2015-09-01

Nordnet: månadsstatistik augusti

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I augusti gjordes 1 745 170 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 83 103 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i augusti till 472 800, vilket är 6 000 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 602 600 stycken, motsvarande en ökning med 58 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i augusti preliminärt till 2,1 miljarder SEK och sparkapitalet till 193 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av augusti till 6,6 miljarder SEK.

Aug 2015 Aug 2014 Föränring
ett år
Jul 2015 Förändring
en månad
Sverige 866 802 488 358 77,5% 675 228 28,4%
Norge 213 126 160 275 33,0% 178 552 19,4%
Danmark 369 591 210 634 75,5% 322 060 14,8%
Finland 295 651 222 479 32,9% 282 907 4,5%
Totalt 1 745 170 1 081 746 61,3% 1 458 747 19,6%
Snitt per börsdag 83 103 51 512 61,3% 63 424 31,0%
Aktiva kunder 472 800 417 600 13,2% 466 800 1,3%
Aktiva konton 602 600 523 000 15,2% 594 800 1,3%
Nettosparande (MSEK) 2 100 1 400 50,0% 2 100 0,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 193 159 20,9% 200 -3,9%
Utlåning värdepapper exklusive pantsatta likvida medel (MSEK) 4 116 3 415 20,5% 4 070 1,1%
Privatlån (MSEK) 2 437 2 284 6,7% 2 398 1,7%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

– Augusti började med ett bedrägligt lugn, men mot slutet av månaden slog Kinafrossan till. Shanghaibörsen föll med nästan 13 procent, och i Norden såg vi nedgångar på 7-8 procent vilket i princip raderade hela årets uppgångar. Köpenhamn är undantaget som med över 25 procent plus är nära världstoppen i årets börsliga, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– Hög volatilitet leder på kort sikt till många affärer, och augusti 2015 var den mest aktiva månaden på fyra år mätt i antal avslut. Även kundinflödet var högt med 6 000 nya kunder under månaden, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2015 kl 14:00 (CET). 

Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.