2014-06-27

Inget sommarlugn bland fondspararna

På världens aktiemarknader utvecklades kurserna mestadels sidledes under juni. På Stockholmsbörsen avslutades månaden svagt vilket ledde till en total nedgång om ca två procent. På kreditmarknaden i Sverige noterades det största fallet hittills i år för tremånaders interbankräntan som nådde sin lägsta nivå sedan försommaren 2010. Även de långa marknadsräntorna pressades tillbaka.


Bland fondspararna brukar man märka en minskad aktivitetsnivå från och med juni men bland kunderna hos Nordnet bank skymtades ingen sommarstiltje i år. Antalet fondaffärer låg på den högsta nivån sedan januari. Fondköpen dominerade tydligt och bland favoritfonderna återfinns en blandning av räntefonder, svenska småbolagsfonder tillsammans med länderfonder i Ryssland och Indien. Månadens säljfavoriter var, precis som förra månaden, hälsovård- och bioteknikfonder.

– Indien och Ryssland är två marknader som utvecklats särskilt starkt senaste månaderna. Efter att spararna minskat sin exponering mot dessa marknader kan man nu se ett tydligt trendskifte. Positivismen börjar etablera sig och köpen blir fler och större. Sedan Rysslands annektering av Krim har Moskvabörsen lyft med 30 procent och sedan Indiska valet i maj har Bombaybörsen klättrat 12 procent, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank.

– Man kan skönja en viss minskning av riskaptiten bland privatsparare eftersom andelen räntefonder och likviditet ökat något under månaden. Det är en naturlig utveckling eftersom aktiemarknaden är inne på sitt tredje år av stadigt stigande kurser, avslutar Mårder.

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder
SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE DIDNER & GERGE SMÅBOLAG
LANNEBO SMÅBOLAG DNB NOR NORDIC TECHNOLOGY
CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND TUNDRA PAKISTANFOND
CARNEGIE CORPORATE BOND FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY
EAST CAPITAL RYSSLANDSFOND JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE
HSBC GIF INDIAN EQUITY EVLI SELECT B
SPP AKTIEFOND SVERIGE FIDELITY INDONESIA FUND
SPILTAN HÖGRÄNTEFOND RHENMAN HEALTHCARE EQUITY
CARNEGIE INDIENFOND HOLBERG KREDITT
SCHRODER ISF FRONTIER MARK. EQ. BLACK ROCK IIF WORLD GOLD

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 260 000 svenska konton under juni och fondurvalet exkluderar Nordnet Banks egna gratisfonder.

För ytterligare information, kontakta:
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
Blogg: http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/ 
Email: gunther.marder@nordnet.se

Nordnet is a Nordic online bank with about 508,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.