2013-10-02

Rekordinnstrømming i aksjefond – Økt risikovilje blant sparerne

I september gjorde private fondssparere i Nordnet det største innskuddet i aksjefond noensinne. Vi ser en klar vridning fra defensive rentefond til offensive aksjefond og risikoviljen er økende, forteller Anders Skar i Nordnet.


Totalt ble det nettotegnet fond for 182 millioner kroner, hvorav aksjefond sto for 112 millioner. Dette slår den tidligere rekorden i aksjefond fra februar 2012 på 108 millioner kroner.

Av de 10 fondene med størst kapitaluttak hos Nordnet i september var det 8 rene rentefond, ett kombinasjonsfond og ett globalt indeksfond.  Samtidig er de to mest kjøpte fondene bransjefond innen teknologi og bioteknologi. Dette er fond som har hatt meget sterk avkastning hittil i år, men som investerer i selskaper med relativt store kurssvingninger.

På ti-på-topp listen over kjøpte fond finner vi også de smale norske fondene Odin Maritime og Storebrand vekst. I likhet med de to overnevnte bransjefondene er dette fond med høyere risiko enn brede aksjefond, men med sterk avkastningshistorikk. For øvrig er det et blandet bilde blant resten av de mest kjøpte fondene, med både et globalt indeksfond og noen rentefond.

 Jeg tolker dette som et klart tegn på at privatpersoner nå ser positivt på utviklingen i økonomien internasjonalt og ønsker å ta mer risiko med sin sparekapital, forteller daglig leder i Nordnet Bank Anders Skar.

I følge Nordnet-sjefen er det sjelden man ser en så klar tendens med både rekordvolum inn i fond og en vridning mot mer risikofylte fondsplasseringer.

 Dette er interessant, og et positivt tegn for kapitalmarkedet, avslutter Skar.

  Mest kjøpte fond   Mest solgte fond
DNB Nordic Technology
Franklin Biotech Discovery F
DNB Global Indeks
Holberg Kreditt
Storebrand Vekst
Odin Maritim
Alfred Berg Høyrente
J.P. Morgan Global Healthcare
Handelsbanken Høyrent
Landkreditt Høyrente
Alfred Berg Kort Obligasjon
Alfred Berg Lang Obligasjon
KLP Obligasjon Global II
Holberg Likviditet
KLP Kombinasjon
KLP Aksje Global Indeks IV
KLP Rentefond II
Skagen Pensjon Høyrente
KLP Pensjon II
DNB Pengemarked I

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 55.400 kunder i Norge for september måned. 

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
E-mail: anders.skar@nordnet.no | Twitter: @AndersNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 470,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.