Nordnet in Society

Nordnet in Society

Nordnet in Society är vårt sätt att ge tillbaka till samhället, och att arbeta för ett mer hållbart samhälle.

Vi har definierat tre fokusområden inom Nordnet in Society: hållbart sparande och investeringar, mångfald och jämställdhet, och digitalt lärande. Inom dessa områden driver vi projekt som ska gynna samhället men även oss som bolag. Projekten ska generera värde till sparare, anställda och samhällen, samtidigt som det adderar värde till våra ägare och som minimerar vår påverkan på miljön.

 

Så här gör vi

Alla våra medarbetare har möjligheten att driva ett eget projekt inom Nordnet in Society. Våra Nordnet in Society-projekt startar med att våra medarbetare skickar in sina förslag till Nordnet in Society Board, som består av olika medlemmar från organisationen. Nordnet in Society Board utvärderar sedan förslagen och beslutar om de ska genomföras. Det är även Nordnet in Society Board som tar fram strategi och budget.

Delat värdeskapande

Vår modell inom Nordnet in Society grundar sig i professor Michael Porters teorier om delat värdeskapande, som kortfattat går ut på att företag bidrar till samhället på ett lönsamt vis.

Hållbarhetsrapportering

Varje år gör vi en hållbarhetsrapport i enlighet med världens mest spridda ramverk för hållbarhetsrapportering – Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten baseras på vårt ramverk Nordnet in Society men även på andra områden som är väsentliga för vår verksamhet.

Nordnet rapporterar enligt GRI Standards, nivå Core. Läs mer i vår senaste hållbarhetsredovisning.

Våra samarbeten

Volontärarbete och finansiellt stöd för Kodcentrum

Sverige

Vi stöder Kodcentrum, och därmed hjälper vi till att utveckla framtidens programmerare. Det är meningsfullt för oss, eftersom vi alltid är beroende av duktiga personer inom IT.

Nordnet och Kodcentrum har anordnat flera barnhack och samlat barn i åldrarna 9-13 för att lära sig digitalt skapande i programmeringsspråket Scratch. Vi deltog även som volontärer i Stadshushacket när hundratals barn från Stockholms stads skolor i klass fem fick chansen att testa på digitalt skapande. I höst arrangerar vi vårt första lärarhack på vårt huvudkontor i Stockholm.

Tjejer Kodar Camp
Medlemskap i Norsif och Swesif

Norge och Sverige

Nordnet är medlem i branschorganisationerna Norsif och Swesif. Norsif och Swesif är oberoende nätverksforum för hållbara investeringar. Swesif tillhandahåller ett verktyg som kallas för Hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsprofilen ger fondsparare möjlighet att på ett enkelt och överskådligt sätt bilda en uppfattning kring hur en specifik fond konkret arbetar med hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Hållbarhetsprofilen är ett av verktygen som finns tillgängliga på nordnet.se.

Programmering tillsammans med Koodikerho

Finland

Vi samarbetar med kodklubben Koodikerho i Finland och arrangerar programmeringsläger för barn från 9 år och uppåt. Under kodlägren får barnen testa på programmering i en rolig och lärorik miljö. Tillsammans med Koodikerho kan vi bidra till digital utveckling och få barn upptäcka digitalt skapande, kanske som en framtida karriär.

Kontakta oss

Karriär
Carina Tovi
Chief Operations Officer
Generellt & Press
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X