Nordnet in Society

Nordnet in Society

Nordnet in Society är vårt sätt att ge tillbaka till samhället, och att arbeta för ett mer hållbart samhälle.

Vårt ramverk låter alla anställda på Nordnet att utveckla sina egna hållbarhetsprojekt. Vi har definierat tre fokusområden: hållbart sparande och investeringar, mångfald och jämställdhet, och digitalt lärande. Inom dessa områden driver vi projekt som ska gynna samhället men även oss som bolag. Projekten ska generera värde till sparare, anställda och samhällen, samtidigt som det adderar värde till våra ägare och som minimerar vår påverkan på miljön.

 

Så här gör vi

Alla våra medarbetare har möjligheten att driva ett eget projekt inom Nordnet in Society. Våra Nordnet in Society-projekt startar med att våra medarbetare skickar in sina förslag till Nordnet in Society Board, som består av olika medlemmar från organisationen. Nordnet in Society Board utvärderar sedan förslagen och beslutar om de ska genomföras. Det är även Nordnet in Society Board som tar fram strategi och budget.

Delat värdeskapande

Vår modell inom Nordnet in Society grundar sig i professor Michael Porters teorier om delat värdeskapande, som kortfattat går ut på att företag bidrar till samhället på ett lönsamt vis.

Hållbarhetsrapportering

Varje år gör vi en hållbarhetsrapport i enlighet med världens mest spridda ramverk för hållbarhetsrapportering – Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten baseras på vårt ramverk Nordnet in Society men även på andra områden som är väsentliga för vår verksamhet.

Nordnet rapporterar enligt GRI Standards, nivå Core. Läs mer i vår senaste hållbarhetsredovisning.

Våra samarbeten

Volontärarbete för Ungt Entreprenørskap

Norge

Medarbetare från vårt Oslo kontor har besökt niondeklasser för att utbilda och inspirera dem i frågor gällande investeringar, sparande och privatekonomi i allmänhet.

Volontärarbete och finansiellt stöd för Kodcentrum

Sverige

Vi stöder Kodcentrum, och därmed hjälper vi till att utveckla framtidens programmerare. Det är meningsfullt för oss, eftersom vi alltid är beroende av duktiga personer inom IT.

Nordnet har anordnat två barnhack på kontoret i Bromma där vi bjudit in 35 barn som fått lära sig digital skapande i programmeringsspråket Scratch. Vi deltog även som volontärer i Stadshushacket för femteklassare som anordnades av Stockholm stad tillsammans med Kodcentrum.

Tjejer Kodar Camp
Kvinnor och kod tillsammans med Tjejer Kodar

Sverige

Nordnet är partner till Tjejer Kodar och tillsammans vill vi uppmana fler kvinnor att lära sig eller fördjupa sig inom programmering.

Den 14 september 2017 arrangerade Nordnet och Tjejer Kodar ett inspirerande kodevent i Nordnets lokaler. 30 kodintresserade kvinnor bjöds in och fick under kvällen lära sig grunderna i programmeringsspråket Javascript.

Samarbetet med Tjejer Kodar ingår inom två fokusområden i vårt Citizenship-ramverk: digitalt lärande samt jämlikhet och mångfald.

Kontakta oss

Generellt
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Press
Henrik Edström
Henrik Edström
PR-chef
Karriär
Heidi Ershult
Heidi Ershult
Nordic Employer Brand Lead
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X