Nordnet in Society

Nordnet in Society

Nordnet in Society är vårt ramverk för hur vi ska arbeta med hållbarhet.

Vi har definierat tre fokusområden: hållbart sparande, jämställdhet & mångfald, och digitalt lärande. Inom ramen för Nordnet in Society driver våra medarbetare projekt som skapar värde för våra intressenter samtidigt som det gynnar oss som företag i det längre perspektivet. Projekten inom Nordnet in Society initieras och drivs av Nordnets medarbetare, med stöd av styrelsen och ledningsgruppen.

 

Vi klimatkompenserar

Vi strävar efter att ha en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt och varje år klimatkompenserar vi för våra växthusgasutsläpp, inklusive medarbetarnas pendling. För 2019 kompenserar vi för första gången för mer än vi släpper ut, 110 procent, och har en positiv inverkan på klimatet i relation till våra direkta utsläpp. Kompensationen sker genom trädplantering i samarbete med småbrukare i Bolivia, via projektet Arbolivia som är certifierat enligt Plan Vivo. Förutom klimatnytta ger projektet värdefulla sociala och ekologiska mervärden.

Under 2019 uppgick Nordnets totala utsläpp av växthusgaser till 237 ton CO2e, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med 2018.

Delat värdeskapande

Vår modell inom Nordnet in Society grundar sig i professor Michael Porters teorier om delat värdeskapande, som kortfattat går ut på att företag bidrar till samhället på ett lönsamt vis.

Hållbarhetsrapportering

Varje år gör vi en hållbarhetsrapport i enlighet med världens mest spridda ramverk för hållbarhetsrapportering – Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten baseras på vårt ramverk Nordnet in Society men även på andra områden som är väsentliga för vår verksamhet.

Nordnet rapporterar enligt GRI Standards, nivå Core. Läs mer i vår senaste hållbarhetsredovisning.

Våra initiativ

Kid hackathons tillsammans med Kodcentrum

Digitalt lärande, Sverige

Vi är en stolt samarbetspartner till den ideella organisationen Kodcentrum, som ger barn i åldrarna 9-13 år möjlighet att lära sig programmering på sin fritid. Genom att samarbeta med Kodcentrum bidrar vi till att utveckla unga personer till framtidens programmerare
– en yrkesgrupp som vi alltid kommer att vara beroende av för att kunna fortsätta stärka vårt kunderbjudande. Samarbetet med Kodcentrum startade 2015 och har fortsatt under 2019. Vi bidrar både med ekonomiskt stöd samt arrangerar så kallade kid hackathon. Under hösten 2019 bjöd vi in till ett kid hackathon där 39 barn besökte vårt huvudkontor i Stockholm. Under en eftermiddag fick barnen utveckla sina kunskaper i programmering och digitalt skapande.

Tjejer Kodar Camp
Medlemskap i Norsif och Swesif

Hållbart sparande, Norge och Sverige

Nordnet är medlem i branschorganisationerna Norsif och Swesif. Norsif och Swesif är oberoende nätverksforum för hållbara investeringar. Swesif tillhandahåller ett verktyg som kallas för Hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsprofilen ger fondsparare möjlighet att på ett enkelt och överskådligt sätt bilda en uppfattning kring hur en specifik fond konkret arbetar med hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Hållbarhetsprofilen är ett av verktygen som finns tillgängliga på nordnet.se.

Tjejer Kodar Camp
Frukostevents och after work med Mimmit Sijoitaa

Jämställdhet & mångfald, Finland

Mimmit Sijoittaa (“Tjejer investerar”) är en blogg som drivs av Pia-Maria Nickström som handlar om pengar, sparande och investeringar. Tillsammans med Pia-Maria och hennes kollega Hanna Tikander, arrangerar vi kvällsevent för kvinnor med investeringar, och framförallt hållbara investeringar, som tema. Under dessa events får deltagarna lära sig mer om aktiemarknaden, vikten av att diversifiera portföljen och fördelarna med ränta-ränta effekten och långsiktigt sparande. Vi hjälper också kvinnorna att komma igång med sitt sparande genom exempelvis månadssparande. Tillsammans med Mimmi Sijoittaa, kan vi bidra till att skapa en mer jämlik aktiemarknad. Under de senaste två åren har antalet kvinnor i Nordnets finska kundbas ökat från 28 procent till 34 procent.

Programmering tillsammans med Koodikerho

Digitalt lärande, Finland

Vi samarbetar med den ideella organisationen Koodikerho i Finland, som anordnar programmeringsläger för barn från 9 år och uppåt. Vårt samarbete med Koodikerho startade i slutet av 2017. Under 2019 har vi fortsatt stödja Koodikerhos arbete i att inspirera barn till digitalt skapande. Tillsammans med Koodikerho kan vi bidra till digital utveckling och sänkta barriärer för barn att göra en framtida karriär inom programmering.

Tjejer Kodar Camp
Power Women in Tech – Nordnets karriärnätverk för kvinnor inom fintech

Jämställdhet & mångfald, Sverige

Power Women in Tech är Nordnets karriärnätverk för kvinnor inom fintech som startades under 2018 och har cirka 900 medlemmar. Nätverket skapades med syfte att attrahera fler kvinnor till en karriär inom fintech, en bransch som fortfarande är mansdominerad. Vi arrangerade under 2019 två välbesökta nätverksträffar som gästades av bland annat Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige, Lisa Gunnarsson, nordenchef på LinkedIn, Isabella Jönsson, nordisk marknadschef på Uber och Aleksandra Avli, vd och grundare av kvinnonätverket HER och appen HON. Läs mer om nätverket här. 

Tjejer Kodar Camp
Bättre finansiell kunskap bland unga

Hållbart sparande, Finland

Mer än 50 % av finländarna tycker att den finansiella kunskapen bland unga är på en låg nivå. Nordnet Finland vill ändra på detta och genomför därför olika aktiviteter i ämnet. Ett exempel på aktivitet var deltagandet i SuomiAreena i juli 2019. Där samlade vi beslutsfattare inom lärarutbildningar och företagslivet för att diskutera och skapa en överenskommelse om att förbättra de finansiella kunskaperna hos unga finländare. Slutresultatet blev att både den privata och offentliga sektorn ska engagera sig för att förse unga människor med mer utbildning inom privatekonomi i skolan. De ska också vara öppna för att erbjuda dem sommarjobb och praktik, för att göra ungdomarna mer bekanta med arbetslivet, sparande och investeringar.

Kontakta oss

Presskontakt
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Karriär
Heidi Ershult
Talent Acquisition Team Lead & Nordic Employer Brand Lead
Huvudkontor
Nordnet AB (publ)
X