2024-04-04

Nordnet: Månadsstatistik mars

I mars gjordes 4 277 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 221 900 avslut per börsdag. Nya kunder i mars uppgick till 21 200 och och antalet nya kunder under 2024 är 58 400. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av mars till 1 921 300. Nettosparandet i mars var 6,7 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2024 är 18,5 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista mars var 905 miljarder SEK och utlåningen 30,8 miljarder SEK.

Mars Februari Förändring Mars Förändring
2024[1] 2024 en månad 2023 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 921 300 1 900 100 1,1% 1 751 100 9,7%
Nettosparande (Mdr SEK) 6,7 5,3 26,4% 1,9 252,6%
Sparkapital (Mdr SEK) 905 861 5,1% 761 19,0%
varav inlåning (Mdr SEK) 66 64 1,8% 74 -10,7%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 15,8 15,5 2,3% 13,0 21,8%
Bolån 11,2 11,2 -0,2% 10,9 2,9%
Privatlån 3,8 3,8 -1,1% 4,0 -4,9%
Total utlåning 30,8 30,5 0,9% 27,9 10,6%
Antal avslut[3]
Sverige 1 731 600 1 796 100 -3,6% 2 048 200 -15,5%
Norge 812 600 976 000 -16,7% 1 172 400 -30,7%
Danmark 958 800 1 076 900 -11,0% 945 100 1,4%
Finland 774 700 904 700 -14,4% 986 900 -21,5%
Totalt 4 277 700 4 753 700 -10,0% 5 152 600 -17,0%
Andel avslut utanför hemmamarknad 30,4% 28,6% 1,8% 24,6% 5,8%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 88 800 85 500 3,9% 89 100 -0,3%
Norge 43 900 46 500 -5,6% 51 000 -13,9%
Danmark 50 500 51 300 -1,6% 41 100 22,9%
Finland 38 700 43 100 -10,2% 42 900 -9,8%
Totalt 221 900 226 400 -2,0% 224 100 -1,0%

[1] Siffrorna avseende mars 2024 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.