2018-03-02

Fondskunder og aksjekunder reagerte motsatt på børsuroen

Mens børsfallet i begynnelsen av februar skremte Nordnets fondskunder, benyttet nettmeglerens aksjekunder korreksjonen som en kjøpsmulighet.

Den første uken i februar, da børsene falt kraftig flere dager på rad, registrerte Nordnet et rekordhøyt salg av aksjefond. Over 200 millioner kroner ble nettosolgt på en uke. Når børsene begynte å tikke oppover igjen utover måneden kjøpte kundene tilbake deler av aksjefondene de dumpet. Resultatet ble likevel et nettosalg av aksjefond på 88 millioner kroner i februar.

Også blant Nordnets aksjekunder var det rekordhøyt salg av enkeltaksjer i begynnelsen av februar, men de samme kundene benyttet korreksjonen til å hamstre aksjer de påfølgende ukene. Totalt nettokjøpte nettmeglerens kunder aksjer for hele 354 millioner i februar, noe som er svært høyt.

– Begge kundegruppene solgte aksjer og aksjefond dagene børsene raste, men aksjesparerne var mye raskere med å kjøpe seg inn igjen – og kjøpte langt mer aksjer enn de solgte, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Han legger til at de som handler enkeltaksjer normalt er mer kortsiktig og mer opportunistiske enn de som handler fond.

Sættem er noe overrasket over at fondskundene solgte så mye aksjefond under turbulensen, siden fondssparere normalt er mer langsiktig enn aksjesparere og alltid får høre at de bør sitte i ro når markedene faller.

– En del fondskunder har nok hatt litt for mye aksjefond i porteføljen sin grunnet langvarig kursoppgang. Disse ble trolig skremt av børsfallet, og solgte seg ned for å sikre gevinst. Det skal bli interessant å se om fondskundene kommer tilbake i mars og april, avslutter han.

Pengene som gikk ut av aksjefond i februar ble jevnt fordelt mellom ulike rentefond og bankkonto.

De to mest kjøpte fondene i februar var to rentefond: FORTE Obligasjon og KLP Kredittobligasjon. De to mest solgte var aksjefondene DNB Teknologi og SKAGEN Kon-Tiki.

Mest kjøpte fond
FORTE Obligasjon
KLP Kredittobligasjon
Holberg Rurik A
SEB Eastern Europe Small Cap C
KLP AksjeGlobal Indeks V
Handelsbanken Vekstmarked Tema A1
DNB Norge Indeks
Fondsfinans Kreditt
Storebrand Høyrente
Nordea Avkastning

Mest solgte fond
DNB Teknologi
SKAGEN Kon-Tiki A
Alfred Berg Gambak
Delphi Nordic
SKAGEN Global A
KLP Obligasjon 5 år
Nordnet Superfondet Norge
SKAGEN Vekst A
Nordea Emerging Stars
Delphi Kombinasjon

For mer informasjon, kontakt: Bjørn Erik Sættem| Spareøkonom i Nordnet | tlf: 920 45 330 | mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.