2010-05-05

Vähittäisasiakkaat siirtyivät pörssissä myyntilaidalle

Alkuvuoden jatkunut positiivinen markkinatunnelma kantoi osakemarkkinoita huhtikuun puoliväliin asti. Kuun loppupuolella Kreikan vaikea taloustilanne palasi sijoittajien mieliin luottoluokituksen laskun saattelemana. Helsingin pörssissä huhtikuu sai vähittäisasiakkaat kotiuttamaan voittojaan puoli vuotta kestäneen nousun sekä osinkojen irtoamisten jälkeen. Osakekauppojen lukumäärällä tarkasteltuna huhtikuu oli ennätyskuukausi Pohjoismaissa.

Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnetin, eQ Pankin, FIMin, E*Traden ja Sofia Pankin) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto kasvoi yli 10% edelliskuusta saavuttaen 2 849 milj. euroa, mutta laski vuoden 2009 huhtikuuhun verrattuna 16,7%. Online-välittäjille kertyi kauppoja huhtikuussa 2010 yhteensä 342 578 kappaletta, mikä tarkoittaa 3,4% kasvua edelliskuuhun nähden. Tämä myös ylitti hienoisesti markkinakasvun, vaikka online-välittäjien huhtikuun 2010 lukuihin vaikuttaa negatiivisesti Sofia Pankin poistuminen markkinoilta. Vuodentakaiseen nähden online-välittäjien kauppojen lukumäärä laski 8,3%.

”Ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaukset sekä niiden alla annetut tulosvaroitukset värittivät Helsingin pörssin huhtikuuta. Kokonaisuutena arvioiden raportoidut tulokset ovat kuitenkin vastanneet sijoittajien kasvaneita odotuksia. Myös yritysjohdon arvioimien näkymien perusteella talous on asteittaisella kasvu-uralla vuodentakaiseen, hyvin heikkoon markkinatilanteeseen verrattuna. Huomionarvoista on kuitenkin se, että toistaiseksi tulosparannuksista suuri osa perustuu kustannussäästöihin, joten sijoittajat odottavat näkevänsä jatkossa myös selvää liikevaihdon kasvua”, toteaa Nordnet Suomen arvopaperinvälityksen johtaja Nuutti Hartikainen.

Nokia loikkasi ostetuimpien kärkeen

Yksityissijoittajien suosimien online-välittäjien kautta käytiin tuttuun tapaan eniten kauppaa Nokialla, Helsingin pörssin ykkösosakkeella. Seuraavaksi eniten kauppaa käytiin Metson, Outokummun, Fortumin ja Orionin osakkeilla. Viiden kärjen yhteenlaskettu osuus kaikista online-välittäjien kaupoista oli n. 23 %. Nokian osake nousi ylivoimaisesti ostetuimmaksi huhtikuussa. Myydyimpien listan kärjessä olivat Metso ja Fortum, jota useat sijoittajat ostivat talven aikana osittain vahvan osinkotuoton vuoksi. Huhtikuun kolmanneksi voimakkain myyntipaine kohdistui Kemiraan, kun sijoittajat olivat saaneet osuutensa maaliskuussa listautuneesta maaliyhtiö Tikkurilasta. Vaikka markkinoilla koetaan nyt toukokuussa hyvin suurta epävarmuutta euromaiden maksuvalmiuden heikentymisestä, on hyvin mahdollista, että pienen tasokorjauksen jälkeen osinkorahat palaavat osakemarkkinoille jo kesän aikana, sillä tilisijoitusten tuotto näyttäisi pysyvän toistaiseksi historiallisen alhaisella tasolla.

”Sijoittajien netto-ostot Nokian osakkeella olivat lähes 16 milj. euroa jo ennen tulosta, mutta viimeistään tulospäivän kurssiromahdus sai ostajat sankoin joukoin liikkeelle. Vähittäisasiakkaat ostivat Helsingin pörssin osakkeita tammi-maaliskuun aikana nettomääräisesti 194,5 milj. euron arvosta. Huhtikuussa he alkoivat kuitenkin varovaisesti purkamaan positioitaan, ja nettomyyntien arvo nousikin kuun aikana 9 milj. euroon.”, kertoo Nuutti Hartikainen.

Lisätietoja antaa:
Nuutti Hartikainen, Nordnet Suomen arvopaperinvälityksen johtaja
+358 9 681 78 499, +358 50 380 3805

Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjille Nordnet,
eQ Pankki, E*Trade, FIM ja Sofia Pankki

Huhtikuu Huhtikuu Muutos Maaliskuu
2010 2009 ed. 2010 Muutos ed.
Vaihto Vaihto Vaihto
Välittäjä (EUR) % (EUR) vuoteen (EUR) kuukauteen
Nordnet 713 666 683 323 602 320
Pankki 096 2,40 020 +7,1% 858 +18,5%
eQ Pankki
(osa
Nordnet 624 256 1 387 535 667 182
Pankkia) 869 2,10 993 -55,1% 687 -6,4%
E*Trade
Bank
Danmark A/ 138 359
S * 61 004 603 0,21 655 -55,9% 44 560 485 +36,9%
1 450 233 962 449 985 279
FIM Pankki 342 4,89 831 +50,7% 152 +47,2%
Sofia 250 677 268 679
Pankki 0 0,00 898 -100% 757 -100%
2 849 160 3 422 346 2 568 022
Yhteensä 910 9,6 397 -16,7% 939 +10,9%
OMXH
Vaihto 29 682 253 28 584 603 31 292 765
(yhteensä) 908 100,00 993 +3,8% 741 -5,1%

Huhtikuu Huhtikuu Muutos Maaliskuu
2010 2009 ed. 2010 Muutos ed.
Kaupat Kaupat Kaupat
Välittäjä (kpl) % (kpl) vuoteen (kpl) kuukauteen
Nordnet
Pankki 115 442 3,99 114 667 +0,7% 106 888 +8,0%
eQ Pankki
(osa
Nordnet
Pankkia) 106 834 3,70 132 857 -19,6% 110 784 -3,6%
E*Trade
Bank
Danmark A/
S * 5 588 0,19 13 061 -57,2% 4 499 +24,2%
FIM Pankki 114 714 3,97 85 354 +34,4% 77 913 +47,2%
Sofia
Pankki 0 0,00 27 652 -100% 31 215 -100%
Yhteensä 342 578 11,8% 373 591 -8,3% 331 299 +3,4%
OMXH
Kaupat
(yhteensä) 2 891 260 100,00 2 620 182 +10,3% 2 805 172 +3,1%

* E*Traden huhtikuu 2009 luvut sisältävät myös E*Trade Sverigen, jonka
välitysoikeudet on siirretty Tanskan yhtiön alle.
Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto

Taulukko 2. Online-välittäjien 5 kauppamäärältään vaihdetuinta osaketta
– huhtikuu 2010

Yhtiö Nordnet eQ E*Trade FIM Sofia Yhteensä
Nokia 6 874 4 886 271 11 097 0 23 128
Metso 5 838 2 650 308 6 668 0 15 464
Outokumpu 4 637 3 129 149 6 833 0 14 748
Fortum 5 536 2 573 200 4 877 0 13 186
Orion B 4 579 3 850 485 3 718 0 12 632

Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka

Taulukko 3. Online-välittäjien 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta –
huhtikuu 2010

Ostetuimmat osakkeet Myydyimmät osakkeet
Yhtiö Netto-ostoarvo (EUR) Yhtiö Nettomyyntiarvo (EUR)
Nokia 28 106 038 Metso -12 537 930
Orion B 5 148 896 Fortum -11 945 098
Nokian Renkaat 3 958 715 Kemira -5 990 890
Talvivaara 3 828 039 Konecranes -3 937 015
Rautaruukki 2 367 671 Wärtsilä -3 875 832
KONE 2 314 919 Outotec -3 570 623
Tieto 1 945 773 Ramirent -2 752 560
Outokumpu 1 872 548 Uponor -2 551 237
UPM 1 754 200 TeliaSonera -2 451 411
Pöyry 718 841 Stora Enso R -2 197 031

Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka

Filer