2010-09-01

Private aksjesparere tilbake på Oslo Børs

​Private aksjesparere har i august funnet veien tilbake til Oslo Børs etter sommerferien. Omsetningen blant private investorer på børsen økte med 40 % sammenlignet med juli.

I august gjorde privatpersoner 431.221 transaksjoner og omsatte aksjer for 30,5 milliarder kroner via de rene nettmeglerne Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken. Dette er en økning på 16 % målt i antall transaksjoner og 40 % målt i volum sammenlignet med juli. Nettmeglerne hadde i august en markedsandel på 15 % av transaksjonene og 12 % av volumet på Oslo Børs. Nordnet Bank var det største meglerhuset på Oslo Børs i august målt i antall transaksjoner.

– Den økte aktiviteten skyldes hovedsakelig to ting. For det første er sommerferien over og folk tar nå tak i aksjeporteføljen sin igjen. For det andre er usikkerheten rundt veksten i verdensøkonomien, og spesielt USA, større nå enn tidligere i sommer. Den økte usikkerheten og de økte svingningene i markedet bidrar til flere handler og høyere aktivitet, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Private aksjeinvestorer nettokjøpte aksjer for 21 millioner kroner via de rene nettmeglerne i august. Den soleklart mest populære aksjen å kjøpe var Statoilaksjen. Private aksjeinvestorer nettokjøpte Statoilaksjen for over 200 millioner kroner i august. Dette er nesten 10 ganger så mye som aksje nummer to på listen TGS-Nopec. Den mest solgte aksjen i august var Yara.

De 10 mest kjøpte aksjene i august:
Statoil
TGS-Nopec
DnB NOR
Storebrand
Norsk Hydro
Xact Derivat Bear
Golden Ocean
Subsea 7
Schibstedt
PGS
De 10 mest solgte aksjene i august:
Yara
Seadrill
Telenor
Orkla
Xact Derivat Bull
REC
Acergy
Norwegian Property
Norske Skog
Tomra

– Statoilaksjen har falt jevnt i hele 2010, og i august har den blitt handlet på årets laveste nivåer. Dette har tiltrukket seg mange private investorer som synes aksjen er billig på dagens nivåer, sier Anders Skar. På salgssiden finner vi aksjer som Yara, Seadrill, Telenor og Orkla. Alle disse har hatt en positiv avkastning i sommer, og privatpersoner har dermed valgt å sikre gevinster, avslutter Skar.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no 

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
aug.09 2 542 214 11,20 % 4,20 % 2,20 % 1,90 %
sep.09 2 891 386 11,70 % 4,00 % 2,40 % 1,80 %
okt.09 3 172 812 11,00 % 4,00 % 2,20 % 1,90 %
nov.09 2 820 992 12,00 % 4,40 % 2,60 % 1,90 %
des.09 2 401 914 11,00 % 4,30 % 2,50 % 1,90 %
jan.10 3 236 736 11,40 % 4,20 % 1,90 % 1,90 %
feb.10 3 138 196 10,90 % 3,60 % 1,80 % 1,60 %
mar.10 2 944 578 10,50 % 3,80 % 1,40 % 2,00 %
apr.10 3 145 654  9,00 % 3,40 % 2,38 % 1,85 %
mai.10 3 668 528  8,48 % 3,00 % 1,10 % 1,52 %
jun. 10 3 565 642  8,10 % 2,90 % 1,26 % 1,43 %
jul. 10 3 138 172  6,91 % 2,64 % 0,90 % 1,37 %
aug.10 2 971 306  8,15 % 3,16 % 1,72 % 1,48 %
           
OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
aug.09 221 103 600 8,80 % 3,80 % 3,00 % 1,10 %
sep.09 284 468 810 8,50 % 3,20 % 2,90 % 1,00 %
okt.09 345 282 170 7,50 % 3,10 % 2,70 % 0,90 %
nov.09 287 637 260 8,40 % 3,30 % 2,90 % 1,00 %
des.09 235 910 990 7,80 % 3,40 % 2,70 % 0,90 %
jan.10 329 529 540 8,20 % 3,50 % 2,00 % 0,90 %
feb.10 316 417 850 8,40 % 3,10 % 1,90 % 0,80 %
mar.10 284 714 360 7,10 % 3,10 % 1,40 % 0,90 %
apr.10 303 734 420 6,49 % 3,25 % 1,53 % 0,99 %
mai.10 319 957 640 6,47 % 2,86 % 1,26 % 0,77 %
jun. 10 271 917 930 6,88 % 3,19 % 1,50 % 0,88 %
jul. 10 204 367 500 5,81 % 2,80 % 1,11 % 0,93 %
aug. 10 245 194 230 6,61 % 3,13 % 1,75 % 0,93 %

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i august (kilde: Nordnet/Oslo Børs)

  Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
  Aksje Transaksjoner Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 Yara 45.102 Yara -99.098.576 Statoil 204.958.797
2 REC 35.601 Seadrill -69.230.911 TGS-Nopec 29.547.445
3 Xact Derivat Bear 35.031 Telenor -29.135.399 DnB NOR 28.027.487
4 Norsk Hydro 27.135 Orkla -23.337.018 Storebrand 23.008.638
5 Seadrill 21.804 Xact Derivat Bull -16.983.483 Norsk Hydro 20.032.100
6 Xact Derivat Bull 21.288 REC -16.443.184 Xact Derivat Bear 12.130.312
7 PGS 20.998 Acergy -14.873.568 Golden Ocean 12.085.055
8 Statoil 14.684 Norwegian Property -12.045.656 Subsea 7  9.251.527
9 Sevan Marine 13.371 Norske Skog -9.641.748 Schibstedt  7.749.356
10 Marine Harvest 13.074 Tomra -7.079.268 PGS  7.256.773

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 315,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Filer