2015-03-10

Nordnet kan nu erbjuda Sveriges första Cat Bond-fond

Från och med idag finns SEF Entropics Cat Bond Fund tillgänglig för Nordnets kunder. Därmed blir Nordnet först ut med att erbjuda fondens konsumentklass till enskilda investerare och pensionssparare. SEF Entropics Cat Bond Fund är den första svenskförvaltade fonden specialiserad på förvaltning av Cat Bonds (värdepapper som är kopplade till försäkringsrisker, främst naturkatastrofer).


– Nordnets mål är att kunna erbjuda det bredaste utbudet av fonder och nu kan vi också addera Sveriges första Cat Bond-fond till vårt fondtorg. Våra kunder söker ständigt nya investeringssätt och har även visat stort intresse för denna fond så det känns glädjande att nu kunna möta efterfrågan, säger Jan Dinkelspiel, innovationschef på Nordnet.

Fonden öppnade i februari 2015. Förvaltaren Entropics uttalade syfte med fonden är att erbjuda ett komplement till traditionella portföljer, huvudsakligen bestående av aktier och räntebärande papper. För Entropics var det ett medvetet val att först erbjuda fonden via Nordnet.

– Nordnet har under många år varit först med att erbjuda svenska sparare enkel tillgång till fonder och andra värdepapper. Enskilda investerare får nu nya möjligheter att diversifiera sitt sparande genom Cat Bonds som har låg eller ingen korrelation med andra tillgångsslag och som bidrar till en god riskjusterad avkastning i traditionella värdepappersportföljer, säger Robert Lindblom, vd på Entropics.

Entropics är den första svenska förvaltare som är specialiserad på förvaltning av investeringar i Cat Bonds. Vd Robert Lindblom framhåller det som en styrka:

 För Entropics kommer den svenska och skandinaviska hemmamarknaden att vara huvudmarknaden under lång tid. Vi kommunicerar med investerare på svenska och förstår förutsättningarna på den svenska marknaden bättre än våra konkurrenter. Ett uttryck för detta är vår policy för ansvarsfulla investeringar som väl återspeglar de förväntningar också på kapitalförvaltare som många svenska investerare ger uttryck för.

För mer information, kontakta:
Jan Dinkelspiel, Innovationschef Nordnet, tel. 0735-31 13 33
 jan.dinkelspiel@nordnet.se

Robert Lindblom, vd Entropics, tel. 0733-45 92 22
Robert.lindblom@entropics.se

Nordnet is a Nordic online bank with about 561,400 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.