2019-07-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i juni

Under juni gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 1 885 283  avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 104 738 avslut i snitt per börsdag

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  Juni Juni Förändring  Maj Förändring 
  2019 2018 ett år 2019 en månad
Antal avslut          
Sverige 902 695 987 963 -8,6% 1 123 971 -19,7%
Norge 354 543 335 879 5,6% 344 304 3,0%
Danmark 273 909 293 071 -6,5% 358 611 -23,6%
Finland 354 136 293 573 20,6% 439 047 -19,3%
Totalt 1 885 283  1 910 486  -1,3% 2 265 933  -16,8%
Snitt per börsdag 104 738 100 552 4,2% 116 202 -9,9%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)*  51 795 65 233 -20,6% 60 977 -15,1%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.


För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.