2019-06-03

Antal börsavslut av Nordnets kunder i maj

Under maj gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 265 933 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 116 202 avslut i snitt per börsdag.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  Maj Maj Förändring  April Förändring 
  2019 2018 ett år 2019 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 123 971 1 097 597 2,4% 1 096 712 2,5%
Norge 344 304 317 909 8,3% 324 916 6,0%
Danmark 358 611 316 738 13,2% 348 217 3,0%
Finland 439 047 349 724 25,5% 411 953 6,6%
Totalt 2 265 933  2 081 968  8,8% 2 181 798   3,9%
Snitt per börsdag 116 202 101 559 14,4% 114 831 1,2%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 60 977 65 233 -6,5% 62 740 -2,8%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.