2019-12-02

Antal börsavslut av Nordnets kunder i november

Under november gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 532 689 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 123 546 avslut i snitt per börsdag.

–    Stämningen bland spararna har under november bland annat påverkats av de fortsatta samtalen mellan USA och Kina, tyska BNP-siffror och uttalanden av FED. De nordiska börserna har rört sig sidledes med undantag för Danmark, som gått upp med drygt fem procent. Handelsaktiviteten har varit hög, och här hemma har stort fokus riktats mot SEB, som under månaden omsatts i mycket stor omfattning, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

             
    November November Förändring Oktober Förändring
    2019 2018 ett år 2019 en månad
  Antal avslut          
  Sverige 1 179 093 1 179 302 0,0% 1 352 714 -12,8%
  Norge 475 987 366 894 29,7% 565 158 -15,8%
  Danmark 408 780 374 078 9,3% 360 683 13,3%
  Finland 468 829 390 543 20,0% 525 915 -10,9%
  Totalt 2 532 689 2 310 817 9,6% 2 804 470 -9,7%
  Snitt per börsdag 123 546 107 480 14,9% 121 933 1,3%
  Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 70 683 66 131 6,9% 78 185 -9,6%

 

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

Johan Tidestad
Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.