2016-05-11

Nordnet lanserar gratis aktiehandel för svenska sparare

Nordnet lanserar idag gratis aktiehandel på Stockholmsbörsen för alla kunder som har ett kontovärde upp till 80.000 kronor och är medlemmar på Nordnets sociala sparnätverk Shareville.


För att nå framgång på aktiemarknaden krävs både kunskap och låga priser. Nordnet vill nu göra de första stegen in på aktiemarknaden enklare och visa att aktiehandel inte ska vara dyrt och komplicerat. Därför erbjuds från och med idag gratis aktiehandel för kunder med ett totalt värde på sina konton upp till 80 000 kronor och som är medlemmar på Nordnets sociala sparnätverk Shareville. Över 80 000 sparare har redan anslutit sig till Shareville och tillväxten av nya användare är brant stigande.

– För den som vill bli framgångsrik inom aktiehandel är låg prisnivå och hög kunskapsnivå en vinnande kombination. På Shareville finns kunniga diskussioner, närhet till marknaden och framför allt ett öppet redovisande av vilka transaktioner medlemmarna i nätverket gör, med sina egna pengar. Det skapar en trovärdighet som är unik. När vi nu dessutom tar bort courtaget för kunder som vill komma igång med aktiehandel maximerar vi möjligheten till bra värdeutveckling, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet.

Finansmarknaden präglas av stora förändringar med många nya aktörer som utmanar gamla strukturer med nya tjänster. Med ett ökat digitalt beteende stiger kraven från kunderna på enkla och innovativa lösningar inom sparande. Nordnet har under en längre tid erbjudit automatiserad rådgivning och kommer framöver att lansera fler verktyg för digitalt beslutsstöd. 

– Som digital bank har vi ett ansvar att utbilda våra sparare och skapa förutsättningar för att göra dem framgångsrika. För fem år sedan utvecklade vi Investeringsguiden, ett automatiserat rådgivningsverktyg för fondsparande. Vi har flera externa samarbeten med analystjänster, och har investerat i fintech-bolag och integrerat dessa tjänster i vår egen plattform, som exempelvis Shareville. Vi har kommit långt men ska satsa mer. I nuläget tittar vi på flera nya alternativ inom digital rådgivning och min förhoppning är att vi kan presentera spännande nyheter inom en snar framtid, säger Eva Trouin.

Erbjudandet om gratishandel gäller på Stockholmsbörsen och innefattar både nya och existerande kunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Edström, PR-chef Nordnet
Tel: 070 421 84 66
E-mail:
henrik.edstrom@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2016 kl 07:50 (CET).

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.