Nordnet in Society

Nordnet in Society

Nordnet in Society är vårt sätt att ge tillbaka till samhället, och att arbeta för ett mer hållbart samhälle.

Vårt ramverk låter alla anställda på Nordnet att utveckla sina egna hållbarhetsprojekt. Vi har definierat tre fokusområden: hållbart sparande och investeringar, mångfald och jämställdhet, och digitalt lärande. Inom dessa områden driver vi projekt som ska gynna samhället men även oss som bolag. Projekten ska generera värde till sparare, anställda och samhällen, samtidigt som det adderar värde till våra ägare och som minimerar vår påverkan på miljön.

 

Så här gör vi

Alla våra medarbetare har möjligheten att driva ett eget projekt inom Nordnet in Society. Våra Nordnet in Society-projekt startar med att våra medarbetare skickar in sina förslag till Nordnet in Society Board, som består av olika medlemmar från organisationen. Nordnet in Society Board utvärderar sedan förslagen och beslutar om de ska genomföras. Det är även Nordnet in Society Board som tar fram strategi och budget.

Delat värdeskapande

Vår modell inom Nordnet in Society grundar sig i professor Michael Porters teorier om delat värdeskapande, som kortfattat går ut på att företag bidrar till samhället på ett lönsamt vis.

Hållbarhetsrapportering

Varje år gör vi en hållbarhetsrapport i enlighet med världens mest spridda ramverk för hållbarhetsrapportering – Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten baseras på vårt ramverk Nordnet in Society men även på andra områden som är väsentliga för vår verksamhet.

Nordnet rapporterar enligt GRI Standards, nivå Core. Läs mer i vår senaste hållbarhetsredovisning.

Våra samarbeten

Volontärarbete för Ungt Entreprenørskap

Norge

Ungt Entreprenørskap är en ideell organisation som jobbar för att utveckla ungas kreativitet och skaparglädje i samarbete med skolan och näringslivet. Nordnet stöttar Ungt Entreprenørskap genom att hålla föreläsningar och utbilda niondeklassare i frågor som rör investeringar, sparande och privatekonomi i stort.

Volontärarbete och finansiellt stöd för Kodcentrum

Sverige

Vi stöder Kodcentrum, och därmed hjälper vi till att utveckla framtidens programmerare. Det är meningsfullt för oss, eftersom vi alltid är beroende av duktiga personer inom IT.

Nordnet och Kodcentrum har anordnat flera barnhack och samlat barn i åldrarna 9-13 för att lära sig digitalt skapande i programmeringsspråket Scratch. Vi deltog även som volontärer i Stadshushacket när hundratals barn från Stockholms stads skolor i klass fem fick chansen att testa på digitalt skapande. I höst arrangerar vi vårt första lärarhack på vårt huvudkontor i Stockholm.

Tjejer Kodar Camp
Kvinnor och kod tillsammans med Tjejer Kodar

Sverige

Nordnet är en stolt partner till Tjejer Kodar och tillsammans vill vi uppmana fler kvinnor att lära sig eller fördjupa sig inom programmering. Vi har bland annat arrangerat ett inspirerande kodevent i Nordnets lokaler och bjudit in 30 kodintresserade kvinnor som fick lära sig grunderna i Javascript. Samarbetet med Tjejer Kodar ingår inom två fokusområden i vårt Nordnet in Society-ramverk: digitalt lärande och jämlikhet och mångfald.

Engagera unga i finans

Norge

Nordnet är huvudsponsor till den norska organisationen Ung i Finans som syftar till att hjälpa människor i åldern 22-35 år att bygga ett finansnätverk. Under 2017 arrangerade Nordnet ett event för 200 medlemmar i nätverket, tillsammans med de övriga huvudsponsorerna Deloitte, Nordea och Wiersholm. Vi är stolta över att ge stöd till Ung i Finans och bidra till utvecklingen av unga talanger i finansbranschen.

Programmering tillsammans med Koodikerho

Finland

Vi samarbetar med kodklubben Koodikerho i Finland och arrangerar programmeringsläger för barn från 9 år och uppåt. Under kodlägren får barnen testa på programmering i en rolig och lärorik miljö. Tillsammans med Koodikerho kan vi bidra till digital utveckling och få barn upptäcka digitalt skapande, kanske som en framtida karriär.

Tjejer Kodar Camp
Medlemskap i Norsif och Swesif

Norge och Sverige

Nordnet är medlem i branschorganisationerna Norsif och Swesif. Norsif och Swesif är oberoende nätverksforum för hållbara investeringar. Swesif tillhandahåller ett verktyg som kallas för Hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsprofilen ger fondsparare möjlighet att på ett enkelt och överskådligt sätt bilda en uppfattning kring hur en specifik fond konkret arbetar med hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Hållbarhetsprofilen är ett av verktygen som finns tillgängliga på nordnet.se.

Kontakta oss

Generellt & Press
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Karriär
Heidi Ershult
Heidi Ershult
Nordic Employer Brand Lead
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X