2021-03-02

Nordnet: Månadsstatistik februari

I februari gjordes 7 998 800 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 399 900 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av februari till 1 342 300 vilket är 55 000 fler än föregående månad. Nettosparandet uppgick till 6,7 miljarder SEK och sparkapitalet till 614 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av februari till 21,3 miljarder SEK.

Februari Januari Förändring Februari Förändring
2021 [1] 2021 en månad 2020 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 342 300 1 287 300 4,3% 952 300 41,0%
Nettosparande (Mdr SEK) 6,7 10,9 -38,1% 3,6 87,3%
Sparkapital (Mdr SEK) 614 594 3,3% 387 58,7%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning [2] 10,4 9,8 6,3% 7,1 47,1%
Bolån 6,9 6,6 3,3% 4,7 45,5%
Privatlån 4,0 4,0 0,1% 4,1 -1,6%
Total utlåning 21,3 20,4 4,1% 15,9 34,1%
Antal avslut [3]
Sverige 2 754 800 2 430 900 13,3% 1 821 900 51,2%
Norge 2 059 200 2 064 000 -0,2% 747 900 175,3%
Danmark 1 603 200 1 675 000 -4,3% 655 900 144,4%
Finland 1 581 600 1 434 500 10,3% 878 700 80,0%
Totalt 7 998 800 7 604 400 5,2% 4 104 400 94,9%
Snitt per börsdag 399 900 411 000 -2,7% 205 200 94,9%

[1] Siffrorna avseende februari 2021 är preliminära. 
[2]  Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

 

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.