2008-08-01

Sommerferie for privatpersoner på Oslo Børs i juli

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 360.545 transaksjoner i juli og handelsvolumet endte på 31 mrd.

”Det er ingen tvil om at mange privatpersoner har tatt sommerferie fra børsen i juli. Til tross for mange kvartalsrapporter og store svingninger på Oslo Børs ser vi en nedgang i antall transaksjoner blant nettmeglerne på -8,2% fra juni. Mens det har vært gråvær for de mer langsiktige, har juli bydd på muligheter i form av store kursutslag i flere enkeltaksjer for den mer kortsiktige. Mye av aktiviteten i juli kommer fra handel gjort av daytraderne, og sammenligner vi med juli i fjor ser vi faktisk en økning i antall transaksjoner på 23%”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Bank.

Internettmeglerne stod for 13,69% av antall transaksjoner og 8,27% av volumet på Oslo Børs i juli. SEB var største megler på Oslo Børs i juli med en markedsandel på 9,16% målt i antall transaksjoner. Nordnet var for første gang i 2008 ikke største megler målt i antall transaksjoner på Oslo Børs.

”Det har generelt vært en roligere julimåned blant nettmeglerne enn hos øvrige meglerhus. Privatpersoner handler mindre enkeltaksjer i urolige tider, og plasserer heller pengene i aksjefond eller rentefond. Dette forsterkes selvfølgelig av at det er sommerferie og folk ikke følger markedet like tett. En del av volumet på Oslo Børs i juli skyldes nok også algoritmehandel hos de internasjonale storbankene. Ser vi på de interne markedsandelene blant nettmeglerne beholder vi våre markedsandeler og øker faktisk litt på transaksjonssiden”, forklarer Skar.

Yara mest populær blant privatpersoner på Oslo Børs i juli

Yara var den mest populære enkeltaksjen i juli med 37.335 transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatinvestorer i juli var Yara, REC, StatoilHydro, DNO, Golden Ocean Group, Xact Derivat Bear, Questerre, Orkla, Acergy og Petroleum Geo-Services.

De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i juli var Yara, StatoilHydro, Telenor, Golden Ocean Group og Xact Derivat Bull. De fem enkeltaksjene privatpersoner solgte mest målt i kroner i juli var Xact Derivat Bear, REC, Awilco, DNO og Norse Energy.

”Privatpersoner som handler aksjer via internett har nettokjøpt aksjer i juli. Xact Derivat Bear var den mest solgte enkeltaksjen, mens Xact Derivat Bull derimot var den fjerde mest kjøpte enkeltaksjen. Xact Derivat Bear gir positiv avkastning når markedet faller, mens Xact Derivat Bull gir positiv avkastning når markedet går opp. Basert på dette virker det som privatpersoner posisjonerer seg for og tror på børsoppgang fremover”, forteller Anders Skar i Nordnet Bank.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i juli.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Juli-08
Nordnet 151 954 197 474 204 952 264 255 236 684 194 926
Netfonds 71 246 91 125 94 570 136 676 108 334 88 723
Skandiabanken 22 065 29 168 28 795 46 147 37 766 28 104
E-Trade* 12 000 26 102 44 111 59 695 48 792
* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-Trade startet handel i juli 2007.

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Juli-08
Nordnet 9,18% 9,24% 8,78% 9,81% 9,34% 7,40%
Netfonds 4,30% 4,26% 4,05% 5,07% 4,27% 3,37%
Skandiabanken 1,33% 1,37% 1,23% 1,71% 1,49% 1,07%
E-Trade 0,56% 1,12% 1,64% 2,36% 1,85%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Nov- Des- Jan- Mars- April- Juni- Juli-
07 07 08 Feb-08 08 08 Mai-08 08 08
Nordnet 9,00% 8,68% 9,46% 10,12% 9,98% 9,67% 9,51% 8,80% 7,40%
Netfonds 4,09% 4,28% 4,95% 5,23% 5,06% 4,80% 4,37% 3,61% 3,37%
Skandiabanken 1,08% 1,54% 1,61% 1,74% 1,86% 1,57% 1,72% 1,16% 1,07%
E-Trade 1,02% 1,20% 1,29% 1,68% 2,17% 2,20% 2,29% 2,59% 1,85%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Nov- Des- Jan- Feb- Mars- April- Juni- Juli-
07 07 08 08 08 08 Mai-08 08 08
Nordnet 4,54% 3,77% 4,57% 4,86% 4,62% 4,14% 4,39% 4,52% 4,11%
Netfonds 2,09% 2,08% 2,71% 3,01% 2,78% 2,26% 2,45% 2,02% 2,13%
Skandiabanken 0,30% 0,38% 0,41% 0,49% 0,55% 0,43% 0,37% 0,30% 0,36%
E-Trade 0,52% 0,55% 0,88% 1,09% 1,34% 1,39% 1,70% 2,03% 1,67%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner juli
1 Yara 37.335
2 REC 33.513
3 StatoilHydro 21.381
4 DNO 20.606
5 Golden Ocean Group 15.929
6 Xact Derivat Bear 13.102
7 Questerre 12.157
8 Orkla 9.678
9 Acergy 9.411
10 Petroleum Geo-Services 8.328

Vedlegg 3: Mest nettokjøp/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i juli Nettosolgt i juli
1 StatoilHydro 134.186.011 Xact Derivat
2 Yara 131.209.327 1 Bear -104.702.744
3 Telenor 85.333.345 2 DNO -90.262.179
Xact Derivat 3 Awilco -88.670.073
4 Bull 31.909.710 4 REC -87.030.623
5 Acergy 31.602.731 Norse Energy
5 Corp. -23.162.843

Filer