Uppköpserbjudande för alla utestående aktier i Nordnet - Nordnet Bank AB

Uppköpserbjudande för alla utestående aktier i Nordnet

nordnetlogo-black

Öhmangruppen och Nordic Capital har den 25 oktober genom NNB Intressenter AB lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet att förvärva samtliga aktier i Nordnet för ett kontant vederlag om 37 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Läs mer om erbjudandet på NNB Intressenters hemsida och i pressmeddelandet från Nordnets styrelse.

NNB Intressenter

Pressmeddelande från Nordnets styrelse