2010-05-18

Var sjunde nordbo känner sig lurad av banken

I genomsnitt var sjunde invånare i Norden anser sig ha blivit lurad av banken. Det framkommer i en ny omfattande undersökning bland allmänheten i Sverige, Norge, Finland och Danmark som Nordnet har låtit genomföra. Mest lurade anser sig danskarna ha blivit, därefter norrmännen medan man i Finland och Sverige känner sig minst lurad.

Nordnet har under perioden 13 april – 4 maj låtit undersökningsföretaget Novus Opinion fråga 4 000 personer i Sverige, Norge, Danmark och Finland om de känt sig lurade av banken. Mest illa åtgångna av bankerna är danskarna, där hela 20 procent uppger att de känt sig lurade. I Norge säger 15 procent av allmänheten att de känt sig lurade av banken. I Finland är motsvarande siffra nio procent och minst lurade säger sig svenskarna vara där siffran uppgår till åtta procent.

– Svenskar upplever generellt att de är mindre lurade av banken än sina nordiska grannar. I Danmark upplever så mycket som var femte person ha blivit lurad av banken, vilket är en anmärkningsvärt hög siffra. Norge ligger inte långt efter. I dessa osäkra ekonomiska tider är förtroendet för banksektorn oerhört viktigt. Att så många som var sjunde bankkund i Norden då känner sig lurad är ett rejält underbetyg, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

De som känt sig lurade av banken fick även frågan inom vilket område man upplevt sig förd bakom ljuset. Det var tydligt att den främsta källan för att bli lurad var i samband med att man lånade pengar. I Sverige och Norge stack bolånen ut särskilt. I Danmark däremot ansågs rådgivningen vara den främsta källan för att ha blivit lurad.

– Jag tror att många svenskar känner igen sig i bilden av att bli lurad när man tar bolån. Det finns en uppsjö av hemliga rabattmodeller och bonussystem, och de officiella räntorna verkar mest ha till uppgift att informera om den högsta ränta man som kund kan få betala. Man har alltid känslan av att grannen har fått en bättre ränta än en själv, säger Johan Tidestad.

– I Sverige, Norge och Finland är det vanligast att kunderna upplever sig lurade i samband med olika typer av lån. I Danmark är det dock rådgivningen som får sämst betyg vilket kan ha att göra med att flera danska banker under flera år har varit oerhört aggressiva i sin försäljning. I många fall har de sparprodukter som sålts blivit mer eller mindre värdelösa, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.