2022-09-30

Ønsker å tilby Norges billigste boliglån for de rikeste kundene

I dag lanserer Nordnet sitt boliglån i det norske markedet. Lånet retter seg mot Private Banking- og formuende kunder, og for å få den beste renten må du ha 10 millioner i sparekapital hos Nordnet.

–  Vi ønsker å tilby Norges billigste boliglån for de mest formuende kundene i markedet. Renten på lånet bestemmes av kundens formue, og prinsippet er enkelt: Jo mer sparekapital du har hos Nordnet, desto lavere rente får du på lånet, forteller Anders Skar, landssjef i Nordnet Norge.

Nordnets boliglån tilbys kunder som låner inntil 60 % av boligens verdi, og i første omgang kan kunder kun flytte eksisterende boliglån fra andre banker – ikke ta opp nye lån. Minste lånebeløp vil være 1 million kroner, og det vil være mulig å låne med sikkerhet i hus, leiligheter og fritidseiendommer.

Renten på Nordnets boliglån blir lavere jo mer sparekapital kundene har på tvers av sine Nordnet-kontoer. Her teller også eventuelle bedriftskontoer og Egen pensjonskonto med i beregningen av samlet sparekapital.

Start- eller basisrenten, som gjelder for kunder som ikke har noe penger plassert på Nordnets plattform, er på 4,24 prosent (økes til 4,74 % den 11.november med bakgrunn i at Norges Bank økte styringsrenten med 0,50 % den 22.september). Kunder som har aksjer, fond eller pensjonssparing hos Nordnet på mellom 2,5 og 5 millioner får en rente på 2,99 % (3,49 % fra 11.november), de som har mellom 5 og 10 millioner hos Nordnet får en rente på 2,79 % (3,29 % fra 11.november), og den beste renten på 2,49 % (2,99 % fra 11.november) vil tilbys kunder som har over 10 millioner i samlet sparekapital på tvers av sine Nordnet-kontoer.

– Det er ironisk at boliglånskundene med lavest risiko, som har nedbetalt store deler av lånet sitt, og som i tillegg har spart opp en formue ved siden av, som regel må prute og forhandle for å få konkurransekraftig rente på boliglånet sitt. Nå får denne kundegruppen et 100 prosent transparent, ferdig prutet og forhandlet boliglån hos Nordnet, sier Skar.

En gjennomgang på Finansportalen og prislistene til de største boliglånsbankene viser at de laveste listeprisene for boliglån som regel er for grønne boliglån, førstehjemslån og lån mot unge boliglånskunder. Her er konkurransen stor og rentene lave. Konkurransen for de mer «voksne» boliglånskundene som har nedbetalt mye av boliglånet, og som i tillegg har god sikkerhet, er langt mindre fremtredende.

Nordnet-sjefen mener timingen for å lansere boliglånet er svært god, da både økte renter og større usikkerhet i verdens aksjemarkeder bidrar til økt oppmerksomhet og interesse.

– Å tilby Norges billigste lån for formuende kunder samt investeringsmuligheter hvor du enten kan redusere eller øke risikoen i porteføljen i en periode med økt oppmerksomhet er i mine øyne ideell timing, avslutter han.

Anders Skar, Country Manager Nordnet Norway | 959 222 77 - anders.skar@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.