Nordnet in Society

Nordnet in Society

Nordnet in Society är vårt ramverk för hur vi ska arbeta med hållbarhet.

Vi har definierat tre fokusområden: hållbart sparande, jämställdhet & mångfald, och digitalt lärande. Inom ramen för Nordnet in Society driver våra medarbetare projekt som skapar värde för våra intressenter samtidigt som det gynnar oss som företag i det längre perspektivet. Projekten inom Nordnet in Society initieras och drivs av Nordnets medarbetare, med stöd av styrelsen och ledningsgruppen.

 

Vi klimatkompenserar

Vi strävar efter att ha en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt och varje år klimatkompenserar vi för våra växthusgasutsläpp, inklusive medarbetarnas pendling. Kompensationen sker genom trädplantering i samarbete med småbrukare i Bolivia, via projektet Arbolivia som är certifierat enligt Plan Vivo. Förutom klimatnytta ger projektet värdefulla sociala och ekologiska mervärden.

Under 2018 uppgick Nordnets totala utsläpp av växthusgaser till 254 ton CO2e, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med 2017.

Delat värdeskapande

Vår modell inom Nordnet in Society grundar sig i professor Michael Porters teorier om delat värdeskapande, som kortfattat går ut på att företag bidrar till samhället på ett lönsamt vis.

Hållbarhetsrapportering

Varje år gör vi en hållbarhetsrapport i enlighet med världens mest spridda ramverk för hållbarhetsrapportering – Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten baseras på vårt ramverk Nordnet in Society men även på andra områden som är väsentliga för vår verksamhet.

Nordnet rapporterar enligt GRI Standards, nivå Core. Läs mer i vår senaste hållbarhetsredovisning.

Våra initiativ

Kid hackathons tillsammans med Kodcentrum

Digitalt lärande, Sverige

Vi är en stolt samarbetspartner till den ideella organisationen Kodcentrum, som ger barn i åldrarna 9-13 år möjlighet att lära sig programmering på sin fritid. Tillsammans med Kodcentrum bidrar vi till att utveckla unga personer till framtidens programmerare, vilket är meningsfullt för oss eftersom vi är alltid beroende av duktiga personer inom IT. Vi stöttar Kodcentrum både ekonomiskt samt att vi arrangerar ett så kallat kid hackathon kontinuerligt. Under hösten 2018 bjöd vi in till vårt största kid hackathon, där 45 barn besökte vårt huvudkontor i Stockholm. Under en eftermiddag fick barnen utveckla sina kunskaper i programmering och digitalt skapande.

Tjejer Kodar Camp
Medlemskap i Norsif och Swesif

Hållbart sparande, Norge och Sverige

Nordnet är medlem i branschorganisationerna Norsif och Swesif. Norsif och Swesif är oberoende nätverksforum för hållbara investeringar. Swesif tillhandahåller ett verktyg som kallas för Hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsprofilen ger fondsparare möjlighet att på ett enkelt och överskådligt sätt bilda en uppfattning kring hur en specifik fond konkret arbetar med hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Hållbarhetsprofilen är ett av verktygen som finns tillgängliga på nordnet.se.

Tjejer Kodar Camp
Frukostevents och after work med Mimmit Sijoitaa

Jämställdhet & mångfald, Finland

Mimmit Sijoittaa (“Tjejer investerar”) är en blogg som drivs av Pia-Maria Nickström som handlar om pengar, sparande och investeringar. Tillsammans med Pia-Maria och hennes kollega Hanna Tikander, arrangerar vi frukost – och kvällsevent för kvinnor med investeringar som tema. Under dessa events får deltagarna lära sig mer om aktiemarknaden, vikten av att diversifiera portföljen och fördelarna med ränta-ränta effekten och långsiktigt sparande. Vi hjälper också kvinnorna att komma igång med sitt sparande genom exempelvis månadssparande. Tillsammans med Mimmi Sijoittaa, kan vi bidra till att skapa en mer jämlik aktiemarknad. Under de senaste två åren har antalet kvinnor i Nordnets finska kundbas ökat från 26 procent till 31 procent.

Programmering tillsammans med Koodikerho

Digitalt lärande, Finland

Nordnet samarbetar med den ideella organisationen Koodikerho i Finland, som anordnar programmeringsläger för barn från 9 år och uppåt. Vårt samarbete med Koodikerho startade under slutet av 2017. Under 2018 arrangerade vi vår första kodklubb på vårt kontor i Helsingfors, där barnen fick lära sig grunderna i programmering på ett pedagogiskt och roligt sätt. Tillsammans med Koodikerho kan vi bidra till digital utveckling och sänka barriären för barn att göra en framtida karriär inom programmering.

Tjejer Kodar Camp
Power Women in Tech – Nordnets karriärnätverk för kvinnor inom fintech

Jämställdhet & mångfald, Sverige

Power Women in Tech är Nordnets karriärnätverk för kvinnor inom fintech som startades under 2018 med över 450 medlemmar. Nätverket skapades med syfte att attrahera fler kvinnor till en karriär inom fintech, en bransch som fortfarande är mansdominerad. Vi arrangerade under hösten två välbesökta nätverksträffar, som gästades av bland annat Anna Wikland, Sverigechef på Google, Elsa Bernadotte, medgrundare av Karma, Susanne Birgersdotter, serieentreprenör, och Josefin Landgård, medgrundare av Kry. Läs mer här om nätverket och anmäl dig till våra kommande events.

Tjejer Kodar Camp
Bättre finansiell kunskap bland unga

Hållbart sparande, Finland

Mer än 50 % av finländarna tycker att den finansiella kunskapen bland unga är på en låg nivå. Nordnet Finland vill ändra på detta och genomför därför olika aktiviteter i ämnet. Ett exempel på aktivitet var deltagandet i SuomiAreena i juli 2019. Där samlade vi beslutsfattare inom lärarutbildningar och företagslivet för att diskutera och skapa en överenskommelse om att förbättra de finansiella kunskaperna hos unga finländare. Slutresultatet blev att både den privata och offentliga sektorn ska engagera sig för att förse unga människor med mer utbildning inom privatekonomi i skolan. De ska också vara öppna för att erbjuda dem sommarjobb och praktik, för att göra ungdomarna mer bekanta med arbetslivet, sparande och investeringar.

Kontakta oss

Presskontakt
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Karriär
Heidi Ershult
Talent Acquisition Team Lead & Nordic Employer Brand Lead
Huvudkontor
Nordnet AB (publ)
X