Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Vad är senaste nytt hos Nordnet? Hur beter sig spararna hos Nordnet på den svenska, norska, danska och finska marknaden? Här hittar du alla pressmeddelanden från oss.

Nordnets styrelse utvärderar budet från NNB Intressenter

25 oktober, 2016
Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel har på grund av sitt deltagande på budgivarsidan inte deltagit och kommer inte att delta i Nordnets styrelses handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Den övriga styrelsen, som utgörs av Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson, Jaana...
Läs mer

The Board of Nordnet evaluates the offer from NNB Intressenter

25 oktober, 2016
Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel and Tom Dinkelspiel, being participants in the Offer, have not participated and will not participate in the Board’s processing of or resolutions concerning the Offer. The other members of the Board, Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson, Jaana Rosendahl and Anna Settman, have for the...
Läs mer

Nordnet Q3: Sterk kundevekst i Norge

25 oktober, 2016
Det tredje kvartalet ble en periode med stigende kurser på verdens børser. Kursfallet i kjølvannet av Brexit markerte sommerens bunnotering, og det har vært en opptur siden dette. Oslo Børs har derimot kun steget to prosent i kvartalet, blant annet som følge av en sidelengs utvikling i oljeprisen.  ...
Läs mer

Stærk tilvækst for Nordnet Danmark

25 oktober, 2016
Tredje kvartal blev en periode med stigende kurser på verdens børser, men udfaldet på de nordiske børser var blandet. Tre ud af fire nordiske aktiemarkeder steg i kvartalet. Undtagelsen var Københavns Fondsbørs, som blev trukket ned med næsten seks procent efter et svagt regnskab og kursfald i indekstunge Novo...
Läs mer

Nordnetillä ennätyskasvu asiakasmäärässä Suomessa

25 oktober, 2016
Kolmas kvartaali oli nousevien osakekurssien aikaa maailmassa. Kurssit laskivat kesäkuun Brexit-kansanäänestyksen jälkeen kesän pohjanoteerauksiin, mutta ovat nousseet sen jälkeen. Helsingin pörssissä nähtiin huomattava 9,1 prosentin nousu heinä-syyskuun aikana. Asiakasmäärä kasvoi Suomessa 15 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kolmannen kvartaalin 2016 aikana asiakasmäärä kasvoi 6 000 asiakkaalla, mikä on suurin kasvu...
Läs mer

Nordnet delårsrapport januari-september 2016

25 oktober, 2016
Juli – september 2016 Rörelseintäkterna minskade med 0,3 procent till 289,6 MSEK (290,4 MSEK) Periodens resultat efter skatt minskade med 9 procent till 69,2 MSEK (75,7 MSEK) Resultat per aktie före och efter utspädning minskade med 8 procent till 0,40 SEK (0,43 SEK) Januari – september 2016 Rörelseintäkterna minskade...
Läs mer

Nordnet interim report January–September 2016

25 oktober, 2016
July – September 2016 Operating income decreased by 0.3 percent to SEK 289.6 million (290.4) Profit after tax for the period fell by 9 percent to SEK 69.2 million (75.7) Earnings per share before and after dilution were down 8 percent to SEK 0.40 (0.43) January – September 2016...
Läs mer

Yhdysvaltain presidenttivaalit huolestuttavat yksityissijoittajia

13 oktober, 2016
Nordnet tutki miten yksityissijoittajat kokevat Yhdysvaltain presidentinvaalien vaikuttavan heidän talouteensa. Vastanneista 25,6 prosenttia uskoivat, että presidentinvaalin tulos vaikuttaa heidän talouteen. Varsinkin miehet olivat 29,3 prosentin osuudella vakuuttuneita vaalituloksen vaikutuksesta kun vastaava luku naisten keskuudessa oli selvästi alhaisemmat 21,8 prosenttia.   – Levottomina aikoina epävarmuutta synnyttävän vaalitapahtuman vaikutus eri aloilla korostuu....
Läs mer

Nordnet hanterar aktiesparprogram till Orklas 5 000 medarbetare

12 oktober, 2016
Samtliga Orklas medarbetare i Sverige, Finland och Danmark får möjlighet att teckna sig för Orklas aktiesparprogram via Nordnet. – Nordnets verksamhet riktar sig framför allt till privatsparare, men en annan viktig målgrupp är företag där medarbetarna är slutkunder. Detta gäller inom exempelvis tjänstepension och hantering av incitamentsprogram. Avtalet med Orkla...
Läs mer

Nordnet håndterer medarbejderaktieprogram for Orklas 5 000 medarbejdere

12 oktober, 2016
Alle Orkla medarbejdere i Sverige, Finland og Danmark har mulighed for at tegne Orklas medarbejderaktier via Nordnet. – Nordnets forretning er primært rettet mod private investorer, men en anden vigtig målgruppe er virksomheders medarbejdere som kunder. Det gælder på områder som for eksempel arbejdsgiverordninger og administration af incitamentsprogrammer. Aftalen med...
Läs mer

Nordnet hallinnoi Orklan 5 000 työntekijän osakesäästöohjelmaa

12 oktober, 2016
Orkla-konsernin työntekijät Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa voivat merkitä työnantajansa osakkeita osakesäästöohjelman puitteissa Nordnetin kautta. Nordnetin palvelut on suunnattu pääsääntöisesti yksityissijoittajille, mutta toinen tärkeä asiakasryhmä ovat yritykset, joiden työntekijät ovat Nordnetin palveluiden loppukäyttäjiä. – Yritykset käyttävät palveluitamme esimerkiksi johdon kannustinjärjestelmien yhteydessä sekä eläkejärjestelmien hallinnoimisessa niissä maissa, joissa tarjoamme eläkeratkaisuja.  Orklan kanssa...
Läs mer

Fondssparerne øker risikoen og stormer inn i aksjemarkedet

4 oktober, 2016
Statistikk fra Nordnet viser en ny sterk nettotegning i september. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 227 millioner i løpet av måneden. Av dette fant hele 190 millioner veien til aksjefond, 94 millioner til rentefond, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 57 millioner. – September ble en ny sterk...
Läs mer

Osakekauppa syyskuussa: Piensijoittajat etsivät nyt pieniä helmiä

4 oktober, 2016
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola, UB) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto laski syyskuussa 7,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto putosi 7,9 prosenttia vuodentakaisesta syyskuusta. Online-välittäjien kauppamäärät kuitenkin kasvoivat edelliskuusta euromääräisesti 0,7 prosenttia. Koko pörssin osalta kauppamäärät piristyivät euroissa 3,8 prosenttia. Edellisvuoden...
Läs mer

Nordnet: Monthly statistics September

3 oktober, 2016
In September, 1,861,464 trades were made in stocks, warrants and options among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 84,612 trades per day. The number of customers in the end of September was 545,600, which is 11,000 more than previous month. The number of accounts...
Läs mer

Nordnet: månadsstatistik september

3 oktober, 2016
I september gjordes 1 861 464 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 84 612 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i september till 545 600, vilket är 11 000 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet...
Läs mer

Nordnets kunder dumpet DNB og hamstret Marine Harvest

3 oktober, 2016
Oljen steg fra $46,94 til $50 og Statoil steg 2 kroner i perioden. Etter 2 år uten noen nevneverdige handlinger ble OPEC enige om produksjonstak under Algerie sin oljekonferanse i september. OPEC kutter produksjonen fra i overkant av 33 millioner fat olje til 32,5. Detaljene om hvem som skal...
Läs mer

Ny och gammal folkaktie toppar i september

30 september, 2016
Under september fanns ingen tydlig trend kring vilken typ av bolag de svenska privatspararna fokuserade på. Noterbart är att spararfavoriterna H&M och Fingerprint Cards var de mest populära aktierna under september. Novo Nordisk var mest köpta aktie i augusti och populariteten höll i sig under september, trots en fortsatt...
Läs mer

Guldet tappade sin glans i september

29 september, 2016
Sommarrallyt klingade av på börsen under september och det var aktiefonder som främst lockade spararna. – I valet mellan aktier och räntebärande tillgångar är det onekligen aktiemarknaden som lockar spararna att få någon avkastning på sitt kapital. När det kommer till räntesparande väljer svenskarna sparkonto istället för korta räntefonder och...
Läs mer

Yhä useampi vanhempi aloittaa säästämisen vastasyntyneelle lapselleen

16 september, 2016
Nordnet Pankki uusi noin vuoden takaisen tutkimuksen vanhempien säästämisestä lapsilleen. Noin yhdestätoista tuhannesta suomalaisesta 0–16-vuotiaasta arvo-osuustilin omistajasta, pojat edustavat 52 prosentin enemmistöä. Alaikäisillä on keskimäärin 601 euroa tilillään. Säästöt kasvavat varsinkin seitsemän ensimmäisen ikävuoden aikana. Tytöille säästetään kuitenkin hieman hanakammin kuin pojille, koska tyttöjen tilit ovat keskimäärin 7 prosenttia...
Läs mer

Fondssparerne dumper helse og sjømataksjer

2 september, 2016
Statistikk fra Nordnet viser en ny sterk nettotegning i august. Totalt kjøpte privatpersoner via investeringsbanken Nordnet fond for 131 millioner i august. Hele 99 millioner fant veien til aksjefond, 23 millioner til rentefond og 9 millioner til kombinasjonsfond, sier investeringsøkonom i Nordnet, Tom Hauglund – August ble en ny sterk...
Läs mer
1 2 3 64

Kontakta oss

Henrik Edström
Henrik Edström
PR-chef