2007-09-03

Rekordmåned på Oslo Børs for privatpersoner i august

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske
markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 392.746
transaksjoner i august og handelsvolumet endte på 37,7 mrd. Dette
tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 34% sammenlignet med
august i fjor, da antall transaksjoner var 292.747 og volumet 25,7 mrd.
I juli i år var sammenlignbare tall 293.886transaksjoner og 26,5 mrd. i
volum.

Internettmeglerne stod for 15,13% av antall transaksjoner og 6,64% av
volumet på Oslo Børs i august. Nordnet var største megler på Oslo Børs i
august med en markedsandel på 9,12% målt i antall transaksjoner.

”Det var en hektisk måned for privatpersonene som handler aksjer på Oslo
Børs, siden børsen ble preget av store svingninger og uro i
finansmarkedene. Det var imidlertid stor interesse både fra nye og gamle
kunder, og august måned er den mest aktive måneden for privatpersoner
hittil i år”, sier daglig leder Lars Thorstensen i Nordnet Norge.

”Blant de mest populære aksjene er det Golden Ocean Group som topper
listen for andre måned på rad, mens REC og DNO følger som henholdsvis
nummer to og tre”, sier Lars Thorstensen videre.

Golden Ocean Group og REC mest populære i august

Golden Ocean Group og REC var de mest populære enkeltaksjene i august
med henholdsvis 36.291 og 27.442 transaksjoner. De ti mest populære
aksjene i august blant privatinvestorer var Golden Ocean Group, REC,
DNO, Global Geo Services, Orkla, Yara, Marine Harvest, Crew Gold
Corporation, Northland Resources og SeaDrill. Se vedlagte tabeller for
oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via
internett i august.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47
92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Aug-07
Nordnet 234 180 163 481 170 199 213 918 151 954 236 736
Netfonds 101 397 70 137 70 930 96 746 71 246 108 036
Skandiabanken 38 052 22 181 22 209 29 010 22 065 35 215
E-Trade* 12 759

* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-
Trade startet handel i juni.

Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Aug-07
Nordnet 13,86% 12,47% 11,50% 10,90% 9,18% 9,12%
Netfonds 6,00% 5,35% 4,79% 4,93% 4,30% 4,16%
Skandiabanken 2,25% 1,69% 1,50% 1,48% 1,33% 1,36%
E-Trade 0,49%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Apr- Jun- Jul- Aug-
Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 07 Mai-07 07 07 07
Nordnet 10,91% 11,52% 10,79% 10,37% 9,12% 9,18% 9,23% 9,36% 9,12%
Netfonds 4,68% 5,22% 4,84% 4,71% 4,16% 4,33% 4,38% 4,44% 4,16%
Skandiabanken 1,60% 1,53% 1,54% 1,36% 1,23% 1,33% 1,41% 1,58% 1,36%
E-Trade 0,11% 0,24% 0,49%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Des- Jan- Feb- Mar- Apr-
06 07 07 07 07 Mai-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07
Nordnet 3,54% 3,78% 3,71% 3,79% 3,15% 3,05% 3,52% 3,77% 4,00%
Netfonds 1,54% 1,76% 1,83% 1,94% 1,55% 1,49% 1,68% 1,88% 2,07%
Skandiabanken 0,33% 0,29% 0,35% 0,32% 0,27% 0,27% 0,31% 0,38% 0,33%
E-Trade 0,03% 0,09% 0,24%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner august
1 Golden Ocean Group 36 291
2 REC 27 442
3 DNO 21 207
4 Global Geo Services 17 526
5 Orkla 17 036
6 Yara 12 742
7 Marine Harvest 12 225
8 Crew Gold Corporation 11 069
9 Northland Resources 10 275
10 SeaDrill 8 371

Filer