2020-11-01

Fornybar-fond på kjøpstoppen nok en gang

Grønne fond som investerer i fornybar-sektoren har levert knallsterk avkastning i år. Nordnets fondskunder strømmer til. Nordnets privatkunder nettokjøpte aksjefond for 333 millioner kroner i oktober, hvor brorparten var i bransjefond innenfor fornybar energi. 

Verdens børser fortsatte ned i oktober. Økt coronasmitte i mange land og usikkerhet omkring utfallet av presidentvalget i USA tynget børsene denne høstmåneden. Verdensindeksen falt med rundt 3 % i oktober i lokal valuta, hvorav euro-området var den svakeste regionen, med et fall på rundt 6 %. Oslo Børs falt 5 %, og er ned ca 13 % så langt i år.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 275 millioner kroner i oktober. Aksjefond ble nettokjøpt for 333 millioner kroner. Rentefond ble nettosolgt for 45 millioner og kombinasjonsfond ble nettosolgt for 13 millioner.

Kronesvekkelse fungerer som støtpute

De to siste månedene har norske kroner svekket seg med rundt 5 % mot euro og 9 % mot dollar, dels som følge av ny uro i finansmarkedene og svakere oljepris. I første kvartal så vi en massiv kronesvekkelse da børsene stupte, men kronen hentet seg inn igjen frem til september, for så å svekke seg på nytt de to siste månedene. 

– Fondskunder som eier globale aksjefond har i praksis blitt skånet for de to siste måneders børsfall, siden kronekursen omtrent har svekket seg like mye som børsene har falt, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Han utdyper:

– Valutaeksponering, som du får ved å kjøpe et internasjonalt aksjefond, fungerer ofte som en naturlig forsikring mot dårlige tider. Årsaken er at den norske kronen som regel er prosyklisk: I perioder med stigende aksjemarkeder har den norske kronen en tendens til å styrke seg, og den tenderer til å svekke seg i perioder med svake aksjemarkeder, som i år. Forklaringen på det er at Norge er en liten, åpen og råvareavhengig økonomi – og norske kroner anses som en risikabel valuta i utrygge tider, forklarer spareøkonomen.

Les mer om valutasikring av fond i denne kommentaren.

Grønne fond på topp

3 av de 10 mest kjøpte fondene i september er grønne fond. Handelsbanken Bærekraftig Energi og Storebrand Fornybar Energi er de to mest kjøpte fondene i oktober, som begge investerer i spesielt bærekraftige og grønne selskaper innenfor for eksempel solkraft, vindkraft, hydrogen og vannkraft. 

– Begge disse fondene har nytt godt av reprisingen av fornybar-sektoren i år. Selv om verdensindeksen har falt i september og oktober, har disse to fondene fortsatt å stige i verdi, forteller Sættem.

Handelsbanken Bærekraftig Energi er opp utrolige 76 % hittil i år. Storebrand Fornybar Energi-porteføljen er opp enda noen prosenter mer, men fondet ble først et verdipapirfond i juni. Siden oppstart av fondet i juni har andelseierne tjent ca 60 %.  

PS: Forvalter av Storebrand Fornybar Energi, Philip Ripman, skal delta på Nordnet Live-konferansen den 4. november. Der vil han fortelle mer om veksten innenfor fornybar energi.

 

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I OKTOBER:

HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
STOREBRAND FORNYBAR ENERGI
MSDW INVF US GROWTH FUND
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
TIN NY TEKNIK
NORDNET INDEKSFOND EMERGING MARKETS
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY
DNB MILJØINVEST
NORDNET INDEKSFOND USA
KLP AKSJE NORDEN
 

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I OKTOBER:

NORDNET INDEKSFOND NORGE
ODIN EIENDOM
DNB TEKNOLOGI
KLP STATSOBLIGASJON
ARCTIC HIGH RETURN
FONDSFINANS KREDITT
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND
FORTE OBLIGASJON
FORTE TRØNDER
DNB NORGE INDEKS
 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.sewww.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.