2021-02-04

Nordnet AB (publ) – bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande 2021-02-04

Nordnet publicerar delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com.

–  Vi kan idag presentera ett rekordkvartal för Nordnet, i alla avseenden. Avslutningen av 2020 har präglats av ett fortsatt starkt intresse för sparande och investeringar, vilket i kombination med förbättrad användarupplevelse har lett till kraftig tillväxt i vår affär. Under oktober-december har vi välkomnat nästan 100 000 nya kunder till Nordnet, vilket är det högsta antalet någonsin för ett enskilt kvartal. Likaså är nettosparandet och antalet affärer på nya högstanivåer. Vår kraftfulla tillväxt och höga aktivitet, i kombination med god kostnadskontroll, gör att vi ur ett finansiellt perspektiv kan lägga ett fantastiskt kvartal till handlingarna. Det justerade resultatet före skatt landar på 473 miljoner kronor, vilket är närmare 300 procent bättre än samma kvartal förra året, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

 • Nordnet noteras på Stockholmsbörsen – första handelsdag 25 november
 • Rekordhögt inflöde av sparande och nya kunder till Nordnets plattform
 • Handelsrekord och Nordens största mäklare – högst omsättning på nordiska börser 2020
 • Nya högstanivåer för sparkapital och utlåning
 • Fortsatt utveckling av gränssnitt och produktutbud – digital tjänstepension, papperslös process för bolån, och rådgivningsverktyg på sajten för fondsparande lanserat under kvartalet
 • Höga intäkter och kostnadskontroll ger bästa finansiella resultatet i Nordnets historia – justerat resultat före skatt på 473 miljoner.
 • Föreslagen utdelning 1,51 kronor per aktie

Resultatet i korthet oktober-december 2020 (oktober-december 2019)

 • Justerat rörelseresultat 473,1 (123,3) MSEK
 • Rörelseintäkterna uppgår till 767,1 (428,2) MSEK
 • Justerade rörelsekostnader uppgår till -286,9 (-295,2) MSEK. Rörelsekostnaderna har belastats med 99 MSEK relaterat till Nordnets börsintroduktion.
 • Nettosparande för kvartalet uppgår till 35,2 (7,3) mdr SEK. Sparkapitalet 31 december är 565 (394) mdr SEK.
 • Antalet affärer uppgår till 16,5 (7,6) miljoner

Resultatet i korthet januari-december 2020 (januari-december 2019)

 • Justerat rörelseresultat 1 575,9 (376,8) MSEK
 • Rörelseintäkterna uppgår till 2 678,7 (1 573,4) MSEK
 • Justerade rörelsekostnader uppgår till -1 064,1 (-1 097,1) MSEK
 • Nettosparande för perioden uppgår till 82,1 (20,9) mdr SEK
 • Antalet affärer uppgår till 58,5 (28,4) miljoner

Presentation för investerare, analytiker och media
Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 4 februari 2021 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här.  

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.