2006-01-05

Nordnet størst på de nordiske børsene

I 2005 var Nordnet det største meglerfirmaet sammenlagt på de fire største nordiske børsene. Det viser markedsandelene i Norden, målt i antall transaksjoner på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Københavns Fondsbørs og Helsinkibørsen.

”Dette viser at privatpersoner i større og større grad velger en spesialisert nettmegler for sin private sparing, fremfor å gjøre alt via de tradisjonelle bankene. Jeg tror utviklingen i årene fremover vil bidra til at avstanden mot de tradisjonelle bankene blir enda større”, sier Lars Thorstensen, daglig leder i Nordnet Norge.

I 2005 gjennomførte Nordnet 19% flere transaksjoner enn Nordea, som var størst i 2004. Nordnet utførte 7,66% av antallet aksjetransaksjoner på de største nordiske børsene i 2005.

Oslo, Stockholm, København,Helsinki
2005 2004
Ant. trans. % Ant. trans %
Nordnet Bank 4 356 154 7,66% 2 925 311 7,65%
Nordea 3 660 124 6,43% 3 284 512 8,59%
SEB 3 608 999 6,34% 2 965 007 7,75%
Handelsbanken 2 752 130 4,84% 2 369 716 6,20%
Fischer
Partners 2 600 461 4,57% 2 283 943 5,97%
Avanza 2 408 649 4,23% 1 907 757 4,99%
Morgan Stanley 2 377 889 4,18% 1 365 180 3,57%
Danske Bank 2 354 497 4,14% 1 592 223 4,16%
Carnegie 2 084 447 3,66% 828 243 2,17%
E*Trade 1 692 130 2,97% 1 333 648 3,49%
Totalt antall
transaksjoner: 56 891 852 100,00% 38 249 233 100,00%

Tabell. De 10 største meglerne i Norden i 2005 målt i antall transaksjoner på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Københavns Fondsbørs og Helsinkibørsen, samt tall fra 2004. Kilde: Offisiell statistikk fra de ulike børsene satt sammen av Nordnet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +4723333009, +4792821704, lars.thorstensen@nordnet.no

The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private investors and companies within share trading, mutual fund investments and pension savings plans. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on the Stockholm Stock Exchange. Nordnet Bank AB is the leading Internet broker in the Nordic region with more than 110 000 clients in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnetpankki.fi, www.nordnetonline.de and www.nordnet.lu.

Filer