2006-05-02

Stor aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i april

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det
norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på
291.896transaksjoner i april, mot 366.038i mars. Internettmeglerne stod
for 22,09% av antall transaksjoner på Oslo Børs i april, mot 23,15% i
mars. Internettmeglernes handelsvolum endte på 29,7 mrd. i april,
tilsvarende en markedsandel på 7,56%.

Sammenlignet med april i fjor er økningen i antall transaksjoner 61,7%.

Nordnet er største megler på Oslo Børs i april med en markedsandel på
13,74% målt i antall transaksjoner.

”I april fortsatte den store aktiviteten på Oslo Børs blant
privatpersoner, og sammenlignet med april måned i fjor er økningen i
antall transaksjoner formidabel. Den store aktiviteten kan blant annet
forklares med at en del selskaper har levert sine kvartalsresultater.
Nordnet satte rekord på Oslo Børs for en enkelt dag med hele 17.781
transaksjoner den 27. april”, sier daglig leder Lars Thorstensen i
Nordnet Norge.

DNO og IGE mest populære i april

DNO og Int. Gold Exploration var de mest populære enkeltaksjene i april,
med henholdsvis 31.376 og 31.190 transaksjoner. De ti mest populære
aksjene i april blant privatinvestorer var DNO, Int. Gold Exploration,
Pan Fish, Altinex, Ignis, Crew Gold Corporation, Ementor, Petrolia
Drilling, SeaDrill og Norse Energy Corporation. Se vedlagte tabeller for
oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via
Internett i april.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47
92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2005 Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Apr-06
Nordnet 105 348 104 546 139 988 154 897 195 457 181 532
Netfonds 48 784 48 142 63 212 66 366 84 718 79 685
Skandiabanken 14 952 15 109 23 930 22 424 32 403 30 679

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2005 Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Apr-06
Nordnet 14,54% 13,73% 13,91% 13,55% 13,82% 13,74%
Netfonds 6,73% 6,32% 6,28% 5,80% 5,99% 6,03%
Skandiabanken 2,06% 1,98% 2,38% 1,96% 2,29% 2,32%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Aug-05 Sep-05 Okt-05 Nov-05 Des-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06
Nordnet 14,63% 14,13% 12,68% 13,53% 14,46% 13,85% 12,99% 14,45% 13,74%
Netfonds 6,83% 5,94% 5,72% 5,58% 6,10% 6,08% 5,53% 6,27% 6,03%
Skandiabanken 2,57% 2,18% 1,91% 1,73% 2,23% 2,28% 2,12% 2,43% 2,32%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Okt- Nov- Des- Feb- Mar-
Aug-05 Sep-05 05 05 05 Jan-06 06 06 Apr-06
Nordnet 5,29% 4,75% 3,77% 4,53% 5,67% 4,72% 4,24% 5,03% 4,66%
Netfonds 2,40% 1,97% 1,81% 2,03% 2,56% 2,26% 2,06% 2,57% 2,40%
Skandiabanken 0,47% 0,39% 0,32% 0,33% 0,50% 0,43% 0,43% 0,52% 0,50%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner april
1 DNO 31 376
2 Int. Gold Exploration 31 190
3 Pan Fish 20 558
4 Altinex 14 656
5 Ignis 10 288
6 Crew Gold Corporation 9 893
7 Ementor 8 247
8 Petrolia Drilling 7 175
9 SeaDrill 7 146
10 Norse Energy Corp. 6 391

Filer