2023-11-03

Nordnet: Månadsstatistik oktober

I oktober gjordes 4 268 000 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar
194 000 avslut per börsdag. Nya kunder i oktober uppgick till 12 400 och antalet nya kunder under 2023 är 128 900. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av oktober till 1 836 700. Nettosparandet i oktober var 2,9 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 27,8 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista oktober var 771 miljarder SEK och utlåningen 29,3 miljarder SEK.

Oktober September Förändring Oktober Förändring
2023[1] 2023 en månad 2022 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 836 700 1 824 300 0,7% 1 688 500 8,8%
Nettosparande (Mdr SEK) 2,9 2,7 7,4% -0,5 n/a
Sparkapital (Mdr SEK) 771 785 -1,8% 711 8,5%
varav inlåning (Mdr SEK) 70 70 -0,4% 86 -18,8%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 14,2 14,0 1,1% 12,0 18,4%
Bolån 11,3 11,2 0,4% 10,6 6,0%
Privatlån 3,9 3,9 1,1% 4,1 -5,5%
Total utlåning 29,3 29,1 0,9% 26,7 9,8%
Antal avslut[3]
Sverige 1 649 700 1 405 000 17,4% 1 734 900 -4,9%
Norge 942 400 832 000 13,3% 882 700 6,8%
Danmark 761 800 712 400 6,9% 713 700 6,7%
Finland 914 100 657 300 39,1% 833 200 9,7%
Totalt 4 268 000 3 606 700 18,3% 4 164 500 2,5%
Andel avslut utanför hemmamarknad 24,0% 27,0% -3,0% 24,3% -0,3%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 75 000 66 900 12,1% 82 600 -9,2%
Norge 42 800 39 600 8,1% 42 000 1,9%
Danmark 34 600 33 900 2,1% 34 000 1,8%
Finland 41 600 31 300 32,9% 39 700 4,8%
Totalt 194 000 171 700 13,0% 198 300 -2,2%

[1] Siffrorna avseende oktober 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Bilder