2018-07-24

Nordnets delårsrapport januari-juni 2018

Nordnet publicerar idag delårsrapport för januari-juni 2018. Hela rapporten finns tillgänglig på nordnetab.com.

Höjdpunkter under kvartalet 

 • Nordnet passerade 700 000 kunder, vilket motsvarar en kundtillväxt på 17 procent på ett år
 • Nordnet lanserar aggregatortjänst som ger spararna en samlad överblick över sitt sparande, oavsett hos vilken bank dessa förvaras 
 • Nordnets nya app för Android lanseras på alla nordiska marknader 

Resultatet i korthet, april-juni 2018

 •  Rörelseintäkterna ökade med 7 procent och uppgår till 316,6 (296,9) MSEK
 •  Rörelseresultatet minskade med 27 procent till 31,3 (43,0) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt minskade med 22 procent och uppgick till 29,1 (37,3) MSEK
 •  Kundbasen ökade med 19 500 nya kunder under kvartalet
 •  Nettosparandet uppgår till 5,6 (5,6) mdr SEK

Resultatet i korthet, januari-juni 2018

 •  Rörelseintäkterna ökade med 6 procent och uppgår till 657,5 (620,7) MSEK
 •  Rörelseresultatet minskade med 47 procent till 74,9 (142,7) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt minskade med 49 procent och uppgick till 60,9 (118,3) MSEK
 •  Kundbasen ökade med 17 procent till 718 000 kunder (616 100) 
 •  Nettosparandet uppgår till 17,2 (9,2) mdr SEK

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.