2016-04-27

Kestävä kehitys kiinnostaa, mutta harva hyödyntää

Nordnet tutki kiinnostusta kestävän kehityksen sijoitusrahastoja kohtaan. Vajaa puolet vastaajista piti tärkeänä, että yhtiöt, joihin rahasto sijoittaa, työskentelevät aktiivisesti kestävän kehityksen parissa. Vastaajista kuitenkin vain seitsemäsosa on omistanut kestävän kehityksen rahastoja. Puolet vastanneista ei osannut sanoa, tuottavatko kestävän kehityksen rahastot paremmin vai huonommin kuin muut rahastot. 


Nordnet tutki, miten rahastosijoittajat suhtautuvat kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaviin sijoitusrahastoihin. Vastaajista 44,9 prosenttia piti tärkeänä, että yhtiöt, joihin rahasto sijoittaa, työskentelevät aktiivisesti kestävän kehityksen parissa.

–  Ihmiskunnan sivistyksen syventyessä, myös kestävän kehityksen huomioiminen laajenee, Nordnet Suomen talousasiantuntija Martin Paasi arvioi.

–   Tällä hetkellä yli 20 prosenttia maailman sijoitettavista varoista hallinnoidaan vastuullisesti, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, Paasi jatkaa.

Kyselyyn vastanneiden kesken kuitenkin vain 14,5 prosenttia omistaa, tai on omistanut rahastoja, jotka sisällyttävät kestävän kehityksen osaksi sijoitustoimintaansa.

 Kestävän kehityksen rahastoilla on yllättävänkin alhainen osuus. Tämä selittynee osittain sillä, että kestävän kehityksen periaatteiden mukaan sijoittavia rahastoja on ollut vaikea tunnistaa, Paasi toteaa.

 Kestävän kehityksen rahastot sijoittavat sellaisiin yhtiöihin, jotka huomioivat niin sanottuja ESG-kriteereitä. Nämä yhtiöt arvioivat paitsi kannattavuutta, myös toiminnastaan syntyviä ympäristöllisiä, sosiaalisia ja hallinnollisia vaikutuksia, Paasi jatkaa.

Lähes puolet Nordnetin kyselyyn vastanneista ei tiennyt, tuottavatko kestävän kehityksen periaatteiden mukaan sijoittavat rahastot pitkällä tähtäimellä paremmin vai huonommin kuin tavalliset rahastot. Vastanneista 38,4 prosenttia uskoi, että kestävän kehityksen rahastot tuottavat tavallisia rahastoja paremmin.

 Tutkimusten valossa kestävän kehityksen kapitalismi kannattaa myös rahallisesti, yhden tutkimuksen mukaan jopa 70 prosenttia paremmin, Paasi sanoo.

 Tämä johtunee merkittäviltä osin siitä, että tällaisissa yhtiöissä päätöksiä tehdään kvartaalia pidemmälle aikavälille. Pitkäjänteiset liiketoimintapäätökset, aivan kuten pitkäjänteiset sijoituspäätökset, kasvattavat myös rahallisen lisäarvon syntyä, Paasi muistuttaa.

Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö CINT ajalla 21.3–27.3.2016. Kyselyyn vastasi 1 035 18–70-vuotiasta suomalaista. Virhemarginaali +/-3 %.

Lisätietoja antaa:
Martin Paasi, Nordnet Suomen talousasiantuntija
050 591 8292 / martin.paasi@nordnet.fi

Nordnet on pohjoismainen pankki, jonka kautta voi sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin. Nordnetin tavoitteena on antaa asiakkaille työkalut omien sijoitustensa hallintaan ja olla pohjoismaisten säästäjien ja sijoittajien ykkösvalinta. Nordnet AB on listattu Tukholman pörssiin. Tutustu meihin osoitteessa www.nordnet.fi tai www.nordnetbankab.wpengine.com.

Filer