2006-11-01

Ökad börshandel i oktober

Nordnets antal avslut per dag ökade i oktober med 7% jämfört med
september. Jämfört med oktober 2005 ökade antalet avslut per dag med
20%. I oktober gjorde Nordnets kunder på samtliga marknader 672 380
avslut (30 563 per dag).

”Oktober var en aktiv månad på alla våra marknader. Framförallt är det
intresset för bolagens rapporter som bidrog till ökad aktivitet men vi
såg också ökat intresse för handel över gränserna bland våra kunder,
trots att vi sedan flera år har erbjudit detta.”, säger Jessica Gertun,
Informationschef på Nordnet.

”Jämfört med oktober 2005 var den totala ökningen avseende nordisk
aktiehandel starkast hos våra danska och finska kunder. Tittar vi på
handeln över gränserna totalt så ökade denna handel i oktober till 9% av
antal aktieaffärer från 8% i september. En anledning var säkerligen att
OMX införde en nordisk kurslista.”, säger Jessica Gertun.

Nordnet okt-06 årlig sept-06 juli- april- jan-mars- okt-05
förändring sept-06 juni-06 06
Sverige 283 172 +21% 247 163 631 305 901 320 998 081 234 224
Norge 175 371 +13% 180 542 479 267 685 352 584 801 154 932
Danmark 107 007 +56% 87 726 244 340 291 621 286 549 68 688
Finland 24 270 +77% 15 947 46 982 61 589 54 310 13 674
Tyskland 70 633 +27% 56 212 177 316 215 587 238 705 55 496
Luxemburg 11 927 +31% 11 344 24 896 30 571 30 841 9 089
Totalt 672 380 +25% 598 934 1 604 106 2 186 040 2 193 287 536 103

Tabell: Nordnets avslut på samtliga börser och marknader för samtliga
kunder under oktober-06, september-06, juli-sept-06, april-juni-06, jan-
mars-06, och oktober-05 samt förändringen i procent från oktober-05 till
oktober-06.
Källa: Nordnet

Snitt per börsdag i oktober 30 563
Snitt per börsdag i september 28 521
Snitt per börsdag i augusti 25 770
Snitt per börsdag i juli 19 641
Snitt per börsdag i juni 28 245
Snitt per börsdag maj 40 925
Snitt per börsdag april 32 809
Snitt per börsdag mars 34 361
Snitt per börsdag februari 33 119
Snitt per börsdag januari 33 664
Snitt per börsdag oktober 2005 25 529

Tabell: Genomsnitt antal avslut per dag under oktober-06, september-06,
augusti-06, juli-06, juni-06, maj-06, april-06, mars-06, feb-06, jan-06,
och oktober-05. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut
dividerat med antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska
eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

Förytterligareinformationkontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, +46 8-506 330 30, +46 709-697424,
jessica.gertun@nordnet.se

Filer