Press Releases Archive | Page 23 of 24 | Nordnet Bank AB

Archives: Press Releases

Description

Ledningsförändringar för Nordnet Norge

Lars lämnar Nordnet någon gång under hösten. Exakt datum är ej fastställt. Ny daglig leder för Nordnets filial, tillika Country manager för Nordnet Norge, blir Anders Skar. Nordnet Norge kommer att fortsätta expandera och Oslokontoret ska bli större. Inom kort lanserar Nordnet Norge pensions- och försäkringstjänster. ”Det är mycket tråkigt att Lars väljer att lämna …

Ledningsförändringar för Nordnet Norge Read More »

Flaggningsmeddelande från Nordnet Pensionsförsäkring AB

Information om flaggningen Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk …

Flaggningsmeddelande från Nordnet Pensionsförsäkring AB Read More »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (100 023 aktier, 0,54%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 773 592 aktier, 9,58%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma …

Flaggningsmeddelande i Guideline Read More »

Syyskuun osakekauppa jatkui aktiivisena

Kaupankäynti pohjoismaisissa pörsseissä jatkui vilkkaana myös syyskuun, vaikka elokuun ennätystasoihin verrattuna tahti oli rauhoittunut. Puhdasta online-välitystä tarjoavien välittäjien, kuten Nordnetin, EQ Onlinen, FIM:n ja E*Traden, kautta tehtiin yhteensä 227 670 kauppaa, joka vastaa 9,84 % kaikista Helsingin pörssissä tehdyistä kaupoista ja on noin 76,5 % enemmän kuin vastaavana kuukautena viime vuonna. Vaihdon määrä nousi online-välittäjien …

Syyskuun osakekauppa jatkui aktiivisena Read More »

Fortsat høj handelsaktivitet hos private investorer

”Vi ser stadigvæk en høj handelsaktivitet hos de private investorer. September måned var præget af usikkerheden i markedet p.g.a. den internationale kredituro, hvilket medførte større kursudsving og dermed øget handelsaktivitet hos de mere aktive investorer”, siger Max Gandrup, Landechef Nordnet Danmark. Vestas i top Med 20.997 handler i september måned blev Vestas den mest handlede …

Fortsat høj handelsaktivitet hos private investorer Read More »

Fortsatt hög aktivitet i september

Börshandeln var fortsatt hög i september, men lugnare än augusti som låg nära rekordnivåer. Nordnets kunder gjorde på samtliga marknader 690 739 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 34 537 avslut per börsdag. ”September har präglats av den internationella kreditoron som lett till osäkerhet på börserna. Osäkerheten har stimulerat börshandeln. Vår utlåning har …

Fortsatt hög aktivitet i september Read More »

Råvarefokus på Oslo Børs for privatpersoner i september

Pressemelding 01.10.2007 Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 302.666 transaksjoner i september og handelsvolumet endte på 35,8mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 5,9% sammenlignet med september i fjor, da antall transaksjoner var 285.843 og volumet 28,8 mrd. Internettmeglerne stod …

Råvarefokus på Oslo Børs for privatpersoner i september Read More »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (100 023 aktier, 0,54%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 735 150 aktier, 9,37%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma …

Flaggningsmeddelande i Guideline Read More »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (100 023 aktier, 0,54%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 750 150 aktier, 9,45%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma …

Flaggningsmeddelande i Guideline Read More »

Massiv uppslutning bakom återinförande av flytträtten

– Det är en förstklassig upplevelse att så konkret få se att den så kallade flytträtten, pensionsspararnas rätt att själva få välja och byta pensionsförvaltare, har så starkt stöd. En massiv majoritet av remissinstanserna har nu gett regeringen det stöd som krävs för att återinföra flytträtten för de pensionsförsäkringar som tecknats från 1 januari 2006 …

Massiv uppslutning bakom återinförande av flytträtten Read More »

Flaggningsmeddelande i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT)

Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (200 013 aktier, 1,08%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 631 150 aktier, 8,81%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att …

Flaggningsmeddelande i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) Read More »

Markkinoiden turbulenssi sai yksityissijoittajat aktiiviseksi

Helsingin pörssissä, kuten muissakin pohjoismaisissa pörsseissä, tehtiin ennätysmäärä osakekauppaa elokuussa. Jos tarkastelemme ns. puhtaita online-välittäjiä, tehtiin Nordnetin, EQ Onlinen, FIM:n ja E*Traden kautta yhteensä 293 455 kauppaa, joka vastaa 9,53 % kaikista Helsingin pörssissä tehdyistä kaupoista ja on yli kaksi kertaa enemmän kuin vastaavana kuukautena viime vuonna. Vaihdon määrä nousi online-välittäjien osalta 6,1 mrd. euroon …

Markkinoiden turbulenssi sai yksityissijoittajat aktiiviseksi Read More »

Turbulens gav rekordhøj aktivitet hos private investorer

”Turbulensen på børserne medførte en ny rekord i handelsaktiviteten hos private investorer. Vi så en øget aktivitet hos alle kundegrupper, men specielt daytradere, som foretrækker den høje volatilitet, øgede aktiviteten markant. Samtidig så vi klar stigning i antal kunder som udnyttede de indledende kursfald til at tjene penge på faldende aktiekurser ved hjælp af shorthandel”, …

Turbulens gav rekordhøj aktivitet hos private investorer Read More »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag köpte den 20 augusti 17 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnetkoncernen ett sammanlagt innehav av 1 852 913 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 10,00 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i …

Flaggningsmeddelande i Guideline Read More »

Åtal för att pröva Internethandelns skyldigheter enligt lagen om marknadsmissbruk

Åklagaren har beslutat att väcka åtal mot vice verkställande direktören Anders Råge på Nordnet Bank AB (”Nordnet”) för brott mot 10 § lagen om marknadsmissbruk och anser att Anders Råge ”som vice verkställande direktör för Nordnet Bank AB i Stockholm, genom att han inte haft eller tillsett att det funnits tillräcklig kontroll av bankens aktietransaktioner …

Åtal för att pröva Internethandelns skyldigheter enligt lagen om marknadsmissbruk Read More »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag sålde den 16 augusti 40 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnetkoncernen ett sammanlagt innehav av 1 830 413 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 9,88 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i …

Flaggningsmeddelande i Guideline Read More »

Delårsrapport januari–juni 2007

Resultatutveckling första halvåret • Rörelseintäkterna ökade med 12% till 394,2 (350,5) mkr • Resultatet minskade med 3% till 124,5 (128,0) mkr • Resultatet per aktie minskade med 4% till 0,75 (0,78) kr • Rörelseresultatet minskade med 2% till 176,0 (178,9) mkr Resultatutveckling andra kvartalet • Rörelseintäkterna ökade med 7% till 188,7 (176,5) mkr • Resultatet …

Delårsrapport januari–juni 2007 Read More »

Nordnets kunder skänkte 800 000 kr till välgörenhet

Störst bidrag har SOS Barnbyar fått med drygt 277 000 kr, Rädda barnen 126 000 kr och Svenska Röda Korset 125 000 kr. ”Det är förstås väldigt glädjande att våra kunder väljer att skänka pengar till välgörenhet”, säger Victoria Thore, Country Manager Nordnet Sverige. ”Eftersom det är skattefritt att skänka sin aktieutdelning till välgörenhet innebär …

Nordnets kunder skänkte 800 000 kr till välgörenhet Read More »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag förvärvade den 20 juni 62 800 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnet-koncernen uppnått ett sammanlagt innehav av 1 721 516 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 9,30 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav …

Flaggningsmeddelande i Guideline Read More »

Genomförande av incitamentsprogram

Styrelsen i Nordnet AB (publ) fattade den 18 juni 2007 beslut om tilldelning avseende teckningsoptionsprogram riktat till anställda i Nordnetkoncernen. Tilldelningen beslutades i enlighet med beslut från årsstämman i Nordnet AB (publ) den 24 april 2007. Totalt emitterades 1 350 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Go4us Nordic AB för att därefter överlåtas till anställda. 39 anställda …

Genomförande av incitamentsprogram Read More »

Privathandeln på börsen ökar inte trots stark börsutveckling

”Jämfört med maj förra året, som var en månad med extremt hög aktivitet, minskade det totala antalet avslut per dag med 25 procent. Vi ser dock ökningar i Finland och Tyskland, vilket är glädjande”, säger VD Klas Danielsson. ”Börsutvecklingen i världen är stark och många börser befinner sig på rekordnivåer. Börsintroduktionerna strömmar fram. Privatpersonernas aktieintresse …

Privathandeln på börsen ökar inte trots stark börsutveckling Read More »

Stor aktivitet i mai på Oslo Børs for private investorer

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 262.871transaksjoner i mai og handelsvolumet endte på 25,2 mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 31,8% sammenlignet med forrige måned. I april var sammenlignbare tall 199.391 transaksjoner og 19,7 mrd. i volum. Sammenlignet …

Stor aktivitet i mai på Oslo Børs for private investorer Read More »

Mycket lugnare börshandel i april

”Börsaktiviteten låg i april på de nivåer vi hade i höstas. Jämfört med april förra året så är bilden blandad med klart lägre handel i Norge, men med klart högre i Finland och Tyskland”, säger VD Klas Danielsson. ”Vi noterar en sjunkande riskaptit bland våra kunder. Under tider när börsen är så stark som den …

Mycket lugnare börshandel i april Read More »

Lavere aktivitet på Oslo Børs for private investorer i april

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 199.391transaksjoner i april og handelsvolumet endte på 19,7 mrd. Dette tilsvarer en nedgang i antall transaksjoner på 31,7% sammenlignet med april i fjor. I april i fjor var sammenlignbare tall 291.896 transaksjoner og 29,7 mrd. …

Lavere aktivitet på Oslo Børs for private investorer i april Read More »

Beslut på årsstämma

• Utdelning om 0,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2006 med avstämningsdag den 27 april 2007. Utdelningen beräknas komma att utsändas från VPC AB den 3 maj 2007 • Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter • Styrelsearvode om totalt 1 350 000 kronor att fördelas enligt följande. Arvode till styrelsens ordförande …

Beslut på årsstämma Read More »

Delårsrapport januari-mars 2007

Resultatutveckling • Rörelseintäkterna ökade med 18% till 205,6 (174,1) mkr • Resultatet ökade med 4% till 69,5 (66,6) mkr • Resultatet per aktie ökade med 4% till 0,42 (0,40) kr • Rörelseresultatet ökade med 5% till 97,8 (93,2) mkr Verksamhetsutveckling • Antal aktiva depåer ökade med 25% till 159.600 (127.700)* • Det totala depåvärdet ökade …

Delårsrapport januari-mars 2007 Read More »

Inbjudan till presentation av delårsrapport januari–mars 2007

Nordnet publicerar delårsrapporten för januari–mars 2007 den 24 april kl. 08:30. VD Klas Danielsson presenterar och kommenterar rapporten kl 12.30. Presentationen genomförs tisdagen den 24 april, kl 12.30 på IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan görs via e-post till elisabeth.hansson@nordnet.se

Mars ännu en stark månad för Nordnet

”Börsoron fortsatte i början av mars och aktiviteten var fortsatt hög hela månaden, mars blev den fjärde mest aktiva månaden i vår historia”, säger VD Klas Danielsson. ”Aktiviteten var hög på alla våra marknader. I Finland fortsatte antalet avslut att öka till nya rekordnivåer”, säger Klas Danielsson. Nordnets antal avslut per dag ökade med 11% …

Mars ännu en stark månad för Nordnet Read More »

Fortsatt høy aktivitet på Oslo Børs for privatpersoner i mars

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 323.978transaksjoner i mars og handelsvolumet endte på 32,2 mrd. Dette tilsvarer en nedgang sammenlignet med februar på 2,1% målt i antall transaksjoner og en økning på 2,2% målt i volum. I februar var antall transaksjoner …

Fortsatt høy aktivitet på Oslo Børs for privatpersoner i mars Read More »

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006 för Nordnet AB (publ) finns nu tillgänglig på www.org.nordnet.se För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd, +46-8-506 330 30, +46-708-744574, klas.danielsson@nordnet.se

Kallelse till årsstämma samt inbjudan till seminarier

Inbjudan till seminarier Välkommen till en eftermiddag om de nordiska börserna! 12.30-13.30 Presentation av Nordnets delårsrapport januari-mars 2007 13.45-14.30 Varför spara i en Kapitalförsäkring? Mirjana Ivanic, Nordnet Pension 14.45-15.30 Är aktierna på Oslobörsen köpvärda? Tormod Andreassen, Nordnets Experterna 15.45-16.30 Lär dig mer om aktierna på Helsingforsbörsen, Kim Lindström, Nordnets Experterna 16.45-17.30 Vart är de nordiska …

Kallelse till årsstämma samt inbjudan till seminarier Read More »

Rekord i aktiehandel under februari

I februari 2007 gjorde Nordnets kunder på samtliga marknader 877 573 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarade ett nytt rekord om 43 879 avslut per dag. Aldrig tidigare har den dagliga handeln under en månad varit intensivare. ”Oron på börsen i slutet av februari ledde till mycket hög aktivitet på världens börser. Den …

Rekord i aktiehandel under februari Read More »

Høy aktivitet og kursfall på Oslo Børs for privatpersoner

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 330.850 transaksjoner i februar og handelsvolumet endte på 31,5 mrd. Sammenlignet med februar i fjor er økningen i antall transaksjoner 29,3% og økningen i volum 24,6%. I februar i fjor var sammenlignbare tall 255.854 transaksjoner …

Høy aktivitet og kursfall på Oslo Børs for privatpersoner Read More »

Bokslutskommuniké 2006

Helåret • Rörelseintäkterna ökade med 52% till 661,0 (434,2) mkr • Resultatet ökade med 42% till 206,7 (145,7) mkr • Resultatet per aktie ökade med 42% till 1,25 (0,88) kr • Rörelseresultatet ökade med 46% till 292,1 (200,1) mkr • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,10) kr per aktie Fjärde kvartalet • Rörelseintäkterna ökade …

Bokslutskommuniké 2006 Read More »

Rekordaktivitet i januar på Oslo Børs for private investorer

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 364.192 transaksjoner i januar og handelsvolumet endte på 34,9 mrd. I desember var antall transaksjoner 228.015 og volumet var 22,3 mrd. Sammenlignet med desember i fjor er økningen i antall transaksjoner på 59,7% og økningen …

Rekordaktivitet i januar på Oslo Børs for private investorer Read More »

Rolig desember på Oslo Børs for private investorer

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 228.015transaksjoner i desember og handelsvolumet endte på 22,3 mrd. I november var antall transaksjoner 281.349 og volumet var 28,1 mrd. Sammenlignet med desember foregående år er nedgangen i antall transaksjoner 14% og nedgangen i volum …

Rolig desember på Oslo Børs for private investorer Read More »

Förändring i koncernledningen

Nordnets Sverigechef Anders Bons har lämnat Nordnet på egen begäran. Tillförordnad Sverigechef blir Nordnets marknadschef Victoria Thore. Victoria är sedan tidigare medlem i koncernledningen. För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, VD, +46 8-506 330 30, klas.danielsson@nordnet.se

Årets Bank lanserar spartorg för strukturerade produkter

”Med vårt nya spartorg fortsätter vi att utveckla vårt oberoende kunderbjudande som gjorde oss till både Årets Bank 2006 och till Årets bästa Bank & Finanssajt. Vårt kunderbjudande bygger på enkelhet och valfrihet utan extra kostnader. ”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet. Med strukturerade produkter menas sådana sparprodukter som ofta kallas för aktieindexobligationer, garantiprodukter …

Årets Bank lanserar spartorg för strukturerade produkter Read More »

Rekordmåned for internetmæglerne på Københavns Fondsbørs

”Hvilken fantastisk måned. Den markante kursstigning i de privates favoritaktie Vestas samt en række interessante regnskaber medførte den højeste handelsaktivitet vi nogensinde har set hos private investorer”, siger Max Gandrup, Landechef Nordnet Danmark. Markant stigning for internetmæglernes omsætning Internetmæglerne har længe haft store markedsandele målt på antal handler på Københavns Fondsbørs, men den største vækst …

Rekordmåned for internetmæglerne på Københavns Fondsbørs Read More »

Ökat antal avslut i november

Nordnets antal avslut per dag ökade i november med 6% jämfört med oktober. Jämfört med november 2005 ökade antalet avslut per dag med 33%. I november gjorde Nordnets kunder på samtliga marknader 709 857 avslut (32 266 per dag). ”November var sammantaget per dag den 6:e mest aktiva månaden någonsin. Både i Danmark och Finland …

Ökat antal avslut i november Read More »

Kraftig økning fra i fjor for private på Oslo Børs i november

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 281.349 transaksjoner i november og handelsvolumet endte på 28,1 mrd. I oktober i år var antall transaksjoner 280.650 og volumet var 27,9 mrd. Sammenlignet med november i fjor er økningen i antall transaksjoner 28,4% og …

Kraftig økning fra i fjor for private på Oslo Børs i november Read More »

Årets Bank är Nordnet

Nordnet utsågs idag till Årets Bank av tidningen Privata Affärer. Några av de viktigaste motiven var att Nordnet är en lågprisbutik för sparande som ändå kostar på sig att ständigt förbättra informationen och rådgivningen till kunderna. Nordnet belönas för att vara en fullmatad lågprisbutik inom sparande. Mycket låga avgifter och flytträtt är konsumentvänliga villkor som …

Årets Bank är Nordnet Read More »

Ökad börshandel i oktober

”Oktober var en aktiv månad på alla våra marknader. Framförallt är det intresset för bolagens rapporter som bidrog till ökad aktivitet men vi såg också ökat intresse för handel över gränserna bland våra kunder, trots att vi sedan flera år har erbjudit detta.”, säger Jessica Gertun, Informationschef på Nordnet. ”Jämfört med oktober 2005 var den …

Ökad börshandel i oktober Read More »

Delårsrapport januari-september 2006

Resultatutveckling niomånadersperioden – Rörelseintäkterna ökade med 62% till 489,3 (302,2) mkr – Resultatet ökade med 73% till 164,1 (94,6) mkr – Resultatet per aktie ökade med 71% till 0,99 (0,58) kr – Rörelseresultatet ökade med 80% till 230,0 (128,1) mkr Resultatutveckling tredje kvartalet – Rörelseintäkterna ökade med 16% till 138,7 (119,3) mkr – Resultatet minskade …

Delårsrapport januari-september 2006 Read More »

Ökad börshandel i september efter en lugn sommar

”Hösten är normalt en intensiv period för privatpersoners aktiehandel. En orsak att handeln piggnade till i september jämfört med augusti är alla de uppköpsrykten som cirkulerat på börsen”, säger Jessica Gertun, Informationschef på Nordnet. ”Jämfört med september 2005 är ökningen starkast i Danmark och Luxemburg. Vi märker ett växande aktieintresse generellt i Danmark”, säger Jessica …

Ökad börshandel i september efter en lugn sommar Read More »

Stor aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i september

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 285.843transaksjoner i september og handelsvolumet endte på 28,8 mrd. I august i år var antall transaksjoner 292.747 og volumet var 25,7 mrd. Sammenlignet med september i fjor er økningen i antall transaksjoner 15% og økningen …

Stor aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i september Read More »

Anders Bons ny medlem i koncernledningen

Anders Bons har tillträtt som Country Manager för Sverige och medlem i ledningsgruppen för Nordnet. Anders, 46 år, har i bagaget mer än 25 års erfarenhet från affärsrelaterad teknik och affärsstrategi både i Sverige och internationellt. De senaste fem åren har han arbetat i Singapore och Australien med tjänster, system och programvaror för förmögenhetsförvaltning och …

Anders Bons ny medlem i koncernledningen Read More »

Private investorer tilbage på Københavns Fondsbørs +61%

Nordnet næststørste aktør på Københavns Fondsbørs I august måned blev Nordnet for første gang den næststørste aktør på Københavns Fondsbørs, målt på antal handler, kun overgået af Danske Bank. Med 73.947 handler og en markedsandel på 8,17% gik Nordnet præcis forbi Nordea som havde 73.332 handler og en markedsandel på 8,10%. Målt på omsætningen blev …

Private investorer tilbage på Københavns Fondsbørs +61% Read More »

Ökad börshandel i augusti

Börshandeln i augusti återhämtade sig efter den svaga julimånaden. Nordnets antal avslut ökade med 44% jämfört med juli i år. Jämfört med augusti 2005 ökade antalet avslut med 4%. Totalt i augusti gjorde Nordnets kunder på samtliga marknader 592 711 avslut (ca 25 770 per dag). ”Efter att många tog semester från börsen under juli …

Ökad börshandel i augusti Read More »

Minskad börshandel i juli

”Juli blev en mycket lugn månad. Vi tror att det är ett resultat av marknadsoron i maj och juni, konflikten i mellanöstern men också på grund av det fantastiskt fina vädret då man mindre gärna sitter inne framför datorn”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet. Tidigare år har säsongsmässiga effekter påverkat börshandel under sommaren. I …

Minskad börshandel i juli Read More »

Delårsrapport januari-juni 2006

Resultatutveckling första halvåret • Rörelseintäkterna ökade med 92% till 350,5 (182,8) mkr • Resultatet (efter skatt) ökade med 150% till 128,0 (51,1) mkr • Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 152% till 0,78 (0,31) kr • Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 159% till 178,9 (69,0) mkr Resultatutveckling andra kvartalet • Rörelseintäkterna ökade med 89% …

Delårsrapport januari-juni 2006 Read More »

Störst i Norden

”Under första halvåret har våra kunder varit mycket aktiva och vi har haft god kundtillströmning på alla våra marknader. Det goda börsklimatet under första kvartalet och turbulensen under andra kvartalet bidrog till detta. Vi såg också fortsatt stort intresse för handel över gränserna. Det har gjort att vi fortsatte att stärka vår position som den …

Störst i Norden Read More »

Fortsat høj aktivitet på Københavns Fondsbørs + 18%

”Den høje handelsaktivitet hos de private investorer fortsatte i juni måned. Maj måneds enorme kursudsving og den fortsatte usikkerhed i markedet, sætter stadigvæk sit præg på handelsaktiviteten”, siger Max Gandrup, Landechef hos Nordnet Danmark. Vestas Wind Systems i særklasse mest handlede aktie Med 12.738 handler i juni måned var Vestas, med mere end dobbelt så …

Fortsat høj aktivitet på Københavns Fondsbørs + 18% Read More »

Høy aktivitet før sommeren for privatpersoner på Oslo Børs

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 339.623 transaksjoner i juni. Internettmeglernes handelsvolum endte på 32,7 mrd i juni. I juni i fjor var sammenlignbare tall 207.046 transaksjoner og 15,5 mrd, og sammenlignet med juni i fjor er økningen i antall transaksjoner …

Høy aktivitet før sommeren for privatpersoner på Oslo Børs Read More »

Ökning av antal avslut i juni, +41%

Juni månad var en mycket aktiv månad bland Nordnets kunder. Totalt gjordes 621 387 avslut (ca 28 200 per dag) i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det var 41 % fler jämfört med juni 2005. ”Efterdyningarna av börskaoset under maj gjorde att det var hög aktivitet även under juni”, säger Jessica Gertun, informationschef …

Ökning av antal avslut i juni, +41% Read More »

Sveriges bästa sajt inom kategorin Bank & Finans

Juryns motiveringen löd: ”Snygg design, modiga färger och en riktigt bra tjänst. Men det som verkligen får oss på fall är det unika innehållet, de roliga funktionerna och de personliga kommentarerna från Nordnets Experter” Tidningen Internetworld skriver: ”Sveriges bästa aktiesajt är också den snyggaste med fräsch design, modiga färger och fina illustrationer som lättar upp …

Sveriges bästa sajt inom kategorin Bank & Finans Read More »

Mycket kraftig ökning av antal avslut i maj, + 278%

”Börskaoset i maj gjorde att våra kunder var extremt aktiva. Enskilda dagar gjorde våra kunder över 60 000 avslut”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet. Oslobörsens berg-och-dalbana gjorde att de norska kunderna ökade sin aktivitet mest. Aktiviteten ökade med hela 387% jämfört med maj förra året. ”Både Stockholmsbörsen och Oslobörsen har fullständigt kokat under maj …

Mycket kraftig ökning av antal avslut i maj, + 278% Read More »

Courtaget för aktieaffärer i Sverige sänks med 17% till 0,10%

”Vi sänker priserna när det går som bäst för vi strävar efter att högre volymer ska leda till lägre priser. Vi fortsätter att vara den ledande aktören som förbättrar villkoren för sparandet”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet. Genom prissänkningen går courtaget för en aktieaffär på 100 000 kronor ned med 17% från 120 kronor …

Courtaget för aktieaffärer i Sverige sänks med 17% till 0,10% Read More »

Aktiviteten koker blant privatpersoner på Oslo Børs – antall transaksjoner økte med 322% sammenlignet med i fjor

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken økte kraftig i mai og endte på 489.368 transaksjoner. Internettmeglernes handelsvolum endte på 51,0 mrd i mai. Sammenlignet med mai i fjor er økningen i antall transaksjoner 322% og økningen i volum 454%. Internettmeglerne stod for 23,17% …

Aktiviteten koker blant privatpersoner på Oslo Børs – antall transaksjoner økte med 322% sammenlignet med i fjor Read More »

Aktiviteten koker blant privatpersoner på Oslo Børs – antall transaksjoner økte med 322% sammenlignet med i fjor

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken økte kraftig i mai og endte på 489.368 transaksjoner. Internettmeglernes handelsvolum endte på 51,0 mrd i mai. Sammenlignet med mai i fjor er økningen i antall transaksjoner 322% og økningen i volum 454%. Internettmeglerne stod for 23,17% …

Aktiviteten koker blant privatpersoner på Oslo Børs – antall transaksjoner økte med 322% sammenlignet med i fjor Read More »

Nordnet och ICA Banken i strategiskt samarbete

ICA Banken har beslutat att utöka sitt erbjudande av sparprodukter med aktiesparande, fondsparande, och pensionssparande. Nordnet ska tillhandahålla dessa tjänster i form av en helt integrerad systemlösning i ICA Bankens Internettjänst. Nordnet utvecklar, driftar och hanterar hela lösningen. För ICA Bankens kunder betyder det en väsentlig förstärkning och breddning av sparandeerbjudandet genom att de får …

Nordnet och ICA Banken i strategiskt samarbete Read More »

Stor aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i april

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 291.896transaksjoner i april, mot 366.038i mars. Internettmeglerne stod for 22,09% av antall transaksjoner på Oslo Børs i april, mot 23,15% i mars. Internettmeglernes handelsvolum endte på 29,7 mrd. i april, tilsvarende en markedsandel på 7,56%. …

Stor aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i april Read More »

Beslut på årstämma

På årsstämma i Nordnet AB (publ) onsdagen den 26 april 2006 med början klockan 18.00 beslutades bland annat följande: • Utdelning om 0,10 kr per aktie för räkenskapsåret 2005 med avstämningsdag den 2 maj 2006. Utdelningen beräknas komma att utsändas från VPC AB den 5 maj 2006 • Styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter …

Beslut på årstämma Read More »

Delårsrapport januari-mars 2006

Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling • Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr • Resultatet (efter skatt) ökade med 161% till 66,6 (25,5) mkr • Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 161% till 0,40 (0,15) kr • Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 172% till 93,2 (34,3) mkr • Den svenska verksamheten stod …

Delårsrapport januari-mars 2006 Read More »

Lysande prissänkning för kursinformation från OMX-börserna

Nordnet anser att de nya lägre priserna samt förbättrade strukturen för kursinformation till privatpersoner från Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen kommer att medföra att aktieintresset och handeln ökar. ”Dels kommer den lokala aktiehandeln på de olika börserna att stimuleras och dels kommer handel på andra marknader än kundens hemmamarknad att öka bland privatpersoner när lokala aktiesparare …

Lysande prissänkning för kursinformation från OMX-börserna Read More »

Lysande prissänkning för kursinformation från OMX-börserna

Nordnet anser att de nya lägre priserna samt förbättrade strukturen för kursinformation till privatpersoner från Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen kommer att medföra att aktieintresset och handeln ökar. ”Dels kommer den lokala aktiehandeln på de olika börserna att stimuleras och dels kommer handel på andra marknader än kundens hemmamarknad att öka bland privatpersoner när lokala aktiesparare …

Lysande prissänkning för kursinformation från OMX-börserna Read More »

Lysande prissänkning för kursinformation från OMX-börserna

”Dels kommer den lokala aktiehandeln på de olika börserna att stimuleras och dels kommer handel på andra marknader än kundens hemmamarknad att öka bland privatpersoner när lokala aktiesparare till ingen extra kostnad får tillgång till kursinformation i realtid från de andra börserna. Den nya billigare kursinformationen kommer att skynda på skapandet av en integrerad nordisk …

Lysande prissänkning för kursinformation från OMX-börserna Read More »

Nordnet jatkaa kasvuaan Pohjoismaissa

”Meillä on ollut hyvä asiakasvirta ja asiakkaamme ovat olleet hyvin aktiivisia kaikilla markkinoillamme ensimmäisellä kvartaalilla. Olemme myös huomanneet, että voimakas kiinnostus rajojen ylittävää kaupankäyntiä jatkuu. Näiden seurauksesta markkina-asemamme Pohjoismaiden suurimpana meklarina vahvistuu edelleen ja me haluamme jatkossakin olla Pohjoismaiden johtava meklariyritys yksityisille henkilöille”, sanoo Jessica Gertun, Nordnetin tiedotuspäällikkö. Nordnet oli 43 % suurempi kuin kakkoseksi …

Nordnet jatkaa kasvuaan Pohjoismaissa Read More »

Ännu större så in i Norden

Under första kvartalet 2006 var Nordnet den största mäklarfirman på de fyra största nordiska börserna. Det visar sammanlagd statistik över marknadsandelarna i Norden på Stockholms-, Helsingfors-, Oslo- och Köpenhamnsbörsen. ”Vi har haft god kundtillströmning och sett hög aktivitet bland alla våra kunder på alla våra marknader under första kvartalet. Vi såg också fortsatt stort intresse …

Ännu större så in i Norden Read More »

Økt interesse for aksjehandel i Norden – Nordnet størst

Nordnet var største megler i Norden målt i antall handler på de fire største nordiske børsene i første kvartal 2006. Det viser samlet statistikk over markedsandelene på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Københavns Fondsbørs og Helsinkibørsen. ”Vi merker økt aktivitet på samtlige børser der vi tilbyr handel, og vi er fornøyd med at vi styrker vår posisjonen …

Økt interesse for aksjehandel i Norden – Nordnet størst Read More »

Nordnet klart største aktør i Norden

Nordnet var den største børsmægler på de fire største nordiske børser målt på antal handler i første kvartal. Det viser en samlet statistik på markedsandelene fra børserne i København, Stockholm, Oslo og Helsingfors. ”Handelsaktiviteten hos vores kunder steg markant i første kvartal og kundetilstrømningen var også meget god på samtlige markeder. Konkurrencen om de private …

Nordnet klart største aktør i Norden Read More »

Glohedt aktiemarked – ny rekord igen!

Regnskabsfremlæggelserne fra A.P. Møller og Vestas medførte en handelsaktivitet der aldrig tidligere er set på Københavns Fondsbørs. Således fik Nordnet d. 29. marts en ny handelsrekord på 6.643 danske handler for en enkelt handelsdag mod tidligere rekord på 4.476 handler. ”Selvom A.P. Møller aktierne faldt markant efter regnskabsfremlæggelsen var der ikke tale om paniksalg hos …

Glohedt aktiemarked – ny rekord igen! Read More »

Aktiviteten blant privatpersoner på Oslo Børs økte med 43%

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 366.038transaksjoner i mars, mot 255.854i februar. Internettmeglerne stod for 23,15% av antall transaksjoner på Oslo Børs i mars, mot 20,64% i februar. Internettmeglernes handelsvolum endte på 35,7 mrd. i mars, tilsvarende en markedsandel på 8,12%. …

Aktiviteten blant privatpersoner på Oslo Børs økte med 43% Read More »

Årsredovisning för 2005

Nu finns Nordnets årsredovisning för 2005 tillgänglig att ladda ner som pdf fil från www.nordnet.se / om Nordnet / investor relations / rapporter. För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd, 08-506 33030, 0708-744574. klas.danielsson@nordnet.se Jessica Gertun, Informationschef, 08-506 330 30, 0709-697424, jessica.gertun@nordnet.se