2019-07-24

Nordnets delårsrapport januari-juni 2019

Idag publicerar Nordnet delårsrapport för januari-juni 2019. Hela rapporten finns tillgänglig på nordnetab.com.

–   Andra kvartalet 2019 blev en bra period i Nordnets historia. Från ett finansiellt perspektiv kan vi rapportera om god kostnadskontroll och stigande intäkter. Kundtillväxten är fortsatt hög över hela Norden och sparkapitalet nådde en ny högstanotering på 354 miljarder kronor, säger Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet. 

–   Under en tid tillbaka har vi designat och utvecklat nästa generations webbtjänst för nordiska sparare, och Norge är första marknad där vi lanserar. Med den nya plattformen har vi tagit ett stort steg mot vår vision att göra våra kunder till de bästa investerarna de kan bli. Vi har därtill framgångsrikt integrerat Netfonds verksamhet med vår, vässat vårt erbjudande mot entreprenörer och implementerat flera funktioner för hållbart sparande, säger Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet. 

Höjdpunkter under kvartalet

 •  Nästa generations webbtjänst för sparare lanserad i Norge 
 •  Ökade intäkter och kostnadskontroll ger kraftigt förbättrat rörelseresultat 
 •  Passerat 850 000 kunder och 350 miljarder i sparkapital 
 •  Funktioner för hållbart sparande implementerade 
 •  Lars-Åke Norling utsedd till ny vd, tillträder 1 september 

Resultatet i korthet april-juni 2019

 •  Rörelseintäkterna ökade med 17 procent och uppgår till 371,2 (316,6) MSEK
 •  Rörelseresultatet ökade med 180 procent till 82,1 (29,4) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt ökade med 175 procent och uppgick till 73,4 (26,7) MSEK
 •  Kundbasen ökade med 60 000 kunder under kvartalet
 •  Nettosparandet uppgår till 2,4 (5,6) mdr SEK

Resultatet i korthet januari-juni 2019

 •  Rörelseintäkterna ökade med 18 procent och uppgår till 773,7 (657,5) MSEK
 •  Rörelseresultatet ökade med 196 procent till 211,1 (71,3) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt ökade med 237 procent och uppgick till 192,4 (57,0) MSEK
 •  Kundbasen ökade med 19 procent till 854 800 (718 000) kunder
 •  Nettosparandet uppgår till 9,4 (17,2) mdr SEK


För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet

Denna information är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2019 kl. 08.00 CET.


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.