Press releases

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How does the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

June

Ekstrem høj aktivitet på Københavns Fondsbørs + 141%

2 June, 2006
De private investorer gennemførte rekordhøje 144.774 handler i maj måned hos Internetmæglerne mod 60.174 handler i maj måned 2005. Det var en stigning på 141%. Internetmæglernes markedsandel, målt på antal handler på Københavns Fondsbørs, var 10,85% i maj måned mod 9,45% i maj måned 2005. Sammenlignet med april måned...
Read full article

Mycket kraftig ökning av antal avslut i maj, + 278%

2 June, 2006
”Börskaoset i maj gjorde att våra kunder var extremt aktiva. Enskilda dagar gjorde våra kunder över 60 000 avslut”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet. Oslobörsens berg-och-dalbana gjorde att de norska kunderna ökade sin aktivitet mest. Aktiviteten ökade med hela 387% jämfört med maj förra året. ”Både Stockholmsbörsen och...
Read full article

Courtaget för aktieaffärer i Sverige sänks med 17% till 0,10%

1 June, 2006
”Vi sänker priserna när det går som bäst för vi strävar efter att högre volymer ska leda till lägre priser. Vi fortsätter att vara den ledande aktören som förbättrar villkoren för sparandet”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet. Genom prissänkningen går courtaget för en aktieaffär på 100 000 kronor...
Read full article

May

Nordnet och ICA Banken i strategiskt samarbete

19 May, 2006
ICA Banken har beslutat att utöka sitt erbjudande av sparprodukter med aktiesparande, fondsparande, och pensionssparande. Nordnet ska tillhandahålla dessa tjänster i form av en helt integrerad systemlösning i ICA Bankens Internettjänst. Nordnet utvecklar, driftar och hanterar hela lösningen. För ICA Bankens kunder betyder det en väsentlig förstärkning och breddning...
Read full article

Fortsat høj aktivitet på Københavns Fondsbørs + 46%

4 May, 2006
De private investorer gennemførte 92.991 handler i april måned hos Internetmæglerne mod 134.004 handler i marts måned, eller 5.411 handler pr. handelsdag i april mod 5.826 handler i marts måned. I forhold til april måned 2005 med 63.714 handler var det en stigning på 46%. Internetmæglernes markedsandel målt på...
Read full article

Nytt rekord med 49 107 avslut en enskild dag

2 May, 2006
”Antalet avslut i april är faktiskt lägst hittills i år. Trots detta var det en helt fantastisk månad och en av våra bästa genom tiderna”, säger Jessica Gertun. Den 27 april slog Nordnet nytt avslutsrekord med hela 49 107 avslut sammantaget på alla marknader. Det var främst våra norska...
Read full article

Stor aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i april

2 May, 2006
Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 291.896transaksjoner i april, mot 366.038i mars. Internettmeglerne stod for 22,09% av antall transaksjoner på Oslo Børs i april, mot 23,15% i mars. Internettmeglernes handelsvolum endte på 29,7 mrd. i...
Read full article

April

Beslut på årstämma

27 April, 2006
På årsstämma i Nordnet AB (publ) onsdagen den 26 april 2006 med början klockan 18.00 beslutades bland annat följande: • Utdelning om 0,10 kr per aktie för räkenskapsåret 2005 med avstämningsdag den 2 maj 2006. Utdelningen beräknas komma att utsändas från VPC AB den 5 maj 2006 • Styrelsen...
Read full article

Delårsrapport januari-mars 2006

26 April, 2006
Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling • Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr • Resultatet (efter skatt) ökade med 161% till 66,6 (25,5) mkr • Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 161% till 0,40 (0,15) kr • Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 172% till 93,2 (34,3)...
Read full article

Lysande prissänkning för kursinformation från OMX-börserna

6 April, 2006
”Dels kommer den lokala aktiehandeln på de olika börserna att stimuleras och dels kommer handel på andra marknader än kundens hemmamarknad att öka bland privatpersoner när lokala aktiesparare till ingen extra kostnad får tillgång till kursinformation i realtid från de andra börserna. Den nya billigare kursinformationen kommer att skynda...
Read full article

Lysande prissänkning för kursinformation från OMX-börserna

6 April, 2006
Nordnet anser att de nya lägre priserna samt förbättrade strukturen för kursinformation till privatpersoner från Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen kommer att medföra att aktieintresset och handeln ökar. ”Dels kommer den lokala aktiehandeln på de olika börserna att stimuleras och dels kommer handel på andra marknader än kundens hemmamarknad att...
Read full article

Lysande prissänkning för kursinformation från OMX-börserna

6 April, 2006
Nordnet anser att de nya lägre priserna samt förbättrade strukturen för kursinformation till privatpersoner från Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen kommer att medföra att aktieintresset och handeln ökar. ”Dels kommer den lokala aktiehandeln på de olika börserna att stimuleras och dels kommer handel på andra marknader än kundens hemmamarknad att...
Read full article

Nordnet jatkaa kasvuaan Pohjoismaissa

5 April, 2006
”Meillä on ollut hyvä asiakasvirta ja asiakkaamme ovat olleet hyvin aktiivisia kaikilla markkinoillamme ensimmäisellä kvartaalilla. Olemme myös huomanneet, että voimakas kiinnostus rajojen ylittävää kaupankäyntiä jatkuu. Näiden seurauksesta markkina-asemamme Pohjoismaiden suurimpana meklarina vahvistuu edelleen ja me haluamme jatkossakin olla Pohjoismaiden johtava meklariyritys yksityisille henkilöille”, sanoo Jessica Gertun, Nordnetin tiedotuspäällikkö. Nordnet...
Read full article

Nordnet klart største aktør i Norden

5 April, 2006
Nordnet var den største børsmægler på de fire største nordiske børser målt på antal handler i første kvartal. Det viser en samlet statistik på markedsandelene fra børserne i København, Stockholm, Oslo og Helsingfors. ”Handelsaktiviteten hos vores kunder steg markant i første kvartal og kundetilstrømningen var også meget god på...
Read full article

Økt interesse for aksjehandel i Norden – Nordnet størst

5 April, 2006
Nordnet var største megler i Norden målt i antall handler på de fire største nordiske børsene i første kvartal 2006. Det viser samlet statistikk over markedsandelene på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Københavns Fondsbørs og Helsinkibørsen. ”Vi merker økt aktivitet på samtlige børser der vi tilbyr handel, og vi er fornøyd...
Read full article

Ännu större så in i Norden

5 April, 2006
Under första kvartalet 2006 var Nordnet den största mäklarfirman på de fyra största nordiska börserna. Det visar sammanlagd statistik över marknadsandelarna i Norden på Stockholms-, Helsingfors-, Oslo- och Köpenhamnsbörsen. ”Vi har haft god kundtillströmning och sett hög aktivitet bland alla våra kunder på alla våra marknader under första kvartalet....
Read full article

Glohedt aktiemarked – ny rekord igen!

4 April, 2006
Regnskabsfremlæggelserne fra A.P. Møller og Vestas medførte en handelsaktivitet der aldrig tidligere er set på Københavns Fondsbørs. Således fik Nordnet d. 29. marts en ny handelsrekord på 6.643 danske handler for en enkelt handelsdag mod tidligere rekord på 4.476 handler. ”Selvom A.P. Møller aktierne faldt markant efter regnskabsfremlæggelsen var...
Read full article

Antal avslut för Nordnet-koncernen ökade med 74% i mars

4 April, 2006
”Vi har aldrig tidigare gjort så många avslut under en enskild månad. Det beror främst på att vi fått fler kunder men också på att våra finska, tyska och danska kunder har gjort många avslut i genomsnitt per depå”, säger Jessica Gertun. Totalt gjordes närmare 6 avslut i genomsnitt...
Read full article

Contact us

Johan Tidestad
Head of Communications
X