2016-10-04

Fondssparerne øker risikoen og stormer inn i aksjemarkedet

Småsparerne la bak seg en rekordmåned i september. OPEC-samarbeid og lave renter har økt optimismen og det var helt klart aksjefond som igjen var favoritten blant Nordnet-kundene. 

Statistikk fra Nordnet viser en ny sterk nettotegning i september. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 227 millioner i løpet av måneden. Av dette fant hele 190 millioner veien til aksjefond, 94 millioner til rentefond, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 57 millioner.

– September ble en ny sterk måned når vi ser på nettotegning. Kombinasjonen av stigende oljepris og utsikter til lave renter i lang tid frister kundene til å vekte seg opp i aksjefond, sier investeringsøkonom i Nordnet, Tom Hauglund.

– Listen over de meste populære fondene bærer igjen preg av økt risikoappetitt blant Nordnet-kundene, forteller Investeringsøkonom Tom Hauglund. På topp 5, er hele 4 fond aktivt forvaltede fond, som har høyere beta. Det vil si at kundene ønsker at fondet svinger mer enn referanseindeksen. Som eksempel kan vi nevne Storebrand Vekst, DNB Nordic Technology, Alfred Berg Gambak og Forte Trønder. Dette er en trend vi har sett i år, at kundene er selektive og ønsker aktiv forvaltning. Og det er tydelig at de fondene som presterer godt tiltrekker seg nye kunder, sier Tom Hauglund.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
STOREBRAND VEKST DELPHI NORDIC
DNB NORDIC TECHNOLOGY FORTE OBLIGASJON
DNB GLOBAL INDEKS STOREBRAND GLOBAL VERDI
FORTE TRØNDER DNB HEALTH CARE
ALFRED BERG GAMBAK BLACK ROCK IIF WORLD GOLD FUND USD Acc
NORDNET SUPERFONDET NORGE HOLBERG RURIK
KLP OBLIGASJON 3 ÅR DELPHI KOMBINASJON
KLP OBLIGASJON GLOBAL II FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METALS FUND
KLP AKSJEFREMVOKSENDE MARKEDER II JPMORGAN EUROPE SMALL CAP FUND
HANDELSBANKEN NORDISKE SMB TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND

For mer informasjon kontakt: Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge | +47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no |Twitter: @TomNordnet 

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Nordnet AB (publ) er notert på Nasdaq Stocholm. Besøk oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.