Press releases

Press releases.

Press releases

What’s the latest news at Nordnet? How do the savers at Nordnet behave on the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish market? Here you find all press releases from us.

March

2008-03-18

AstraZeneca väljer Nordnet för anställdas bonus

AstraZeneca och Nordnet har ingått ett samarbete där AstraZenecas 11 500 anställda i Sverige kommer att få del av sin bonus utbetald i AstraZeneca Allemansfond till konton hos Nordnet. Nordnet administrerar således AstraZenecas incitaments- och förmånsprogram gällande fondtilldelning för de anställda i Sverige.

Read full article
2008-03-03

Hög aktivitet i februari

Aktiviteten hos Nordnets kunder fortsatte att vara mycket hög i februari. Under månaden gjordes 971 911 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 46 281 avslut per börsdag.

Read full article

February

2008-02-01

Extremt hög aktivitet i januari

Turbulensen på världens börser i kreditkrisens spår ledde till mycket hög aktivitet hos Nordnets kunder som gjorde fler avslut än någonsin. Under januari gjorde de 1 147 298 avslut i aktier, warranter och optioner på samtliga Nordnets marknader. Det motsvarar 49 883 avslut per börsdag.

Read full article

January

2008-01-28

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag köpte den 25 januari 40 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT). Därmed hade Nordnetkoncernen per 2008-01-25 ett sammanlagt innehav av 2 485 590 aktier, detta motsvarar 10,07 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Read full article
2008-01-18

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag sålde den 17 januari 38 974 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT). Därmed hade Nordnetkoncernen per 2008-01-17 ett sammanlagt innehav av 2 466 302 aktier, detta motsvarar 9,99 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT.

Read full article

December

2007-12-18

Suomalaisten suosikkiosakkeet selvisivät vuodeksi 2008

Nordnetin 14.11. käynnistämä äänestys päättyi 16.12. ja suomalaisten suosikkiosakkeet vuodeksi 2008 ovat selvinneet. Noin kuukauden aikana kävi lähes 4800 ihmistä äänestämässä 5 suosikkiosakettaan ja eniten ääniä sai Nokia. Äänestystuloksen pohjalta on perustaa Nordnet oikean osakesalkun, johon sijoitetaan 10.000 euroa. Sijoitukset tehdään 2.1.2008.

Read full article
2007-12-05

Suomalaiset äänestävät suosikkiosakkeita vuodeksi 2008

Nordnet käynnisti kampanjan Sijoitus-Invest 2007 -messujen yhteydessä, jossa suomalaisia pyydetään äänestämään vuoden 2008 suosikkiosakkeet. Äänestys on parhaillaan käynnissä ja kestää aina sunnuntaihin 16.12. asti. Äänestystuloksen pohjalta on Nordnetin tarkoitus perustaa oikea osakesalkku, jossa sijoitetaan 10.000 euroa 5-8 äänestyksessä eniten ääniä saaneeseen osakkeeseen. Salkku perustetaan 2.1.2008.

Read full article
1 118 119 120 127