2013-06-27

Fondspararna tar sommarfarväl av risk

Världens börser hade en dyster utveckling under juni månad. Oro märktes särskilt på den japanska och kinesiska marknaden vilket dämpade riskaptiten hos investerare världen över med större kursfall som konsekvens. Stockholmsbörsens totalavkastningsindex hade i slutet av månaden sjunkit med nästan 6 procent. På kreditmarknaden fortsatte den kraftiga uppgången för långa räntor som varat sedan slutet på april vilket fått många långa ränte- och obligationsfonder att utvecklas mycket negativt.

Snittvärdet per fondaffär hos Nordnets kunder i Sverige var 85 600 kr vilket är det högsta värdet hittills i år men antalet fondsparare som gjorde minst en fondaffär under månaden är tvärtom på den lägsta nivån i år. Antalet köporders bland fondsparare dök kraftigt under juni samtidigt som antalet säljorders låg kvar på normala nivåer. 


 Riskflykt beskriver bäst spararnas agerande under juni. Många har växlat över från aktie- till räntefonder eller ökat likviditeten. Mönstret blev särskilt tydligt i samband med den kraftiga turbulensen kring midsommar, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank.

– När de långa räntorna rusat har många sparare fått uppleva fall om 3-4 procent för obligations- och räntefonder med längre bindningstider. I lägen som dessa blir det uppenbart att långa räntekontrakt är förenat med stor risk, något som inte alla kalkylerar med. Detta kan vara en anledning till att många växlar obligationsfonder mot korta räntefonder, säger Mårder.

– Thailand och Japan tillhör två av säljfavoriterna under månaden. Båda marknaderna är förenade med stor risk just nu, varför försäljningarna är naturliga givet den minskade riskaptiten, avslutar Mårder.

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder
ATLANT STABILITY CARNEGIE CORPORATE BOND
SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE FIDELITY THAILAND FUND
CICERO AVKASTNINGSFOND ÖHMAN FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND
LHV PERSIAN GULF FUND ABERDEEN ASIA SMALLER COMPANIES
RHENMAN HEALTHCARE EQUITY L/S SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG
SKAGEN KRONA BLACK ROCK IIF JAPAN SMALL/MIDCAP OPP.
DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE NORDEA EUROPEAN HIGH YIELD BOND
DANSKE FONDER SVERIGE LIKVIDITET SEB BIOTEKNIKFOND
EXCALIBUR FOND ALLIANZ THAILAND EQUITY
TUNDRA PAKISTANFOND SEB LÄKEMEDELSFOND

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 230 000 svenska konton.

För ytterligare information, kontakta:
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
Blogg: http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/ 
Email: gunther.marder@nordnet.se

Nordnet is a Nordic online bank with about 463,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer