Press releases

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

November

Karo Hämäläinen hallinnoi Nordnetin toista Ekspertit-salkkua

14 November, 2007
Nordnetin ainutlaatuinen analyysi- ja sijoituspalvelu Ekspertit lanseerattiin Suomessa helmikuussa 2007. Samassa yhteydessä esiteltiin Suomen tunnetuimpiin osakeasiantuntijoihin kuuluvan Kim Lindströmin Ekspertit-salkku, jota hän hallinnoi yhdessä poikansa Tom Lindströmin kanssa. Ekspertit-palvelu pitää sisällään osakeanalyysejä aivan uudella tavalla: tunnetut pohjoismaiset analyytikot tekevät palvelussa oikeita osakekauppoja oman osakeanalyysinsä pohjalta eivätkä vain suosittele toisille...
Read full article

Carl-Viggo Östlund utsedd till ny koncernchef

9 November, 2007
Nordnet har på kort tid utvecklats till att bli Nordens största och ledande aktör inom sparande på Internet. Vid sidan av att vara branschledare för aktiehandel på nätet erbjuder Nordnet i dag fondsparande i över 800 fonder och ett komplett försäkrings- och pensionssparande. – Jag vill först tacka Klas...
Read full article

Kaupankäynti jatkui intensiivisenä lokakuussa

7 November, 2007
Lokakuu oli hyvin aktiivinen kuukausi Pohjoismaisissa pörsseissä. Nordnetin asiakkaat tekivät noin 195 % enemmän kauppaa kuin vastaavana kuukautena viime vuonna. Kauppojen määrä oli 65 816, joka vastaa noin 2,3 % kaikista Helsingin pörssissä tehdyistä kaupoista, ja vaihdon arvo oli 788 milj. euroa vastaten noin 0,9 % koko Helsingin pörssin...
Read full article

Kredituro medførte fortsat høj børsaktivitet

6 November, 2007
”Børsen var i oktober måned fortsat præget af stor usikkerhed i markedet pga. kredituroen, og dette medførte store kursudsving. Handelsaktiviteten var fortsat på et meget højt niveau, da de mere aktive investorer handlede ekstremt meget, hvorimod vi så en forsigtighed hos investorer som investerer langsigtet”, siger Max Gandrup, Landechef...
Read full article

PPM-förvaltning förenklar för pensionsspararen

5 November, 2007
”Tidigare i höst lanserade vi en kostnadsfri PPM-tjänst för den som själv vill förvalta sitt sparande. Nu erbjuder vi även färdiga fondportföljer för den som vill dra nytta av våra fondexperters arbete. Våra PPM-tjänster ger en mycket god överblick och kontroll på PPM-sparandet”, säger Daniel Ljungel, produktchef på Nordnet....
Read full article

Intensiv handel i oktober

1 November, 2007
”När vi summerar oktober ser vi en månad med mycket hög aktivitet hos våra kunder. Ericssons vinstvarning blev inledningen på en period med aktiv börshandel. Sett på årsbasis har antalet avslut ökat med 25 procent jämfört med oktober 2006”, säger VD Klas Danielsson. Nordnet okt-07 årl sep-07 jul-sep apr-jun...
Read full article

Svært høy aktivitet på Oslo Børs for privatpersoner i oktober

1 November, 2007
Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 360.410 transaksjoner i oktober og handelsvolumet endte på 40,4mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 28,4% sammenlignet med oktober i fjor og en økning på 19,1% sammenlignet med...
Read full article

October

Flaggningsmeddelande i Guideline

25 October, 2007
Detta har medfört att Nordnetkoncernen per 2007-10-24 därigenom ägde aktier som motsvarar 9,91 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,01%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 830 703 aktier, 9,88%) och Go4us AB (4 500...
Read full article

Flaggningsmeddelande i Guideline

24 October, 2007
Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,01%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 861 903 aktier, 10,05%) och Go4us AB (4 500 aktier, 0,02%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del...
Read full article

Delårsrapport januari–september 2007

24 October, 2007
Resultatutveckling januari-september • Rörelseintäkterna ökade med 21 procent till 592,2 mkr • Resultatet ökade med 10 procent till 181,1 mkr • Resultatet per aktie ökade med 10 procent till 1,10 kr • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 257,2 mkr Resultatutveckling tredje kvartalet • Rörelseintäkterna ökade med 43 procent...
Read full article

Flaggningsmeddelande i Guideline

17 October, 2007
Detta har medfört att Nordnetkoncernen per 2007-10-16 därigenom ägde aktier som motsvarar 9,995 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,01%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 846 673 aktier, 9,97%) och Go4us AB (4 500...
Read full article

Samarbetet med ICA Banken går “live” idag

15 October, 2007
Kundupplevelsen är ICAs genom att aktiehandeln, fond- och pensionssparandet sker helt integrerat i ICA Bankens internetbank. Enkelhet är centralt. Kunden öppnar en aktie- och fonddepå i ICA Banken genom att först logga in i internetbanken och sedan godkänna villkoren elektroniskt genom ett klick. Kort därefter kan kunden börja spara....
Read full article

Ledelsesendringer for Nordnet Norge

10 October, 2007
Lars forlater Nordnet en gang i løpet av høsten. Eksakt dato er ikke fastsatt. Ny daglig leder for Nordnets filial, samt Country Manager for Nordnet Norge, blir Anders Skar. Nordnet Norge kommer til å fortsette å ekspandere og Oslo-kontoret vil bli større. I løpet av kort tid lanserer Nordnet...
Read full article

Ledningsförändringar för Nordnet Norge

10 October, 2007
Lars lämnar Nordnet någon gång under hösten. Exakt datum är ej fastställt. Ny daglig leder för Nordnets filial, tillika Country manager för Nordnet Norge, blir Anders Skar. Nordnet Norge kommer att fortsätta expandera och Oslokontoret ska bli större. Inom kort lanserar Nordnet Norge pensions- och försäkringstjänster. ”Det är mycket...
Read full article

Flaggningsmeddelande från Nordnet Pensionsförsäkring AB

5 October, 2007
Information om flaggningen Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är...
Read full article

Flaggningsmeddelande i Guideline

3 October, 2007
Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (100 023 aktier, 0,54%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 773 592 aktier, 9,58%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv...
Read full article

Syyskuun osakekauppa jatkui aktiivisena

2 October, 2007
Kaupankäynti pohjoismaisissa pörsseissä jatkui vilkkaana myös syyskuun, vaikka elokuun ennätystasoihin verrattuna tahti oli rauhoittunut. Puhdasta online-välitystä tarjoavien välittäjien, kuten Nordnetin, EQ Onlinen, FIM:n ja E*Traden, kautta tehtiin yhteensä 227 670 kauppaa, joka vastaa 9,84 % kaikista Helsingin pörssissä tehdyistä kaupoista ja on noin 76,5 % enemmän kuin vastaavana kuukautena...
Read full article

Fortsat høj handelsaktivitet hos private investorer

2 October, 2007
”Vi ser stadigvæk en høj handelsaktivitet hos de private investorer. September måned var præget af usikkerheden i markedet p.g.a. den internationale kredituro, hvilket medførte større kursudsving og dermed øget handelsaktivitet hos de mere aktive investorer”, siger Max Gandrup, Landechef Nordnet Danmark. Vestas i top Med 20.997 handler i september...
Read full article

Fortsatt hög aktivitet i september

1 October, 2007
Börshandeln var fortsatt hög i september, men lugnare än augusti som låg nära rekordnivåer. Nordnets kunder gjorde på samtliga marknader 690 739 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 34 537 avslut per börsdag. ”September har präglats av den internationella kreditoron som lett till osäkerhet på börserna. Osäkerheten...
Read full article

Contact us

Johan Tidestad
Chief Communications Officer
X