2022-05-05

Näitä osakkeita suomalaiset ostaisivat ylimääräisellä 5 000–10 000 eurolla

Kolmiosaisen Koko Suomi sijoittaa -tutkimuksen toisessa osassa selviää, mihin suomalaiset sijoittaisivat ylimääräistä rahaa. Jopa 75 % suomalaisista tietää, mihin osakkeisiin sijoittaisi, jos nyt saisi 5 000–10 000 euroa rahaa osakesijoituksia varten. Kriisivuoden seurauksena suomalaiset haluaisivat ostaa seuraavaksi tuttuja ja turvallisia yrityksiä. Listalla korostuu talouden epävarmuus ja kriisiaika, mm. lääkkeet, ruoka ja tietoturva ovat korkealla.

Nordnetin tilaamassa suomalaista aikuisväestöä edustavassa laajassa ulkopuolisessa Koko Suomi sijoittaa -tutkimuksen ensimmäisessä osassa paljastettiin kuukausi sitten, millaisia suomalaiset osakkeenomistajat ovat elämäntavoiltaan. Tutkimuksen toisessa osassa perehdytään siihen, mitä kotimaisia osakkeita suomalaiset ostaisivat nyt, jos saisivat 5 000–10 000 euroa rahaa osakesijoituksia varten.

Kolme neljästä suomalaisesta tietää, mihin sijoittaisi

Suomessa on nyt miljoona osakkeenomistajaa, eli miljoona suomalaista, jotka omistavat kotimaisia osakkeita. Luku perustuu Euroclear Finlandin tilastoihin. Kysyimme suomalaisilta: ”Jos sinulla olisi nyt noin 5 000–10 000 euroa rahaa nimenomaan osakkeiden ostamista varten, niin mitä näistä kotimaisista osakkeista haluaisit ensisijaisesti ostaa?’’ Listalla oli tämän hetken 70 omistetuinta osaketta.

 • Tutkimuksen mukaan vain neljännes suomalaisista ei osaa sanoa, mitä ostaisi ylimääräisellä rahalla. Jopa 75 % suomalaisista siis tietää, mihin osakkeisiin sijoittaisi. Luku on yllättävän korkea, sillä sijoittamisessa ja sen aloittamisessa yleisin ja haastavin kysymys on juuri se, mihin sijoittaisi. Vain 7 % suomalaisista sanoo, ettei ostaisi mitään listalla mainituista kotimaisista osakkeista. Suomalaiset siis hyvin todennäköisesti sijoittaisivat kotimaisiin osakkeisiin, jos ylimääräistä rahaa tähän olisi, kertoo Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja.

Tulevat top 10 kotimaiset suosikit

Näihin osakkeisiin suomalaiset todennäköisimmin sijoittaisivat, jos siihen olisi käytettävissä 5000–10 000 €. Konetta ostaisi joka kuudes suomalainen, muita osakkeita jopa noin joka kymmenes.

 • Kone 16 %
 • Orion 12 %
 • Kesko 11 %
 • Marimekko 11 %
 • Elisa 11 %
 • Fiskars 11 %
 • F-Secure 10 %
 • Fortum 9 %
 • Finnair 8 %
 • Nokia 8 %
 • Kriisivuoden seurauksena suomalaiset haluaisivat ostaa seuraavaksi tuttuja ja turvallisia yrityksiä. Listalla korostuu talouden epävarmuus ja kriisiaika. Lääkkeet, ruoka ja tietoturva ovat korkealla. On luonnollista, että globaalin kriisin keskellä hakeudutaan toimialoihin, jotka ovat ymmärrettäviä ja vakiintuneita – ja voivat kasvaa tässä tilanteessa, sanoo Tuppurainen.

Naiset ostaisivat Marimekkoa, miehet Konetta

Naisista jopa 17 % ostaisi Marimekkoa ja 14 % Fiskarsia, jos heillä olisi ylimääräistä rahaa. Marimekon ja Fiskarsin korkea sijoitus etenkin naisten keskuudessa kielii mm. kulutustottumusten muuttumisesta – ei kuluteta, vaan sijoitettaisiin yhtiöön, jonka tuotteista pidetään. Jos miehillä olisi rahaa, heidän ostoslistalle pääsisivät Koneen lisäksi suhteessa naisia useammin Neste, Nokia, Nokian Renkaat ja Sampo.

 • Epävarmuus saa sijoittajat hakemaan tuottoa vahvoista brändeistä. Vahva brändi antaa hinnoitteluvoimaa silloin, kun markkinoilla on turbulenssia ja yritykset painivat kohonneiden kustannusten kanssa, toteaa Tuppurainen.

Nuoret ostaisivat Finnairia – yli 60-vuotiaat Orionia

Eri ikäluokkien top 5 -osakevalinnoista ylimääräiselle rahalle nähdään, että nuoret hankkisivat muita ikäryhmiä enemmän Finnairia ja Keskoa ja huomattavasti vähemmän Orionia. Yli 60-vuotiaat taas suosivat Orionia ja Elisaa.

 • Elämäntapa heijastuu osakevalintoihin. Nuoret matkustavat muita enemmän, kun taas vanhemmilla on yleisesti nuoria enemmän tarvetta lääkkeille. Kone löytyy kuitenkin kaikenikäisten suosikeista, sanoo Tuppurainen.
18–29-vuotiaat 30–39-vuotiaat 40–49-vuotiaat 50–59-vuotiaat +60-vuotiaat
Finnair (16 %) Kone (17 %) Kone (16 %) Kone (15 %) Kone (18 %)
Kone (15 %) Marimekko (12 %) Orion (12 %) Orion (13 %) Orion (16 %)
Kesko (15 %) Fiskars (12 %) Fortum (10 %) Marimekko (12 %) Elisa (12 %)
Marimekko (14 %) Kesko (12 %) Fiskars (10 %) F-Secure (11 %) Fiskars (12 %)
Fiskars (13 %) Orion (11 %) Elisa (9 %) Elisa (11 %) Marimekko (11 %)

Jos tarkastelemme suomalaisia, joilla on jo osakkeita ja verrataan heitä suomalaisiin, joilla ei ole osakeomistuksia, listoilta löytyy muutamia poikkeuksia. Omistajien top 10 -listalle ei pääse ei-omistavien listalta löytyviä: Fortum, Finnair, Terveystalo. Ei-omistajien listalle ei pääse omistajilta löytyviä: Sampo, Nordea, Neste.

Venäjän maariski näkyy tuloksissa – Sammolla uskollisimmat osakkeenomistajat

Venäjän maariski on nyt konkretisoitumassa joidenkin yritysten kohdalla, ja se näkyy suomalaisten sijoittajien ajatuksissa. Tutkimuksen tulokset kertovat, että Venäjällä merkittävää liiketoimintaa tehneen Fortumin kohdalla ns. osakeuskollisuus on heikkoa. Fortumia omistavista sijoittajista vain joka kuudes ostaisi sitä nyt vallitsevassa markkinatilanteessa.

 • Suomalaisten 10 omistetuimmista osakkeista uskollisimmat osakkeenomistajat ovat Sammolla. Puolet Sammon nykyisisistä omistajista ostaisivat Sampoa jatkossakin (49 %). Myös Koneen omistajat ostaisivat ensisijaisesti Konetta (35 %). Samoin on Nesteen (33 %), Nordean (31 %), Elisan (26 %), Nokian (21 %) ja Finnairin kohdalla (21 %), Tuppurainen summaa.

Tämä on toinen osa Koko Suomi sijoittaa -tutkimusta käsittelevästä kolmiosaisesta sarjasta. Ensimmäinen osa paljasti suomalaisen sijoittajan sielunelämän. Viimeisessä osassa paneudumme syvemmälle ja katsomme mm. mitä eri ammattiryhmät omistavat ja mihin he haluaisivat sijoittaa sekä millaisia sijoittajia eri kaupungeissa asuu.

*Kyselytutkimuksen toteutti Nordnetin toimeksiannosta tutkimusyhtiö YouGov Finland ajalla 8.–16.3.2022. Kyselyyn vastasi 3018 yli 18-vuotiasta suomalaista (edustava otos mannersuomalaisesta aikuisväestöstä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan). Virhemarginaali on keskimäärin ±1,6%-yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).

Lisätietoja antaa:

Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja
+358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi