2019-04-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i mars

Under mars gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 324 124 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 110 673 avslut i snitt per börsdag.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  Mars Mars Förändring  Februari    Förändring 
  2019 2018 ett år 2019 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 128 835  1 004 950  12,3% 1 173 128  -3,8%
Norge 363 064 308 006 17,9% 336 250 8,0%
Danmark 387 498 285 997 35,5% 394 441 -1,8%
Finland 444 727 349 393 27,3% 424 600 4,7%
Totalt 2 324 124  1 948 346  19,3% 2 328 419 -0,2%
Snitt per börsdag 110 673 95 041 16,4% 116 421 -4,9%
Omsatt handelsbelopp
cash market (MSEK)*
64 978 59 250 9,7% 68 101 -4,6%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.