2018-10-25

Nordnets delårsrapport januari-september 2018

Nordnet publicerar idag delårsrapport för januari-september 2018. Hela rapporten finns tillgänglig på nordnetab.com.

–   Vår verksamhet växer i en bra takt, och såväl kvartalet som 2018 som helhet är intäktsmässigt starka perioder. Våra intäkter uppgår till 305 miljoner kronor under perioden juli-september, vilket är drygt fem procent högre än tredje kvartalet 2017. Vi har välkomnat 24 000 nya nordiska sparare till vår plattform under kvartalet och våra kunders samlade sparkapital uppgår till 324 miljoner kronor, vilket är en ökning med 20 procent det senaste året, säger Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet.

–   I augusti presenterade vi en ny mobilapp för iPhone, vilken har fått ett väldigt bra mottagande av användarna. Nordnets framgång bygger inte på en hemlig algoritm eller ett exklusivt patent. Vårt värde består i att kunna omsätta engagemanget och kompetensen hos 500 medarbetare till en användarupplevelse som av våra kunder upplevs som världsklass, och som ger dem möjlighet att förverkliga sina ambitioner som sparare, säger Anders Danielsson.

Höjdpunkter under kvartalet 

 •  Ny mobilapp för iPhone introduceras – tredubblar rating i app store
 •  Ökning av kundbasen med 16 procent på årsbasis, sparkapitalet ökar med 21 procent
 •  Det sociala investeringsnätverket Shareville når 200 000 medlemmar
 •  Anders Danielsson tillförordnad vd från oktober

Resultatet i korthet juli-september 2018 

 •  Rörelseintäkterna ökade med ökade med 5 procent och uppgår till 305,4 (290,3) MSEK
 •  Rörelseresultatet minskade med 40 procent till 30,5 (50,6) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt minskade med 38 procent och uppgick till 26,7 (43,4) MSEK
 •  Kundbasen ökade med 23 800 kunder under kvartalet
 •  Nettosparandet uppgår till 4,9 (4,1) mdr SEK

Resultatet i korthet januari-september 2018 

 •  Rörelseintäkterna under perioden ökade med 6 procent och uppgår till 962,9 (911,0) MSEK
 •  Rörelseresultatet minskade med 45 procent till 105,4 (193,3) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt minskade med 46 procent och uppgick till 87,6 (161,7) MSEK
 •  Kundbasen ökade med 16 procent till 741 800 kunder (640 200)
 •  Nettosparandet uppgår till 22,1 (13,3) mdr SEK

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.