2011-04-11

Sølv og Olje – de mest populære råvarene blant privatpersoner i mars.

Sølv er for tiden den mest populære råvaren blant privatpersoner. Mange råvarer handles på rekordhøye nivåer og norske sparere og investorer tror på videre oppgang. Det viser statistikk fra Nordnet Bank.


– Sølv er det nye gullet. Til tross for at også gull stadig handles på nye toppnivåer, så fortsetter sølvprisen å stige enda raskere. Prisforskjellen mellom gull og sølv er på historisk lavt nivå. Børsnoterte produkter som følger sølvprisen har vært veldig populært blant privatpersoner i mars, og de private spekulerer i både prisoppgang og en prisnedgang på sølv, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank Norge.

Sølvprisen har steget 109 % i år, og ikke siden tidlig 1980 tallet har sølvprisen vært høyere. Oljeprisen har også steget kraftig i år og langt mer enn de fleste analytikerne hadde trodd. Den sterkt økende oljeprisen har fått mange privatpersoner til også å spekulere på oljeprisens videre retning. På listen over de mest populære råvarene i mars er det flere instrumenter som følger prisen på olje. Prisen på andre råvarer har også steget kraftig hittil i år, og privatpersoner vil være med på oppgangen og kjøper børsnoterte produkter som følger råvareprisene. For utenom sølv og olje har bomull, mais, hvete, strømpris og nikkel vært populære investeringsobjekter i mars.

– De som kjøper råvarer er delt i to grupper. Vi har de som kun spekulerer og ønsker å utnytte de kortsiktige svingningene, og de som investerer i råvarer mer langsiktige og strategisk for å diversifisere sin investeringsportefølje og beskytte den mot global inflasjon, sier Anders Skar.

Skar peker på flere fundamentale forhold som trekker råvareprisene opp, og nevner blant annet økt etterspørsel i Kina, hvetetørke i Russland og mais som dyrefor. Samtidig ser han ikke bort fra deler av den ekstreme prisoppgangen drives av spekulanter i et allerede overopphetet marked.

De private tror på en videre oppgang i råvareprisene, men er mer usikker på børsutviklingen fremover. Listen over de mest populære fondene i mars domineres av Bull og Bear fond som speiler utviklingen på Oslo Børs og Stockholmsbørsen. Mens svenskene kjøper Bull fond som indikerer tro på en positiv utvikling på Stockholmsbørsen, så er nordmenn mer negative til børsen på kort sikt og kjøper derfor i stedet Bear fond som stiger når Oslo Børs faller.

– Norske aksjesparere og investorer har blitt mindre risikovillige og mer forsiktige den siste måneden. De selger aksjer, posisjonerer seg mer i renter og kjøper derivater som stiger når børsen faller, avslutter Anders Skar.

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 300.000 kunder i Norden i mars måned. Se vedlegg for de mest populære børsnoterte produktene og de mest populære råvarene i mars.
 

Kilde: Nordnet | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16, +47 959 222 77 – anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: De 10 mest kjøpte/solgte børsnoterte produktene (ETP’er) i mars
Se PDF

Vedlegg 2: De 10 mest kjøpte/solgte råvarene i mars:
Se PDF

 Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 346,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, and  www.nordnet.fi .

 

 

Filer