2020-01-14

Nordnet höjer inte bolåneräntan

Nordnet meddelar idag att man inte kommer att höja sina bolåneräntor till följd av Riksbankens höjning av reporäntan.

Den 8 januari höjdes reporäntan från -0,25 till 0 procent. Därmed sätter Riksbanken punkt för en femårig period med minusränta.

Det finns idag knappt tjugo svenska banker och bolåneinstitut som erbjuder bolån med tre månaders bindningstid. Sedan Riksbanken den 19 december meddelade att reporäntan skulle höjas har åtta av dessa aktörer meddelat att man höjer sina bolåneräntor (Avanza, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, Skandia, Stabelo, Swedbank och Ålandsbanken). SEB höjde sina räntor en dag innan beskedet om höjd reporänta lämnades. Sammanlagt har dessa banker en marknadsandel inom bolån på över 80 procent. Nordnet går nu ut och meddelar att man inte kommer att höja sina bolåneräntor.

–   Bolån är en av de bankprodukter som engagerar de svenska konsumenterna mest. När Riksbanken höjer reporäntan är det klart att det spekuleras i om den bank där man har sitt bolån ska höja räntan eller inte. Vi tycker då att det är mest transparent att gå ut med beskedet att vi nu inte kommer att ändra våra priser, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Hos Nordnet avgör storleken på ditt samlade sparande vilken boränta du får. Företagskonton, pensionssparande och hela hushållets tillgångar räknas. Den lägsta räntan är 0,79 procent och erbjuds kunder med ett sparkapital på 10 miljoner kronor eller mer. För kunder med ett sparande på 1 miljon kronor erbjuds räntesatsen 1,29 procent. Senaste räntejusteringen hos Nordnet gjordes den 30 september, då tremånadersräntan sänktes med 0,10 procent.

–   Vi har stora ambitioner när det gäller bolån, och vill ha Sveriges bästa produkt för de kunder som har sitt sparande hos Nordnet. Bolån är i mångt och mycket en generisk produkt, och de parametrar man kan skruva på är framför allt ränta och belåningsvärde. Vi har redan idag Sveriges lägsta genomsnittsränta för lån med tre månaders bindningstid, och vi höjde nyligen belåningsvärdet från 50 till 60 procent. Med det sagt tittar vi hela tiden på hur vi kan bredda och förbättra vårt bolån, och jag hoppas kunna meddela ytterligare nyheter inom kort, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

 

Källa för genomsnittsränta: Konsumenternas.se, avser genomsnittsränta för lån med tre månaders bindningstid, december 2019 https://www.konsumenternas.se/lana/olika-lan/om-bolan/jamfor-borantor

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.