2011-03-11

Årsverste for analytikerne i fjerde kvartal 2010- bommet med 8 av 10 prognoser!

Rapportsesongen er nå over for denne gang. Nettbanken Nordnet har sammenstilt hvor godt analytikerens prognoser stemte overens med selskapenes faktiske resultater. Målet er å gi private sparere og investorer et bilde på hvor godt analytikerne har truffet med sine prognoser. Resultatet er skremmende. Kun 2 av 10 prognoser var korrekte.


– Analytikernes treffsikkerhet i fjerde kvartal var ikke bra. Man bør forvente at de treffer med sine estimater mer enn de bommer. Husk at vi har lagt til en 10 % feilmargin når vi har vurdert analytikerens treffsikkerhet her. Jeg har tidligere i 2010 sagt at jeg har vært overrasket over hvor dårlig analytikerne har truffet, men resultatene fra fjerde kvartal tar kaka. Å bomme med mer enn 10 % i 8 av 10 tilfeller er rett og slett ikke godt nok, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Bedre eller dårligere enn analytikerne trodde?
Analytikernes treffsikkerhet for fjerde kvartal 2010 var gjennomsnittlig 22 %. Det vil si at for 2 av 10 selskaper var det faktiske resultat per aksje innenfor analytikerens forventninger eller estimater. I 78 % av tilfellene bommet analytikerne med sine estimater. Definisjonen på et korrekt estimat i denne rapporten er at estimatet ligger mindre enn 10 % unna det faktiske resultatet selskapet rapporterte.

Analytikernes estimater var feil for 78 % av selskapene i undersøkelsen.
Analytikernes estimater var korrekte for 22 % av selskapene i undersøkelsen.
 

 
Fjerde kvartal ble dermed det kvartalet i 2010 hvor analytikerne har bommet mest på sine estimater. I første kvartal traff analytikerne på 38 % av sine estimater, i andre kvartal falt dette til 30 %, i tredje kvartal traff analytikerne bedre igjen med korrekte estimater i 40 % av tilfellene, og fjerde kvartal ble altså årsverste med korrekte estimater i kun 22 % av tilfellene.

En kvartalsrapport er enten bedre enn analytikernes estimater, dårligere enn estimatene, eller i linje med estimatene. Generelt kom heldigvis de fleste selskapene inn med bedre resultatrapporter enn analytikerne hadde forventet i fjerde kvartal.

50 % av rapportene var bedre enn analytikernes estimater
28 % av rapportene var dårligere enn analytikernes estimater
22 % av rapportene var innenfor analytikerens forventninger
 

 

De enkleste og vanskeligste selskapene å vurdere
Det er store forskjeller mellom selskapene når det gjelder treffsikkerheten i estimatene. De tre selskapene hvor analytikerne har gitt mest korrekte prognoser var Frontline, Statoil Fuel & Retail og Norske Skog. De tre selskapene hvor analytikerne har bommet mest var DNO, Golar og Jinhui

Selskap Avvik mellom resultat og estimat
1 Frontline 0 %
2 Statoil Fuel & Retail 1 %
3 Norske Skog 2%

Tabell 1: De tre selskapene hvor analytikerne har gitt best estimater
 

Selskap Avvik mellom resultat og estimat
1 DNO 333 %
2 Golar 300 %
3 Jinhui 195 %

Tabell 2: De tre selskapene hvor analytikerne har gitt dårligst estimater

 
– Det er selvfølgelig slik at enkelte selskaper er enklere å analysere fordi de er mer stabile, mindre konjunkturfølsomme og det er enklere å forholde seg til det som driver inntekts- og kostnadssiden. Jo flere ukjente variabler og usikkerhetsmomenter analytikerne har, desto vanskeligere er det å gi gode prognoser og estimater. Noen selskaper har i tillegg en bedre kommunikasjon med aksjemarkedet. En åpen og ærlig dialog fra selskapet gir analytikerne bedre veiledning, og kan dermed bidra til bedre estimater, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.
 

Undersøkelsen omfatter totalt 32 aksjer, og hovedsaklig selskapene som inngår i aksjeindeksen OBX, det vil si de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Vi har sett på resultat pr aksje (Earnings per share / EPS), altså resultatet på ”siste raden” eller bunnlinjen.

For å få tilgang til hele undersøkelsen vennligst kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 346,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, and www.nordnet.fi.

Filer