2013-10-01

Privatpersoner på børs går for SMB-aksjer.

Den private aksjehandelen i september ga motstridende signaler. På den ene siden faller aktiviteten og det selges av aksjer, mens på den andre siden tar investorene større risiko når de plukker aksjer viser statistikk fra Nordnet Bank.


September er historisk kjent som en av årets svakeste børsmåneder. Børsen falt riktignok tilbake mot slutten av måneden, men totalt ble det en god børsmåned med en oppgang i hovedindeksen på 1 %. Selv om privatpersoners samlede aksjebeholdning går ned i september ser vi en klassisk sektorrotasjon som tyder på at private aksjeinvestorer tar mer risiko når de velger aksjer. På listen over de mest kjøpte aksjene blant privatpersoner på børs i september er det en overvekt av små og mellomstore selskaper, mens salgslisten i større grad domineres av store selskaper.

 Blant de mest solgte aksjene i september finner vi store selskaper som Statoil, Telenor, Yara, RCL, Norsk Hydro og Gjensidige. På kjøpssiden finner vi derimot små og mellomstore selskaper som Norwegian, Golden Ocean, Norwegian Energy, Opera, Polarcus og Sparebank1 Nord-Norge. Hovedindeksen på Oslo Børs er hittil i år opp 13 prosent, mens indeksen som følger små selskaper er opp ca 23 prosent. Historisk så har alltid små- og mellomstore selskaper vist sterk utvikling etter at de store selskapene har steget i oppgangstider. Det ser vi også skjer denne gangen. De private vekter om porteføljene og posisjonerer seg for dette, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Privatpersoner på børs gjorde 279 tusen transaksjoner og omsatt aksjer for 10,1 milliarder via Nordnet, Netfonds og Skandiabanken i september. Dette er tilsvarer en nedgang fra august i antall transaksjoner på 15 prosent og en nedgang i omsatt volum på 11 prosent. Summert over hele september nettosolgte privatkunder aksjer for 45 millioner kroner.

– Netto kjøp og salg har svingt rundt null i hele september, men endte til slutt med et nettosalg på 44 millioner. Det er to ting som bidrar til avventende holdning blant de private investorene. For det første har børsen vippet rundt årsbeste og mange slites mellom å ha troen på markedet eller om de skal kaste kortene. For det andre så er de historiske svingningene på Oslo Børs lavere enn de har vært på over et år. Selv om aktiviteten faller fra august skal det legges til at vi ser økning i antall transaksjoner og omsatt volum på henholdsvis 20 og 7 prosent fra september i fjor, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i september hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken.

MEST HANDLET Antall transaksjoner
REC   23 845
Norwegian Air Shuttle   13 910
Marine Harvest   12 262
DNO   8 945
DNB   8 249
Statoil   8 243
Golden Ocean   7 229
Clavis   7 132
PGS   7 044
Northland Resources   6 913
MEST KJØPT Nettokjøp MEST SOLGT Nettosalg
Seadrill   45 500 187 Marine Harvest -104 155 638
Norwegian Air Shuttle   38 481 313 Statoil -72 923 411
DNB   37 400 908 Telenor -35 669 720
Golden Ocean   24 576 397 Yara -25 562 492
Storebrand   24 299 420 RCL -20 020 383
Norwegian Energy   18 607 800 Xact Derivat Bear -18 927 789
Opera   16 220 023 BW Offshore -17 024 406
Polarcus   15 039 398 Norsk Hydro -13 200 567
Sparebank1 Nord-Norge   12 678 215 TGS -10 402 626
PGS   12 304 940 Gjensidige -9 423 813

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. 

Vedlegg 2: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken Nettokjøp (MNOK)
sep. 12 3 209 180 4,26 % 2,28 % 1,12 % -97
okt. 12 3 440 296 3,99 % 1,95 % 0,87 % 11
nov. 12 3 233 754 4,45 % 2,42 % 1,08 % 112
des. 12 2 495 848 5,18 % 2,83 % 1,35 % -55
jan. 13 3 228 162 6,11 % 3,61 % 1,44 % -38
feb. 13 3 122 938 5,80 % 3,02 % 1,42 % 118
mar. 13 2 668 786 5,86 % 2,78 % 1,47 % -80
apr. 13 3 190 004 5,77 % 2,76 % 1,46 % -134
mai. 13 2 750 208 5,55 % 2,92 % 1,51 % -300
jun. 13 2 965 816 5,06 % 2,66 % 1,42 % 176
Jul. 13 2 768 122 5,66 % 3,06 % 1,72 % -221
Aug. 13 2 951 738 6,52 % 2,99 % 1,68 % 102
Sept. 13 2 795 884 5,68 % 2,86 % 1,45 % -45
OMSETNING Oslo Børs (TNOK) Nordnet Netfonds Skandiabanken
sep. 12 150 478 650 3,45 % 2,19 % 0,77 %
okt. 12 145 949 870 3,52 % 1,94 % 0,63 %
nov. 12 132 224 170 3,42 % 2,36 % 0,72 %
des. 12 101 146 520 3,72 % 2,64 % 0,85 %
jan. 13 150 381 690 4,20 % 3,29 % 0,94 %
feb. 13 141 837 350 4,19 % 2,94 % 0,94 %
mar. 13 126 273 660 3,86 % 2,58 % 0,95 %
apr. 13 148 244 720 4,13 % 2,58 % 1,07 %
mai. 13 140 633 400 3,76 % 2,56 % 1,08 %
jun. 13 139 111 860 3,83 % 2,56 % 1,05 %
Jul 13 117 292 520 4,43 % 2,97 % 1,46 %
Aug. 13 133 281 780 4,50 % 2,80 % 1,18 %
Sept.13 132 456 400 3,94 % 2,64 % 1,03 %

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
E-mail: anders.skar@nordnet.no | Twitter: @AndersNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 470,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.