2020-02-03

Handelsrekord hos Nordnet i januari

Under januari gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 3 450 988 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 164 333 avslut i snitt per börsdag.

–    Under januari slog Nordnets kunder handelsrekord med bred marginal. Totalt gjorde spararna närmare 3,5 miljoner affärer under månaden. Det tidigare rekordet var från oktober 2018 och uppgick till dryg 2,8 miljoner affärer, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

De nordiska börserna hade blandad utveckling under månaden. Danmark steg mest med över 3 procents avkastning, och Norge var sämst i klassen med minus 2,5 procent.

–    Aktiviteten hos spararna är ofta hög i januari. Nyårslöften ska infrias, portföljer ska balanseras om, och det är en allmän känsla av ”nytt år, nya friska tag”. Spararna kom dessutom in i 2020 med ett väldigt starkt börsår i ryggen, och investeringslusten var på topp efter nyår. Från och med mitten av månaden fick börsen nytt bränsle när rapportsäsongen tog fart, och aktiviteten har också eldats på av oro för coronavirusets påverkan på samhället och ekonomin, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

           
  Januari Januari Förändring December Förändring
  2020 2019 ett år 2019 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 535 863 1 098 116 39,9% 1 009 526 52,1%
Norge 674 189 364 492 85,0% 435 480 54,8%
Danmark 532 604 391 481 36,0% 362 877 46,8%
Finland 708 332 428 800 65,2% 442 833 60,0%
Totalt 3 450 988 2 282 889 51,2% 2 250 716 53,3%
Snitt per börsdag 164 333 103 768 58,4% 125 040 31,4%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 99 537 66 852 48,9% 62 936 58,2%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.