2007-10-24

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag köpte den 23 oktober 37 250 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed hade Nordnetkoncernen per
2007-10-23 ett sammanlagt innehav av 1 866 426 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen per 2007-10-23 därigenom ägde aktier som motsvarar 10,08 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Information om flaggningen
Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,01%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 861 903 aktier, 10,05%) och Go4us AB (4 500 aktier, 0,02%).

Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk på den aktuella marknaden.

Filer