2010-10-28

Norske aksje- og fondssparere mot strømmen.

Mens svenske, danske og finske sparere øker risikoen i sine aksje- og fondsporteføljer, går norske sparere mot strømmen og reduserer risikoen. Det viser Nordnets Nordiske Sparebarometer for tredje kvartal 2010.

Nordiske sparere, og Nordmenn spesielt har hatt en avventende holdning til aksjemarkedet i hele 2010. I tredje kvartal øker derimot alle nordiske sparere, med unntak av de norske, risikoen i sine spareporteføljer ved å øke aksje- og fondsandelen og redusere kontantandelen. Nordmenn gjør det motsatte.

– Hovedgrunnen til at nordmenn er mer forsiktige er at det norske aksjemarkedet ikke har vært like godt i 2010. Mens øvrige nordiske markeder har vært blant de beste i Europa har Oslo Børs hengt etter. Dette gjør også at de norske sparerne blir mer forsiktige, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Norske sparere har nå den soleklart høyeste kontantandelen i sine porteføljer med 16 %. Finske sparere har lavest kontantandel med kun 6 %. Finnene har også den høyeste aksjeandelen i porteføljene, etterfulgt av danskene og med nordmenn på en tredje plass. Svenske har den laveste aksjeandelen, men sparer på den andre siden mest i fond.

– I fjor kjøpte nordmenn i aksjer og aksjefond i bøtter og spann, mens vi nå har en fot på bremsepedalen. Oslo Børs har svingt mye i år, og har først den seneste tiden gitt positiv avkastning året sett under ett. Det har vært mye turbulens underveis som har påvirket de private sparerne. I første halvår var det mye uroligheter rundt gjeldssituasjonen i Sør Europa, etterfulgt av nervøsitet rundt veksten i verdensøkonomien og USA. I tillegg har det vært en vedvarende bekymring i forbindelse med etterdønningene av finanskrisen, og hva som vil skje etter frafallet av offentlige stimulansepakker. Private sparere har på grunn av alt dette sittet på gjerdet, og ventet på signaler som kan bidra til fremtidstro og optimisme i aksjemarkedet. Vi har sett tegn til økt risikovilje og optimismen mot slutten av tredje kvartal, og det blir interessant å se om dette vedvarer siden Oslo Børs nå brøt 400 og er på årsbeste, sier Anders Skar.

De nordiske sparerne investerer mest i hjemlandets folkeaksjer. I Sverige og Finland holder man de klassiske telekom-konkurrentene Ericsson og Nokia varmt om hjertet, mens danske helst eier aksjer i vindmølleselskapet Vestas. Børskjempen Statoil er nå den mest populære aksjen blant nordmenn. Når det kommer til fondssiden er fremvoksende markeder populære investeringsobjekter for alle de nordiske sparerne.

– Det er første gangen i år at Statoil er den mest populære aksjen å eie blant norske sparere. Statoil-aksjen har falt fra rundt 150 kroner ved inngangen til året til rundt 125 kroner. Aksjen fremstår som trygg og med et potensial, og dette har tiltrukket seg flere private aksjesparere det siste kvartalet, sier Anders Skar.

Nordisk Sparebarometer er en undersøkelse om forskjeller på de nordiske markedene med hensyn til sparing og aksjehandel. Nordnet gjennomfører undersøkelsen hvert kvartal.
Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277,
anders.skar@nordnet.no


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 346,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.