Press Releases Archive | Page 2 of 24 | Nordnet Bank AB

Arkiv: Press Releases

Description

Nordnets aktielåneprogram utökas med amerikanska och kanadensiska aktier

Nordnets aktielåneprogram lanserades under slutet av 2018 och omfattar kunder med kapitalförsäkring, tjänstepension och privatpension. Genom programmet lånar Nordnet ut aktier på inkluderade kontotyper till externa parter, exempelvis investmentbanker och kapitalförvaltare. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder. Hittills har aktier noterade i Norden …

Nordnets aktielåneprogram utökas med amerikanska och kanadensiska aktier Läs mer »

Øget købsinteresse på aktiemarked, der fortsat er præget af usikkerhed

Oktober måned var overordnet set præget af usikkerhed på aktiemarkederne, hvor inflation og rentestigninger fortsat satte dagsordenen. Således blev der på Nordnets danske platform i alt foretaget i gennemsnit 34.000 daglige handler, hvilket er 5% lavere end i september. Regnskabssæsonen gav dog store udsving i kurserne, hvilket førte både til gevinsthjemtagning og yderligere opkøb. Usikkerheden …

Øget købsinteresse på aktiemarked, der fortsat er præget af usikkerhed Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics October

In October, 4,164,600 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 198,300 trades per day. The net change in the customer base in October was 11,000 customers. The number of new customers in 2022 is 139,200 gross and 87,500 net. The latter figure includes the customer relationships terminated as a …

Nordnet: Monthly statistics October Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik oktober

I oktober gjordes 4 164 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 198 300 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i oktober är 11 000 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 139 200 brutto och 87 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning …

Nordnet: Månadsstatistik oktober Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa lokakuussa: Puolen vuoden tauon jälkeen vankka ostokuukausi 100 miljoonan euron lisäsijoituksilla

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta lokakuusta 18,6 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 0,9 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti laski kuluvan vuoden syyskuun euromääräisestä aktiviteetista 30,4 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 4,5 prosenttia. Lokakuusta muodostui kiivain ostokuukausi sitten maaliskuun Nordnet Suomessa lokakuu oli kiivain ostokuukausi sitten maaliskuun. Suomalaisasiakkaat netto-ostivat lisää …

Yksityissijoittajien osakekauppa lokakuussa: Puolen vuoden tauon jälkeen vankka ostokuukausi 100 miljoonan euron lisäsijoituksilla Läs mer »

Kotimainen sijoituskirjallisuus rikkoi rajapyykin – Jukka Oksaharjun sijoituskirjoja on myyty jo yli 100 000 kappaletta

Jukka Oksaharjun yksin tai yhdessä julkaisemat sijoituskirjat ovat: Teos Alkuperäinen julkaisuvuosi Uudistetun teoksen julkaisuvuosi Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen 2012 2014 Hajauta tai hajoa 2013 2013 Sijoita kuin guru 2016 2020 Laatuguru 2017 2021 Arvoguru 2018 2022 Pikkuguru 2019 – Omakustanteina julkaistujen kuuden teoksen yhteenlaskettu myynti on nyt ylittänyt 100 000 kappaletta. Sijoita kuin gurun Oksaharju …

Kotimainen sijoituskirjallisuus rikkoi rajapyykin – Jukka Oksaharjun sijoituskirjoja on myyty jo yli 100 000 kappaletta Läs mer »

Nordnet publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

– Tredje kvartalet har ur ett ekonomiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv varit en utmanande och dramatisk period. I det här tuffa klimatet kan vi presentera ett överlag starkt kvartal med ett finansiellt resultat i linje med motsvarande period förra året. Lägre antal transaktioner och courtageintäkter vägs upp av ett högre räntenetto, och Nordnets totala intäkter för …

Nordnet publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Läs mer »

De Radikale er klar til at gøre loft på aktiesparekonto til del af regeringsgrundlag

Nordnet har spurgt de 12 største partier om deres holdning til skat på investeringer. 10 partier har svaret, og tre politikere har foreløbigt taget sig tid til at uddybe deres holdning overfor Nordnet, nemlig Lars Løkke Rasmussen (M), Rasmus Jarlov (C) og Kathrine Olldag (R). Og her kom det frem, at de alle tre er …

De Radikale er klar til at gøre loft på aktiesparekonto til del af regeringsgrundlag Läs mer »

Beslut på Nordnets extra bolagsstämma den 12 oktober 2022

Vid extra bolagsstämma idag, onsdagen den 12 oktober 2022, fattades beslut om att välja Henrik Rättzén och Fredrik Bergström till nya styrelseledamöter i Nordnet för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Frick har begärt utträde ur styrelsen och har per idag lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot. Efter stämman består styrelsen av åtta ledamöter. Fullständigt …

Beslut på Nordnets extra bolagsstämma den 12 oktober 2022 Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik september

I september gjordes 4 461 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 202 800 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i september är 12 800 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 128 200 brutto och 76 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av …

Nordnet: Månadsstatistik september Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics September

In September, 4,461,600 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 202,800 trades per day. The net change in the customer base in September was 12,800 customers. The number of new customers in 2022 is 128,200 gross and 76,500 net. The latter figure includes the customer relationships terminated as a …

Nordnet: Monthly statistics September Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa syyskuussa: Fortumia myytiin Uniper-sovun kurssinousussa, Qt:ta ja muita kurssilaskijoita ostettiin

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto pysyi vuodentakaisen syyskuun tasolla. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 1,4 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti nousi kuluvan vuoden elokuun euromääräisestä aktiviteetista 56,8 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti vilkastui viime kuuhun verrattuna 23,9 prosenttia. Yksityissijoittajat tekevät lisäsijoituksia maltillisesti Arjen talousasiat vievät kotitalouksien huomiota. Syyskuussa Nordnet Suomen arvo-osuustileillä kotimaisten osakkeiden paino kasvoi hienoisesti …

Yksityissijoittajien osakekauppa syyskuussa: Fortumia myytiin Uniper-sovun kurssinousussa, Qt:ta ja muita kurssilaskijoita ostettiin Läs mer »

Største nettosalg av fond siden mars 2020

Nettosalget av rentefond var på 88 millioner i september, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 8 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 764 millioner og solgte for 1506 millioner, noe som gir et nettosalg på 742 millioner i september. Til sammenligning nettosolgte Nordnetkundene fond for 1,3 milliarder i «coronamåneden» mars 2020, derav aksjefond for 760 …

Største nettosalg av fond siden mars 2020 Läs mer »

Kenestä Vuoden Sijoittaja 2022? Entä Vuoden Sijoitusteko?

Vuoden Sijoittaja ja Sijoitusteko -kilpailun tavoite on nostaa esiin yksityissijoittajia ja muita tahoja, jotka edistävät suomalaista sijoituskeskustelua, omistajuutta ja kansankapitalismia; heitä, jotka omalla toiminnallaan kannustavat muita aloittamaan vaurastumisen ja ottamaan päivittäiset raha-asiat sekä säästöt haltuun. Ilmapiiri on nyt hyvin erilainen kuin Vuoden Sijoittaja 2021 -kilpailun aikaan. Osakemarkkinat ovat laskeneet merkittävästi ja inflaatio on ennätyksellisellä tasolla. …

Kenestä Vuoden Sijoittaja 2022? Entä Vuoden Sijoitusteko? Läs mer »

Ønsker å tilby Norges billigste boliglån for de rikeste kundene

–  Vi ønsker å tilby Norges billigste boliglån for de mest formuende kundene i markedet. Renten på lånet bestemmes av kundens formue, og prinsippet er enkelt: Jo mer sparekapital du har hos Nordnet, desto lavere rente får du på lånet, forteller Anders Skar, landssjef i Nordnet Norge. Nordnets boliglån tilbys kunder som låner inntil 60 …

Ønsker å tilby Norges billigste boliglån for de rikeste kundene Läs mer »

Fondhandel september: Dyster börs gjorde spararna försiktiga

I september månad lyste minussiffrorna röda för de flesta sparare. – Det tidigare optimistiska scenariot med en ljusning vad gäller inflationen och en inbromsning i räntehöjarracet kändes allt mer avlägset. Det faktum att en recession i USA ser ut att bli oundviklig fick marknaden på riktigt uselt humör. I den här miljön valde också fondspararna …

Fondhandel september: Dyster börs gjorde spararna försiktiga Läs mer »

Notice to the Extraordinary General Meeting of Nordnet AB (publ)

The Board has decided to conduct the Extraordinary General Meeting as a meeting with postal voting only in accordance with Section 20 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. This means that the meeting is conducted without the physical presence of shareholders, proxies …

Notice to the Extraordinary General Meeting of Nordnet AB (publ) Läs mer »

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ)

Styrelsen har beslutat att genomföra den extra bolagsstämman som en stämma med enbart poströstning i enlighet med 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning …

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ) Läs mer »

Valberedningen föreslår Henrik Rättzén och Fredrik Bergström till nya styrelseledamöter i Nordnet

Henrik Rättzén innehar idag ett antal styrelseposter, och sitter för närvarande bland annat i styrelserna för Hedvig Insurance och Fjärde AP-fonden. Henrik har tidigare varit CFO på Codan/Trygg Hansa, Postnord, Carnegie och SJ samt partner på KPMG. Henrik är född 1965 och har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Fredrik Bergström kommer närmast från rollen som …

Valberedningen föreslår Henrik Rättzén och Fredrik Bergström till nya styrelseledamöter i Nordnet Läs mer »

The Nomination Committee proposes Henrik Rättzén and Fredrik Bergström as new Board Members

Henrik Rättzén is currently the member of several boards including Hedvig Insurance, and Fjärde AP-fonden. Henrik has previously been CFO at Codan/Trygg Hansa, Postnord, Carnegie and SJ, and was a partner at KPMG. Henrik was born in 1965 and has a bachelor’s degree in Economics from Uppsala University.    Fredrik Bergström was most recently CEO at …

The Nomination Committee proposes Henrik Rättzén and Fredrik Bergström as new Board Members Läs mer »

Pludselig tegner der sig et politisk flertal for at hæve loftet på aktiesparekontoen

Nordnet sendte i slutningen af august 2022 et brev til 12 af de største politiske partier med to spørgsmål omkring skat på investeringer: Vil dit parti arbejde for at løfte loftet på aktiesparekontoen til det oprindeligt tiltænkte på 200.000 kr.? Vil dit parti arbejde for at simplificere skatteregler vedrørende investering? Nu er de fleste svar …

Pludselig tegner der sig et politisk flertal for at hæve loftet på aktiesparekontoen Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa elokuussa: Qt Groupista tuli hittiosake, Sampoa kevennettiin tuntuvasti

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta elokuusta 8,2 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 7,0 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti laski kuluvan vuoden heinäkuun euromääräisestä aktiviteetista 10,4 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 7,0 prosenttia. Sijoituspainoa kasvatettiin maltillisesti Elokuussa suomalaiset yksityissijoittajat keskittyivät tavallista enemmän arjen talousasioihin: inflaatio, asuntolainakorot, korkea sähkön hinta ja …

Yksityissijoittajien osakekauppa elokuussa: Qt Groupista tuli hittiosake, Sampoa kevennettiin tuntuvasti Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik augusti

I augusti gjordes 4 869 200 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 211 700 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i augusti är 13 200 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 115 900 brutto och 63 700 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av det …

Nordnet: Månadsstatistik augusti Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics August

In August, 4,869,200 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 211,700 trades per day. The net change in the customer base in August was 13,200 customers. The number of new customers in 2022 is 115,900 gross and 63,700 net. The latter figure includes the customer relationships terminated as a …

Nordnet: Monthly statistics August Läs mer »

Fondskundene kjøper norske aksjefond og High Yield-rentefond

Kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 10 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1660 millioner og solgte for 1327 millioner, noe som gir et nettokjøp på 333 millioner i august. Børsfall i august etter FED-tale Etter en heidundrende børsoppgang i juli, snudde pilene ned igjen i august. Verdensindeksen falt med knappe 4 prosent. Om lag det …

Fondskundene kjøper norske aksjefond og High Yield-rentefond Läs mer »

Aktiehandel augusti: Lundins gröna raket lockar spararna

Augusti bjöd på ett betydligt mer osäkert klimat än juli. – I takt med att marknadsräntorna återigen letade sig uppåt förbyttes sommarhettan snabbt till betydligt kyligare väder på aktiemarknaden, säger Frida Bratt. Sektorn förnyelsebar energi gjorde avtryck i spararnas val i augusti. – USA:s president Joe Bidens stödpaket spås ge utbyggnaden av förnyelsebar energi ytterligare …

Aktiehandel augusti: Lundins gröna raket lockar spararna Läs mer »

Nordnet One – enkel og billig fondssparing på autopilot

Nordnet er historisk kjent som en digital bank med et bredt tilbud av investeringsmuligheter som aksjer, fond og ETFer rettet mot aktive og interesserte private investorer. Nå lanserer selskapet sparetjenesten Nordnet One, som inkluderer tre fondsporteføljer designet for private sparere som ønsker en fornuftig langsiktig sparing, men som ikke har tid, interesse eller kunnskap til …

Nordnet One – enkel og billig fondssparing på autopilot Läs mer »

200 000 osakesäästötilin raja ylittyi Nordnetissä

Osakesäästötilit otettiin käyttöön reilut kaksi ja puoli vuotta sitten vuodenvaihteessa 2019–2020. Kauan Suomeen odotetut verotehokkaat tilit kiinnostivat kymmeniä tuhansia sijoittajia avaamaan tilin ensimmäisten kuukausien aikana. Keväällä 2020 alkanut koronapandemia syöksi osakekurssit voimakkaaseen laskuun, mikä sai jälleen ison joukon sijoittajia avaamaan osakesäästötilin. Suomen Osakesäästäjien ja Suomen Pörssisäätiön lokakuussa 2020 teettämän sijoittajabarometrin mukaan osakesäästäminen lisääntyi koronapandemian aikana …

200 000 osakesäästötilin raja ylittyi Nordnetissä Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa heinäkuussa: Fortumia ja UPM:ä ostettiin kurssikuopasta, Nokiaa myytiin kurssinousussa

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta heinäkuusta 10,0 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 4,2 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti laski kuluvan vuoden kesäkuun euromääräisestä aktiviteetista 8,6 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 3,8 prosenttia. Q2-tuloskautta lähestyttiin odottavissa tunnelmissa Nordnetin suomalaisasiakkaat lisäsivät sijoituksiaan vuoden alkupuoliskolla lähes taukoamatta. Tammi-kesäkuussa asiakkaat netto-ostivat lisää kotimaisia …

Yksityissijoittajien osakekauppa heinäkuussa: Fortumia ja UPM:ä ostettiin kurssikuopasta, Nokiaa myytiin kurssinousussa Läs mer »

Rekordstore stigninger på aktiemarkedet i juli giver luft til investorerne

Finansmarkederne har svinget meget gennem de seneste måneder og udsving er derfor forventet. Det kom alligevel som en overraskelse for de fleste, at finansmarkederne tog et højdespring af dimensioner i juli med rekordstigninger både i Danmark og udlandet. Således steg OMX rekordmæssigt med næsten 10 % og det amerikanske S&P 500 med ca. 7 % …

Rekordstore stigninger på aktiemarkedet i juli giver luft til investorerne Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics July

In July, 3,809,700 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 181,400 trades per day. The net change in the customer base in July was 8,500 customers. The number of new customers in 2022 is 102,700 gross and 50,500 net. The latter figure includes the customer relationships terminated as a …

Nordnet: Monthly statistics July Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik juli

I juli gjordes 3 809 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 181 400 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i juli är 8 500 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 102 700 brutto och 50 500 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning …

Nordnet: Månadsstatistik juli Läs mer »

Sparare köper efter kursslakten i Sinch

– Kursslakten i den tidigare tillväxtstjärnan Sinch får spararna att se rea-skyltar, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Julibörsen visade på en del ljusglimtar jämfört med mörka juni. – Rapporterna för andra kvartalet var generellt sett över förväntan – än syns inga tecken på sämre konjunktur i verkstadsbolagens rapporter, konstaterar Frida Bratt. Turbulensen i molnkommunikationsbolaget …

Sparare köper efter kursslakten i Sinch Läs mer »

Nordnet appeals the rejection decision from the Swedish Financial Supervisory authority

On 21 June, Nordnet submitted an appeal against the SFSA’s sanction decision to the Administrative Court of Stockholm. The appeal was submitted within the prescribed time limit of three weeks from when Nordnet had signed the service receipt, which took place on June 1. The SFSA is of the opinion that the period of appeal …

Nordnet appeals the rejection decision from the Swedish Financial Supervisory authority Läs mer »

Nordnet överklagar Finansinspektionens avvisningsbeslut

Nordnet lämnade den 21 juni in en överklagan mot Finansinspektionens sanktionsbeslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet lämnades in inom föreskriven frist på tre veckor från det att Nordnet hade undertecknat delgivningskvittot, vilket skedde den 1 juni. Finansinspektionen anser dock att överklagandefristen började löpa redan den 25 maj, och att överklagandet därmed har lämnats in för …

Nordnet överklagar Finansinspektionens avvisningsbeslut Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik juni

I juni gjordes 4 108 000 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 199 300 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i juni är 7 500 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 8 500 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden …

Nordnet: Månadsstatistik juni Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics June

In June, 4,108,000 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 199,300 trades per day. The net change in the customer base in June was 7,500 customers. The underlying growth amounted to 8,500 customers, but due to the project concerning collection of complete customer documentation (see note 2 below), 1,000 …

Nordnet: Monthly statistics June Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa kesäkuussa: Sadan miljoonan euron ostokuukausi syklisten yhtiöiden suosion kasvun siivittämänä

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta kesäkuusta 21,4 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät kuitenkin lisääntyivät 14,7 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti väheni kuluvan vuoden toukokuun euromääräisestä aktiviteetista 7,8 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti kuitenkin putosi viime kuuhun verrattuna 12,8 prosenttia. Varovaisuus väistyy vähitellen Nordnetin suomalaisasiakkaat lisäsivät sijoituksiaan tammi-huhtikuun aikana ennätyksellisesti. Toukokuussa sijoittajakansa piti lisäsijoituksissaan hengähdystauon, …

Yksityissijoittajien osakekauppa kesäkuussa: Sadan miljoonan euron ostokuukausi syklisten yhtiöiden suosion kasvun siivittämänä Läs mer »

Nordnet One -rahastot tarjoavat valmiiksi hajautetun sijoitusratkaisun edullisin kuluin

Nordnet One -rahastojen perustana asiakkaiden suosimat indeksirahastot Nordnet tunnetaan Suomessa osakevälityksestä ja indeksirahastoistaan. 59 %:lla asiakkaista on salkussaan vähintään yksi rahasto, joka on useimmiten indeksirahasto. Joka kolmas suomalainen Nordnetin asiakas kuukausisäästää. Asiakasmäärän noustessa ja säästämisen yleistyessä yksinkertaisten sijoitustuotteiden kysyntä kasvaa. Tähän tarpeeseen ja tavallisen säästäjien toiveisiin on Nordnetissä luotu uudet indeksipohjaiset yhdistelmärahastot. Nordnet Fonder -rahastoyhtiön …

Nordnet One -rahastot tarjoavat valmiiksi hajautetun sijoitusratkaisun edullisin kuluin Läs mer »

Fondspararna köper tillväxtmarknader

Oron för recession fick börsen på uselt humör i juni.   – Att räntehöjningarna för oss mot lågkonjunktur är förväntat. Nu handlar frågetecknen bland annat om hur mycket bolagens förväntade vinster kommer påverkas, säger Frida Bratt. En hel del fondsparare tycks sitta still i båten under oron. De som tryckte på köpknappen i juni satsade …

Fondspararna köper tillväxtmarknader Läs mer »

Nordnet överklagar Finansinspektionens sanktionsbeslut

I mitten av mars 2021 startade Finansinspektionen en utredning kring Nordnets interna rutiner och processer för intradagsblankning samt tillämpningen av dessa. Bakgrunden är de intradagsblankningstransaktioner som gjordes av Nordnets kunder i bolaget Moment Group den 19 februari 2021. Som en fortsättning på undersökningen inledde Finansinspektionen i slutet av förra året en sanktionsprövning vilken avslutades med …

Nordnet överklagar Finansinspektionens sanktionsbeslut Läs mer »

Nordnet appeals the sanction decision from the Swedish Financial Supervisory authority

In the middle of March 2021, the SFSA started an investigation about Nordnet’s internal routines and processes regarding intraday short-selling. The background is the intraday short-selling transactions carried out by customers of Nordnet in Moment Group AB on 19 February 2021. As a part of the investigation process, the SFSA opened a sanction case at …

Nordnet appeals the sanction decision from the Swedish Financial Supervisory authority Läs mer »

Nordnet lanserar ”Nordnet One” – tre nya fonder i eget namn samt digitalt verktyg för att starta ett sparande

Nordnets nya fondbolag fick tillstånd av Finansinspektionen i april, och nu lanseras bolagets första fonder på den svenska marknaden. Samtidigt lanseras ett digitalt verktyg där spararna på ett enkelt sätt kan jämföra fonderna och få vägledning vid sina fondval. Det nya konceptet har fått det övergripande namnet ”Nordnet One”. De tre nya fonderna heter Nordnet …

Nordnet lanserar ”Nordnet One” – tre nya fonder i eget namn samt digitalt verktyg för att starta ett sparande Läs mer »

Nordnet skærper konkurrencen med nye langsigtede fonde

Nordnet er først og fremmest kendt for et bredt udbud af aktier, indeksfonde og ETF’er med lave omkostninger. Nu lancerer Nordnet også egne indeksbaserede fonde designet til de private investorer, der gerne vil have en opsparing, der passer sig selv. Erfaringsmæssigt er det noget, som mange danskere efterspørger i forhold til deres langsigtede opsparing, herunder …

Nordnet skærper konkurrencen med nye langsigtede fonde Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa toukokuussa: Alkuvuoden ostoryntäys päättyi inflaation ja varovaisuuden noustua

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta toukokuusta 2,2 prosenttia. Kaupankäynti kuitenkin kasvoi huhtikuun euromääräisestä aktiviteetista 0,9 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät lisääntyivät 14,1 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti nousi viime kuuhun verrattuna 6,4 prosenttia. Inflaatiokehitykseen vastattiin sijoitusriskiä keventämällä Nordnetin suomalaisasiakkaat lisäsivät sijoituksiaan tammi-huhtikuun aikana ennätyksellisesti. Alkuvuoden ostoryntäys päättyi toukokuussa, kun sijoittajien tunnelmat muuttuivat …

Yksityissijoittajien osakekauppa toukokuussa: Alkuvuoden ostoryntäys päättyi inflaation ja varovaisuuden noustua Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik maj

I maj gjordes 4 726 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 234 100 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i maj är 11 000 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 11 300 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden …

Nordnet: Månadsstatistik maj Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics May

In May, 4,726,100 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 234,100 trades per day. The net change in the customer base in May was 11,000 customers. The underlying growth amounted to 11,300 customers, but due to the project concerning collection of complete customer documentation (see note 2 below), 300 …

Nordnet: Monthly statistics May Läs mer »

Fondskundene selger aksjefond, men vekter opp energi- og råvarefond

Nordnets kunder nettosolgte fond for 385 millioner kroner i april. Aksjefond ble nettosolgt for 364 millioner, mens rentefond ble nettosolgt for 16 millioner. Kombinasjonsfond ble nettosolgt for 5 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 913 millioner og solgte for 1.298 millioner, som gir et nettosalg på 385 millioner.   Ruglete måned på børsene Børsene …

Fondskundene selger aksjefond, men vekter opp energi- og råvarefond Läs mer »

Aktiehandel maj: Spararna köpte Tesla

Maj präglades av dystra rubriker om högre inflation, nedstängningar i Kina och stigande räntor. – Rädslan för stagflation överskuggar allt annat just nu och den stora knäckfrågan är förstås om vi nått botten. Det i sin tur beror på hur mycket av den kommande avtagande ekonomiska tillväxten som börsen tagit ut i förtid, säger Frida …

Aktiehandel maj: Spararna köpte Tesla Läs mer »

Nordnet tuo Lontoon pörssin online-kaupankäynnin piiriin

– Olemme erittäin iloisia voidessamme avata online-kaupankäynnin yhdellä maailman suurimmista ja likvideimmistä markkinoista. Osakekaupankäynti digitaalisten alustojen kautta on Nordnetin ydinliiketoimintaa, ja siksi tuntuu erityisen hienolta saada valikoimaamme Lontoon kaltainen tärkeä pörssi. Nordnetillä on tarkoitus tuoda myös muita markkinoita sähköisen kaupankäynnin piiriin tulevaisuudessa, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen. Lontoon pörssissä listattujen yritysten yhteenlaskettu markkina-arvo oli …

Nordnet tuo Lontoon pörssin online-kaupankäynnin piiriin Läs mer »

Nordnet lanserar elektronisk handel på Londonbörsen

– Vi är mycket glada över att kunna öppna den digitala dörren till Londonbörsen, och lansera elektronisk handel på en av världens största och mest likvida finansiella marknadsplatser. Aktiehandel genom digitala plattformar är något av Nordnets kärnverksamhet, och därför känns det extra kul att kunna addera en så viktig börs som London till vårt sortiment, …

Nordnet lanserar elektronisk handel på Londonbörsen Läs mer »

Nordnet comments the decision from the Swedish Financial Supervisory Authority to issue a remark and an administrative fine of 100 million SEK

As a consequence of the short-selling transactions carried out by customers of Nordnet in Moment Group AB on 19 February 2021, the SFSA notified Nordnet of an investigation regarding Nordnet’s internal routines and processes for short selling. Since then, a site visit has been carried out, and the SFSA have requested and received written material. …

Nordnet comments the decision from the Swedish Financial Supervisory Authority to issue a remark and an administrative fine of 100 million SEK Läs mer »

Nordnet kommenterar Finansinspektionens beslut om anmärkning samt sanktionsavgift på 100 miljoner kronor

Mot bakgrund av blankningstransaktioner som gjordes av Nordnets kunder i bolaget Moment Group den 19 februari 2021, meddelade Finansinspektionen i mitten av mars förra året att man ville granska Nordnets interna rutiner och processer för blankning samt tillämpningen av dessa. Undersökningen har genomförts genom bland annat platsbesök samt skriftväxling mellan parterna. Som en fortsättning på …

Nordnet kommenterar Finansinspektionens beslut om anmärkning samt sanktionsavgift på 100 miljoner kronor Läs mer »

500 000 asiakkaan raja ylittyi Nordnet Suomessa

Suomi asiakasmäärältään Nordnetin suurin maa Vuonna 1996 Nordnet oli yksi ensimmäisistä kaupankäyntiä internetissä tarjoavista välittäjistä Pohjoismaissa. Vuosien varrella pienestä nettivälittäjästä on kasvanut yksityissijoittajien eniten käyttämä välittäjä. Ensimmäiset 100 000 asiakasta Nordnet saavutti Suomessa helmikuussa 2014. 200 000 asiakasta tuli täyteen toukokuussa 2018. Noin kaksi vuotta sitten Nordnetillä oli Suomessa 300 000 asiakasta ja viime vuoden helmikuussa määrä kasvoi …

500 000 asiakkaan raja ylittyi Nordnet Suomessa Läs mer »

Nordnet vinner Stora Kommunikationspriset 2022

Sveriges Kommunikatörer är Sveriges största organisation för alla som arbetar professionellt med kommunikation. Organisationens uppdrag är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle. Stora Kommunikationspriset delas ut i fem olika kategorier, och nominerade tillsammans med Nordnet i kategorin ”Bästa digitala kommunikation” var E-hälsomyndigheten och Kvinnojouren Huddinge. – Det är en stor ära att få …

Nordnet vinner Stora Kommunikationspriset 2022 Läs mer »

Näitä osakkeita suomalaiset ostaisivat ylimääräisellä 5 000–10 000 eurolla

Nordnetin tilaamassa suomalaista aikuisväestöä edustavassa laajassa ulkopuolisessa Koko Suomi sijoittaa -tutkimuksen ensimmäisessä osassa paljastettiin kuukausi sitten, millaisia suomalaiset osakkeenomistajat ovat elämäntavoiltaan. Tutkimuksen toisessa osassa perehdytään siihen, mitä kotimaisia osakkeita suomalaiset ostaisivat nyt, jos saisivat 5 000–10 000 euroa rahaa osakesijoituksia varten. Kolme neljästä suomalaisesta tietää, mihin sijoittaisi Suomessa on nyt miljoona osakkeenomistajaa, eli miljoona suomalaista, …

Näitä osakkeita suomalaiset ostaisivat ylimääräisellä 5 000–10 000 eurolla Läs mer »

Yksityissijoittajien osakekauppa huhtikuussa: Qt ja Tesla kiihdyttivät ostosuosikeiksi sijoituslainoituksen noustua ennätystasolle

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta huhtikuusta 4,5 prosenttia. Kaupankäynti hidastui vilkkaan maaliskuun euromääräisestä aktiviteetista 38,2 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät kasvoivat 3,4 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti putosi vilkkaaseen viime kuuhun nähden 39,5 prosenttia. Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, Danske Bank, Nordea ja Pohjola) kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 17,0 prosenttia viime vuoden …

Yksityissijoittajien osakekauppa huhtikuussa: Qt ja Tesla kiihdyttivät ostosuosikeiksi sijoituslainoituksen noustua ennätystasolle Läs mer »

Nordnet: Monthly statistics April

In April, 4,239,300 trades were made in listed financial instruments among Nordnet’s customers, which corresponds to 231,900 trades per day. The net change in the customer base in April was 5,700 customers. The underlying growth amounted to 10,400 customers, but due to the project concerning collection of complete customer documentation (see note 2 below), 4,700 …

Nordnet: Monthly statistics April Läs mer »

Nordnet: Månadsstatistik april

I april gjordes 4 239 300 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 231 900 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i april är 5 700 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 10 400 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden …

Nordnet: Månadsstatistik april Läs mer »

Aktiehandel april: Spararna storköpte Volvo

April månad avslutades med en rapportperiod där fokus var ”kostnader, kostnader och kostnader”. – Flera av fordons- och verkstadstillverkarnas rapporter vittnade om fortsatt god efterfrågan och därmed bra fart i den globala ekonomin – dessvärre går denna efterfrågan inte alltid att möta på grund av komponentbristen, säger Frida Bratt. Mest nettoköpta aktie är under månaden …

Aktiehandel april: Spararna storköpte Volvo Läs mer »

Beslut på Nordnets årsstämma den 28 april 2022

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning Årsstämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021. Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en utdelning om 5,56 kronor per aktie med avstämningsdag den 2 maj 2022. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2022. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöter och verkställande …

Beslut på Nordnets årsstämma den 28 april 2022 Läs mer »

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 28 April 2022

Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and dividend The Annual General Meeting approved the income statement and the balance sheet, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for 2021. The Annual General Meeting approved the Board’s proposal on a dividend amounting to SEK 5.56 per share …

Resolutions from Nordnet’s Annual General Meeting on 28 April 2022 Läs mer »

Nordnet AB (publ) – interim report January-March 2022

– The first quarter of the year was a dramatic period in several different ways. Naturally, Russia’s invasion of Ukraine placed humanitarian, political and financial considerations high on the agenda. Despite the challenging circumstances in the world, Nordnet’s operations developed positively during the quarter, with strong underlying growth. Net savings reach as high as SEK 21 …

Nordnet AB (publ) – interim report January-March 2022 Läs mer »

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2022

– Årets första kvartal blev en dramatisk period på flera olika sätt. Rysslands invasion av Ukraina satte naturligtvis agendan på ett såväl mänskligt som politiskt och finansiellt plan. Trots utmanande omständigheter har Nordnets verksamhet utvecklats positivt under kvartalet, med en stark underliggande tillväxt. Nettosparandet är på höga 21 miljarder, och vår låneportfölj når en ny …

Nordnet AB (publ) – delårsrapport januari-mars 2022 Läs mer »