2021-04-06

Nordnet: Månadsstatistik mars

I mars gjordes 7 130 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 310 000 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av mars till 1 388 700 vilket är 46 400 fler än föregående månad. Nettosparandet uppgick till 9,4 miljarder SEK och sparkapitalet till 648 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av mars till 22,1 miljarder SEK.

Mars Februari Förändring Mars Förändring
2021 [1] 2021 en månad 2020 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 388 700 1 342 300 3,5% 1 002 400 38,5%
Nettosparande (Mdr SEK) 9,4 6,7 40,0% 14,2 -33,9%
Sparkapital (Mdr SEK) 648 613 5,6% 355 82,5%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning [2] 11,1 10,4 6,8% 5,7 95,0%
Bolån 7,0 6,9 2,2% 4,9 43,7%
Privatlån 4,0 4,0 0,0% 4,1 -2,0%
Total utlåning 22,1 21,2 4,0% 14,7 50,8%
Antal avslut [3]
Sverige 2 544 700 2 754 800 -7,6% 2 572 400 -1,1%
Norge 1 856 100 2 059 200 -9,9% 1 375 600 34,9%
Danmark 1 341 600 1 603 200 -16,3% 1 043 500 28,6%
Finland 1 388 500 1 581 600 -12,2% 1 580 000 -12,1%
Totalt 7 130 900 7 998 800 -10,9% 6 571 500 8,5%
Snitt per börsdag 310 000 399 900 -22,5% 298 700 3,8

[1] Siffrorna avseende mars 2021 är preliminära.
[2]  Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.