Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Vad är senaste nytt hos Nordnet? Hur beter sig spararna hos Nordnet på den svenska, norska, danska och finska marknaden? Här hittar du alla pressmeddelanden från oss.

Augusti

Nordnet första bank i Sverige med insättningar via Swish

18 augusti, 2017
Swish har de senaste åren vuxit snabbt och används idag av 5,7 miljoner personer i Sverige. Nu börjar Nordnet som första svenska bank använda Swish i syfte att erbjuda sina kunder snabbare och enklare insättningar av pengar. –   Swish är lättanvänt, har hög acceptans och stort förtroende, vilket är...
Läs mer

Nordnet first bank in Sweden with deposits through Swish

18 augusti, 2017
Swish has grown rapidly in recent years, and is today used by 5.7 million people in Sweden. Now, Nordnet is the first Swedish bank to use Swish in order to offer its customers faster and easier deposits of money. –   Swish is easy to use, has high acceptance and...
Läs mer

Nordnet i samarbete med Infront – lanserar ny handelsapplikation till aktiva sparare

15 augusti, 2017
I samband med implementeringen av Web Trader kommer Nordnets egenutvecklade handelsapplikation Wintrade att fasas ut. Övergången kommer att påbörjas under september, och beräknas slutföras under november. Under hösten kommer Wintrade-användare ha möjlighet att prova Infront Web Trader kostnadsfritt. –       På Nordnet brinner vi för att skapa världens bästa erbjudande...
Läs mer

Nordnet i samarbeid med Infront – lanserer ny handelstjeneste for aksjer

15 augusti, 2017
Lanseringen av Infront Web Trader betyr at Nordnets egenutviklede handelsapplikasjon Wintrade fases ut. Overgangen til det nye handelssystemet starter i september og skal være klart i november. I løpet av høsten vil alle som i dag bruker Wintrade få mulighet til å teste Infront Web Trader helt gratis. –...
Läs mer

Nordnet tuo aktiivisille kaupankävijöille uuden kaupankäyntisovelluksen yhteistyössä Infrontin kanssa

15 augusti, 2017
Web Traderin käyttöönoton yhteydessä Nordnetin oma WinTrade-sovellus poistuu käytöstä. Siirtymävaihe uuteen sovellukseen alkaa syyskuussa ja sen on määrä päättyä lokakuussa. Syksyn aikana WinTrade-käyttäjät pääsevät testaamaan Web Traderia maksutta. –          Nordnet pyrkii aina tarjoamaan asiakkailleen maailman parhaat ja teknisesti edistyneimmät työkalut säästämiseen ja sijoittamiseen. Usein kehitämme itse tarjontaamme, mutta joskus...
Läs mer

Piensijoittajien osakekauppa heinäkuussa: Finnair nousi suositummaksi kuin koskaan

4 augusti, 2017
Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola, UB) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto kasvoi heinäkuussa jopa 92,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto nousi sekin 44,1 prosenttia vuodentakaisesta heinäkuusta. Online-välittäjien kauppamäärät nousivat edelliskuusta euroissa mitattuna 57,3 prosenttia. Myös koko pörssin osalta kauppamäärät piristyivät euroissa 7,1...
Läs mer

Nordmenn posisjonerer seg tilbake i Norge

2 augusti, 2017
Statistikk fra Nordnet viser en ny måned med nettotegning i fond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 84 millioner i løpet av juli 2017. Trenden er fortsatt at nordmenn nettotegner i fond.   – Trenden de siste månedene har vært at kundene våre kjøper mer utenlandske fond. Nå...
Läs mer

Antal börsavslut av Nordnets kunder i juli

1 augusti, 2017
Under juli gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 1 880 885 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 89 566 avslut i snitt per börsdag.   Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal...
Läs mer

Number of trades by Nordnet’s customers in July

1 augusti, 2017
In July, 1,880,885 trades were made in stocks, warrants and options among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 89,566 trades on average per day.   Table: Nordnet’s total trades on all exchanges and market places for all customers, and average number of trades per...
Läs mer

Nordnet-kundene laster opp med Norwegian

1 augusti, 2017
Juli var preget av en sterk resultatsesong og høyere oljepris. Oslo Børs endte opp hele 4,8 % og var med det én av verdens sterkeste børser. Hovedgrunnen til oppgangen er relatert til en måned hvor selskapene i USA og Oslo har levert sterke 2. kvartalstall. Oljeprisen endte opp 52,61...
Läs mer

Juli

Privatspararna ser fyndläge i AstraZeneca

31 juli, 2017
Under rapportperioden var det flera bolag som missade förväntningarna rejält, med stora fall på börsen som följd. Många privatsparare lockades av möjligheterna som uppstod och flera av bolagen med nedgångar är bland månadens mest köpta aktier.  – Privatspararna brukar ofta vara pigga på att köpa aktier som har gått ned...
Läs mer

Fondspararna väljer aktiefonder trots svag sommarbörs

28 juli, 2017
En bra börsutveckling de senaste åren har gjort att spararna föredragit aktiefonder. Den trenden höll i sig även i juli. – Aktiefonder behåller sin starka ställning bland spararna. Det är dock viktigt att se till att sparandet klarar en börsnedgång också. Låg avkastning på räntesparande är ingen bra orsak att...
Läs mer

Nordnet delårsrapport januari-juni 2017

19 juli, 2017
April – juni 2017 Rörelseintäkterna ökade med 1 procent till 296,9 MSEK (293,5 MSEK) Rörelseresultatet minskade med 50 procent till 43,0 MSEK (86,8 MSEK) Periodens resultat efter skatt minskade med 46 procent och uppgår till 37,3 MSEK (68,5 MSEK) Bygget av det nya Nordnet påbörjat, extraordinära kostnader under andra...
Läs mer

Nordnet Interim Report January–June 2017

19 juli, 2017
April–June 2017 Operating income increased by 1 percent to SEK 296.9 million (293.5) Operating profit decreased by 50 percent to 43.0 million (86.8) Profit after tax for the period fell by 46 percent to SEK 37.3 million (68.5) The building of the new Nordnet has begun, extraordinary costs during...
Läs mer
1 2 3 69

Kontakta oss

Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
X