Press releases

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

April

Nordnet jatkaa kasvuaan Pohjoismaissa

5 April, 2006
”Meillä on ollut hyvä asiakasvirta ja asiakkaamme ovat olleet hyvin aktiivisia kaikilla markkinoillamme ensimmäisellä kvartaalilla. Olemme myös huomanneet, että voimakas kiinnostus rajojen ylittävää kaupankäyntiä jatkuu. Näiden seurauksesta markkina-asemamme Pohjoismaiden suurimpana meklarina vahvistuu edelleen ja me haluamme jatkossakin olla Pohjoismaiden johtava meklariyritys yksityisille henkilöille”, sanoo Jessica Gertun, Nordnetin tiedotuspäällikkö. Nordnet...
Read full article

Nordnet klart største aktør i Norden

5 April, 2006
Nordnet var den største børsmægler på de fire største nordiske børser målt på antal handler i første kvartal. Det viser en samlet statistik på markedsandelene fra børserne i København, Stockholm, Oslo og Helsingfors. ”Handelsaktiviteten hos vores kunder steg markant i første kvartal og kundetilstrømningen var også meget god på...
Read full article

Økt interesse for aksjehandel i Norden – Nordnet størst

5 April, 2006
Nordnet var største megler i Norden målt i antall handler på de fire største nordiske børsene i første kvartal 2006. Det viser samlet statistikk over markedsandelene på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Københavns Fondsbørs og Helsinkibørsen. ”Vi merker økt aktivitet på samtlige børser der vi tilbyr handel, og vi er fornøyd...
Read full article

Ännu större så in i Norden

5 April, 2006
Under första kvartalet 2006 var Nordnet den största mäklarfirman på de fyra största nordiska börserna. Det visar sammanlagd statistik över marknadsandelarna i Norden på Stockholms-, Helsingfors-, Oslo- och Köpenhamnsbörsen. ”Vi har haft god kundtillströmning och sett hög aktivitet bland alla våra kunder på alla våra marknader under första kvartalet....
Read full article

Glohedt aktiemarked – ny rekord igen!

4 April, 2006
Regnskabsfremlæggelserne fra A.P. Møller og Vestas medførte en handelsaktivitet der aldrig tidligere er set på Københavns Fondsbørs. Således fik Nordnet d. 29. marts en ny handelsrekord på 6.643 danske handler for en enkelt handelsdag mod tidligere rekord på 4.476 handler. ”Selvom A.P. Møller aktierne faldt markant efter regnskabsfremlæggelsen var...
Read full article

Antal avslut för Nordnet-koncernen ökade med 74% i mars

4 April, 2006
”Vi har aldrig tidigare gjort så många avslut under en enskild månad. Det beror främst på att vi fått fler kunder men också på att våra finska, tyska och danska kunder har gjort många avslut i genomsnitt per depå”, säger Jessica Gertun. Totalt gjordes närmare 6 avslut i genomsnitt...
Read full article

Aktiviteten blant privatpersoner på Oslo Børs økte med 43%

3 April, 2006
Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 366.038transaksjoner i mars, mot 255.854i februar. Internettmeglerne stod for 23,15% av antall transaksjoner på Oslo Børs i mars, mot 20,64% i februar. Internettmeglernes handelsvolum endte på 35,7 mrd. i...
Read full article

March

Årsredovisning för 2005

28 March, 2006
Nu finns Nordnets årsredovisning för 2005 tillgänglig att ladda ner som pdf fil från www.nordnet.se / om Nordnet / investor relations / rapporter. För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd, 08-506 33030, 0708-744574. klas.danielsson@nordnet.se Jessica Gertun, Informationschef, 08-506 330 30, 0709-697424, jessica.gertun@nordnet.se
Read full article

Kallelse till årsstämma samt inbjudan till seminarier

27 March, 2006
Inbjudan till seminarier Vi inleder eftermiddagen med tre intressanta seminarier. Välkommen till en inspirerande eftermiddag! 13:00-13:30 Registrering 13:30–14:15 Vill du få mer i pension? – Nordnet Pension 14:15-14:30 Bensträckare 14:30-15:45 Demo av nya WinTrade – handlarapplikationen som gör alla till börsmäklare 15:45-16:15 Fika 16:15-17:00 Dags att sälja? Peter Malmqvist,...
Read full article

Fortsat høj aktivitet hos private investorer

6 March, 2006
De private investorers høje aktivitet på børsen fortsætter, og i februar måned blev der gennemført 103.735 handler hos Internetmæglerne. Sammenlignet med februar måned 2005 med 63.748 handler var det en stigning på 63%, og i forhold til rekordmåneden januar måned 2006 et fald på 19%. Internetmæglernes markedsandel målt på...
Read full article

Stor aktivitet for privatpersoner på Oslo Børs også i februar

1 March, 2006
Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 255.854 transaksjoner i februar, mot 315.842 i januar. Internettmeglerne stod for 20,64% av antall transaksjoner på Oslo Børs i februar. Internettmeglernes handelsvolum endte på 25,3 mrd. i februar, tilsvarende...
Read full article

February

Bokslutskommuniké 2005

23 February, 2006
Resultatutveckling för helåret •Rörelseintäkterna ökade med 55% till 434,2 (280,5) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 46 (26)% •Resultatet (efter skatt) ökade med 73% till 145,7 (84,0) mkr •Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 66% till 0,88 (0,53) kr •Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 86% till 200,1 (107,5)...
Read full article

Billigere aktiehandel for velhavende investorer – kun 0,05%

22 February, 2006
”Vi har altid haft meget fordelagtige vilkår for de mest aktive investorer. Med vores nye tilbud til velhavende investorer med markedets laveste kurtagesats og vores nye Mini-depot med markedets laveste minimumskurtage 39 kr. kan vi tilbyde meget konkurrencedygtige vilkår til samtlige investorer”, siger Max Gandrup, Salgschef hos Nordnet Danmark....
Read full article

FRAMGÅNG I MARKNADSDOMSTOLEN AVSEENDE AVTALSVILLKOR FÖR NÄTHANDEL

16 February, 2006
Ärendet och domen avsåg följande områden: 1. Omgåenderekvisitet, d.v.s. att fel måste reklameras omgående eftersom värden förändras i realtid vid värdepappershandel. Konsumentombudsmannens yrkande att detta inte skulle gälla bifölls ej. 2. Ansvar vid oaktsamhet eller vid grov vårdslöshet. Nordnet har aldrig friskrivit sig från grov vårdslöshet utan det ansvaret...
Read full article

Prisbombe – minimumskurtagen sænkes til 39 kr

14 February, 2006
”Vi har længe haft markedets laveste kurtagesatser for aktive investorer og investorer med større handler. For langt størstedelen af private investorer er det dog minimumskurtagen der er det vigtigste, så med vores nye depottype Mini vil samtlige investorer kunne spare mange penge ved at skifte til os”, siger Max...
Read full article

Prisbombe – minstekurtasjen senkes til 39 kroner

14 February, 2006
”Vi ønsker at det skal være billig å gjøre mindre aksjetransaksjoner, slik at også investorer som har mindre porteføljer skal kunne spre sine investeringer til en lav kostnad, og dermed redusere sin risiko. Vi senker derfor kurtasjen i Norge, Sverige og Danmark”, sier Lars Thorstensen, daglig leder i Nordnet...
Read full article

Prisbomb – minimicourtaget sänks till 39 kr

14 February, 2006
”Vi vill att det ska vara billigt att göra små aktieaffärer. Vi vill också att aktiesparare oavsett hur stor aktieportfölj man har ska ha möjlighet att använda alla våra tjänster. Nu erbjuder vi marknadens bredaste och mest innehållsrika tjänst, med aktiehandel på sex marknader, till marknadens lägsta courtage oavsett...
Read full article

Antal avslut för Nordnet-koncernen steg med 98% i januari

6 February, 2006
Under januari månad gjorde Nordnet 740 597 avslut (33 664 per dag) i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det är 98% fler än samma period 2005. ”Vi har aldrig tidigare gjort så många avslut som vi gjorde under januari i år. Jämfört med samma period förra året...
Read full article

Contact us

Johan Tidestad
Head of Communications
X