Arkiv: Press Releases

Description

Karo Hämäläinen hallinnoi Nordnetin toista Ekspertit-salkkua

Nordnetin ainutlaatuinen analyysi- ja sijoituspalvelu Ekspertit lanseerattiin Suomessa helmikuussa 2007. Samassa yhteydessä esiteltiin Suomen tunnetuimpiin osakeasiantuntijoihin kuuluvan Kim Lindströmin Ekspertit-salkku, jota hän hallinnoi yhdessä poikansa Tom Lindströmin kanssa. Ekspertit-palvelu pitää sisällään osakeanalyysejä aivan uudella tavalla: tunnetut pohjoismaiset analyytikot tekevät palvelussa oikeita osakekauppoja oman osakeanalyysinsä pohjalta eivätkä vain suosittele toisille erilaisia osakekaupan kohteita. ”Ekspertit-palvelumme tarjoaa asiakkaille …

Karo Hämäläinen hallinnoi Nordnetin toista Ekspertit-salkkua Läs mer »

Kredituro medførte fortsat høj børsaktivitet

”Børsen var i oktober måned fortsat præget af stor usikkerhed i markedet pga. kredituroen, og dette medførte store kursudsving. Handelsaktiviteten var fortsat på et meget højt niveau, da de mere aktive investorer handlede ekstremt meget, hvorimod vi så en forsigtighed hos investorer som investerer langsigtet”, siger Max Gandrup, Landechef Nordnet Danmark. Vestas i særklasse mest …

Kredituro medførte fortsat høj børsaktivitet Läs mer »

PPM-förvaltning förenklar för pensionsspararen

”Tidigare i höst lanserade vi en kostnadsfri PPM-tjänst för den som själv vill förvalta sitt sparande. Nu erbjuder vi även färdiga fondportföljer för den som vill dra nytta av våra fondexperters arbete. Våra PPM-tjänster ger en mycket god överblick och kontroll på PPM-sparandet”, säger Daniel Ljungel, produktchef på Nordnet. De fem fondportföljerna är framtagna av …

PPM-förvaltning förenklar för pensionsspararen Läs mer »

Intensiv handel i oktober

”När vi summerar oktober ser vi en månad med mycket hög aktivitet hos våra kunder. Ericssons vinstvarning blev inledningen på en period med aktiv börshandel. Sett på årsbasis har antalet avslut ökat med 25 procent jämfört med oktober 2006”, säger VD Klas Danielsson. Nordnet okt-07 årl sep-07 jul-sep apr-jun jan-mar okt-06 förändr 07 07 07 …

Intensiv handel i oktober Läs mer »

Svært høy aktivitet på Oslo Børs for privatpersoner i oktober

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 360.410 transaksjoner i oktober og handelsvolumet endte på 40,4mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 28,4% sammenlignet med oktober i fjor og en økning på 19,1% sammenlignet med september i år. Sammenlignbare tall for …

Svært høy aktivitet på Oslo Børs for privatpersoner i oktober Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Detta har medfört att Nordnetkoncernen per 2007-10-24 därigenom ägde aktier som motsvarar 9,91 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,01%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 830 703 aktier, 9,88%) och Go4us AB (4 500 aktier, 0,02%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,01%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 861 903 aktier, 10,05%) och Go4us AB (4 500 aktier, 0,02%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Delårsrapport januari–september 2007

Resultatutveckling januari-september • Rörelseintäkterna ökade med 21 procent till 592,2 mkr • Resultatet ökade med 10 procent till 181,1 mkr • Resultatet per aktie ökade med 10 procent till 1,10 kr • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 257,2 mkr Resultatutveckling tredje kvartalet • Rörelseintäkterna ökade med 43 procent till 197,9 mkr • Resultatet ökade …

Delårsrapport januari–september 2007 Läs mer »

Förvärv av derivatinfo.com och ökade satsningar på warranter och optioner

Förvärvet av derivatinfo.com är en del av Nordnets ökade fokus på specialområden inom handel och sparande i värdepapper. Handeln med warranter har under de senaste åren växt kraftigt och förväntas fortsätta växa. Det stora utbudet och warranternas komplexitet medför att det är viktigt med information i form av värdering och egenskaper. Derivatinfo har på två …

Förvärv av derivatinfo.com och ökade satsningar på warranter och optioner Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Detta har medfört att Nordnetkoncernen per 2007-10-16 därigenom ägde aktier som motsvarar 9,995 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (23 aktier, 0,01%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 846 673 aktier, 9,97%) och Go4us AB (4 500 aktier, 0,02%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Ledelsesendringer for Nordnet Norge

Lars forlater Nordnet en gang i løpet av høsten. Eksakt dato er ikke fastsatt. Ny daglig leder for Nordnets filial, samt Country Manager for Nordnet Norge, blir Anders Skar. Nordnet Norge kommer til å fortsette å ekspandere og Oslo-kontoret vil bli større. I løpet av kort tid lanserer Nordnet Norge pensjons- og forsikringstjenester. ”Det er …

Ledelsesendringer for Nordnet Norge Läs mer »

Ledningsförändringar för Nordnet Norge

Lars lämnar Nordnet någon gång under hösten. Exakt datum är ej fastställt. Ny daglig leder för Nordnets filial, tillika Country manager för Nordnet Norge, blir Anders Skar. Nordnet Norge kommer att fortsätta expandera och Oslokontoret ska bli större. Inom kort lanserar Nordnet Norge pensions- och försäkringstjänster. ”Det är mycket tråkigt att Lars väljer att lämna …

Ledningsförändringar för Nordnet Norge Läs mer »

Flaggningsmeddelande från Nordnet Pensionsförsäkring AB

Information om flaggningen Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att Nordnet Pensionsförsäkring AB, utan att påverka detta, via försäkringstagarnas samlade innehav i en specifik aktie överskrider sådana gränser som är anmälnings- eller flaggningspliktiga enligt gällande regelverk …

Flaggningsmeddelande från Nordnet Pensionsförsäkring AB Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (100 023 aktier, 0,54%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 773 592 aktier, 9,58%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Syyskuun osakekauppa jatkui aktiivisena

Kaupankäynti pohjoismaisissa pörsseissä jatkui vilkkaana myös syyskuun, vaikka elokuun ennätystasoihin verrattuna tahti oli rauhoittunut. Puhdasta online-välitystä tarjoavien välittäjien, kuten Nordnetin, EQ Onlinen, FIM:n ja E*Traden, kautta tehtiin yhteensä 227 670 kauppaa, joka vastaa 9,84 % kaikista Helsingin pörssissä tehdyistä kaupoista ja on noin 76,5 % enemmän kuin vastaavana kuukautena viime vuonna. Vaihdon määrä nousi online-välittäjien …

Syyskuun osakekauppa jatkui aktiivisena Läs mer »

Fortsat høj handelsaktivitet hos private investorer

”Vi ser stadigvæk en høj handelsaktivitet hos de private investorer. September måned var præget af usikkerheden i markedet p.g.a. den internationale kredituro, hvilket medførte større kursudsving og dermed øget handelsaktivitet hos de mere aktive investorer”, siger Max Gandrup, Landechef Nordnet Danmark. Vestas i top Med 20.997 handler i september måned blev Vestas den mest handlede …

Fortsat høj handelsaktivitet hos private investorer Läs mer »

Fortsatt hög aktivitet i september

Börshandeln var fortsatt hög i september, men lugnare än augusti som låg nära rekordnivåer. Nordnets kunder gjorde på samtliga marknader 690 739 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 34 537 avslut per börsdag. ”September har präglats av den internationella kreditoron som lett till osäkerhet på börserna. Osäkerheten har stimulerat börshandeln. Vår utlåning har …

Fortsatt hög aktivitet i september Läs mer »

Råvarefokus på Oslo Børs for privatpersoner i september

Pressemelding 01.10.2007 Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 302.666 transaksjoner i september og handelsvolumet endte på 35,8mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 5,9% sammenlignet med september i fjor, da antall transaksjoner var 285.843 og volumet 28,8 mrd. Internettmeglerne stod …

Råvarefokus på Oslo Børs for privatpersoner i september Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (100 023 aktier, 0,54%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 735 150 aktier, 9,37%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (100 023 aktier, 0,54%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 750 150 aktier, 9,45%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Massiv uppslutning bakom återinförande av flytträtten

– Det är en förstklassig upplevelse att så konkret få se att den så kallade flytträtten, pensionsspararnas rätt att själva få välja och byta pensionsförvaltare, har så starkt stöd. En massiv majoritet av remissinstanserna har nu gett regeringen det stöd som krävs för att återinföra flytträtten för de pensionsförsäkringar som tecknats från 1 januari 2006 …

Massiv uppslutning bakom återinförande av flytträtten Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT)

Nordnetkoncernens aktieinnehav i GODT innehas av dotterbolagen Nordnet Bank AB (200 013 aktier, 1,08%), Nordnet Pensionsförsäkring AB (1 631 150 aktier, 8,81%) och Go4us AB (10 000 aktier, 0,05%). Nordnet Pensionsförsäkring ABs försäkringstagare förvaltar sina egna pensionsmedel och Nordnet Pensionsförsäkring AB tar således inte någon aktiv del i förvaltningen. Detta kan komma att innebära att …

Flaggningsmeddelande i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) Läs mer »

Markkinoiden turbulenssi sai yksityissijoittajat aktiiviseksi

Helsingin pörssissä, kuten muissakin pohjoismaisissa pörsseissä, tehtiin ennätysmäärä osakekauppaa elokuussa. Jos tarkastelemme ns. puhtaita online-välittäjiä, tehtiin Nordnetin, EQ Onlinen, FIM:n ja E*Traden kautta yhteensä 293 455 kauppaa, joka vastaa 9,53 % kaikista Helsingin pörssissä tehdyistä kaupoista ja on yli kaksi kertaa enemmän kuin vastaavana kuukautena viime vuonna. Vaihdon määrä nousi online-välittäjien osalta 6,1 mrd. euroon …

Markkinoiden turbulenssi sai yksityissijoittajat aktiiviseksi Läs mer »

Turbulens gav rekordhøj aktivitet hos private investorer

”Turbulensen på børserne medførte en ny rekord i handelsaktiviteten hos private investorer. Vi så en øget aktivitet hos alle kundegrupper, men specielt daytradere, som foretrækker den høje volatilitet, øgede aktiviteten markant. Samtidig så vi klar stigning i antal kunder som udnyttede de indledende kursfald til at tjene penge på faldende aktiekurser ved hjælp af shorthandel”, …

Turbulens gav rekordhøj aktivitet hos private investorer Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag köpte den 20 augusti 17 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnetkoncernen ett sammanlagt innehav av 1 852 913 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 10,00 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Åtal för att pröva Internethandelns skyldigheter enligt lagen om marknadsmissbruk

Åklagaren har beslutat att väcka åtal mot vice verkställande direktören Anders Råge på Nordnet Bank AB (”Nordnet”) för brott mot 10 § lagen om marknadsmissbruk och anser att Anders Råge ”som vice verkställande direktör för Nordnet Bank AB i Stockholm, genom att han inte haft eller tillsett att det funnits tillräcklig kontroll av bankens aktietransaktioner …

Åtal för att pröva Internethandelns skyldigheter enligt lagen om marknadsmissbruk Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag sålde den 16 augusti 40 500 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnetkoncernen ett sammanlagt innehav av 1 830 413 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 9,88 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav i …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Delårsrapport januari–juni 2007

Resultatutveckling första halvåret • Rörelseintäkterna ökade med 12% till 394,2 (350,5) mkr • Resultatet minskade med 3% till 124,5 (128,0) mkr • Resultatet per aktie minskade med 4% till 0,75 (0,78) kr • Rörelseresultatet minskade med 2% till 176,0 (178,9) mkr Resultatutveckling andra kvartalet • Rörelseintäkterna ökade med 7% till 188,7 (176,5) mkr • Resultatet …

Delårsrapport januari–juni 2007 Läs mer »

Nordnets kunder skänkte 800 000 kr till välgörenhet

Störst bidrag har SOS Barnbyar fått med drygt 277 000 kr, Rädda barnen 126 000 kr och Svenska Röda Korset 125 000 kr. ”Det är förstås väldigt glädjande att våra kunder väljer att skänka pengar till välgörenhet”, säger Victoria Thore, Country Manager Nordnet Sverige. ”Eftersom det är skattefritt att skänka sin aktieutdelning till välgörenhet innebär …

Nordnets kunder skänkte 800 000 kr till välgörenhet Läs mer »

Flaggningsmeddelande i Guideline

Nordnet AB (publ) med dotterbolag förvärvade den 20 juni 62 800 aktier i Guideline Oil Drilling Technology AB (GODT) och därmed har Nordnet-koncernen uppnått ett sammanlagt innehav av 1 721 516 aktier. Detta har medfört att Nordnetkoncernen därigenom äger aktier som motsvarar 9,30 procent av aktiekapitalet och röstetalet i GODT. Information om flaggningen Nordnetkoncernens aktieinnehav …

Flaggningsmeddelande i Guideline Läs mer »

Genomförande av incitamentsprogram

Styrelsen i Nordnet AB (publ) fattade den 18 juni 2007 beslut om tilldelning avseende teckningsoptionsprogram riktat till anställda i Nordnetkoncernen. Tilldelningen beslutades i enlighet med beslut från årsstämman i Nordnet AB (publ) den 24 april 2007. Totalt emitterades 1 350 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Go4us Nordic AB för att därefter överlåtas till anställda. 39 anställda …

Genomförande av incitamentsprogram Läs mer »

Privathandeln på börsen ökar inte trots stark börsutveckling

”Jämfört med maj förra året, som var en månad med extremt hög aktivitet, minskade det totala antalet avslut per dag med 25 procent. Vi ser dock ökningar i Finland och Tyskland, vilket är glädjande”, säger VD Klas Danielsson. ”Börsutvecklingen i världen är stark och många börser befinner sig på rekordnivåer. Börsintroduktionerna strömmar fram. Privatpersonernas aktieintresse …

Privathandeln på börsen ökar inte trots stark börsutveckling Läs mer »

Stor aktivitet i mai på Oslo Børs for private investorer

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 262.871transaksjoner i mai og handelsvolumet endte på 25,2 mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 31,8% sammenlignet med forrige måned. I april var sammenlignbare tall 199.391 transaksjoner og 19,7 mrd. i volum. Sammenlignet …

Stor aktivitet i mai på Oslo Børs for private investorer Läs mer »

Mycket lugnare börshandel i april

”Börsaktiviteten låg i april på de nivåer vi hade i höstas. Jämfört med april förra året så är bilden blandad med klart lägre handel i Norge, men med klart högre i Finland och Tyskland”, säger VD Klas Danielsson. ”Vi noterar en sjunkande riskaptit bland våra kunder. Under tider när börsen är så stark som den …

Mycket lugnare börshandel i april Läs mer »

Lavere aktivitet på Oslo Børs for private investorer i april

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 199.391transaksjoner i april og handelsvolumet endte på 19,7 mrd. Dette tilsvarer en nedgang i antall transaksjoner på 31,7% sammenlignet med april i fjor. I april i fjor var sammenlignbare tall 291.896 transaksjoner og 29,7 mrd. …

Lavere aktivitet på Oslo Børs for private investorer i april Läs mer »

Beslut på årsstämma

• Utdelning om 0,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2006 med avstämningsdag den 27 april 2007. Utdelningen beräknas komma att utsändas från VPC AB den 3 maj 2007 • Styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter • Styrelsearvode om totalt 1 350 000 kronor att fördelas enligt följande. Arvode till styrelsens ordförande …

Beslut på årsstämma Läs mer »

Delårsrapport januari-mars 2007

Resultatutveckling • Rörelseintäkterna ökade med 18% till 205,6 (174,1) mkr • Resultatet ökade med 4% till 69,5 (66,6) mkr • Resultatet per aktie ökade med 4% till 0,42 (0,40) kr • Rörelseresultatet ökade med 5% till 97,8 (93,2) mkr Verksamhetsutveckling • Antal aktiva depåer ökade med 25% till 159.600 (127.700)* • Det totala depåvärdet ökade …

Delårsrapport januari-mars 2007 Läs mer »

Inbjudan till presentation av delårsrapport januari–mars 2007

Nordnet publicerar delårsrapporten för januari–mars 2007 den 24 april kl. 08:30. VD Klas Danielsson presenterar och kommenterar rapporten kl 12.30. Presentationen genomförs tisdagen den 24 april, kl 12.30 på IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan görs via e-post till elisabeth.hansson@nordnet.se

Mars ännu en stark månad för Nordnet

”Börsoron fortsatte i början av mars och aktiviteten var fortsatt hög hela månaden, mars blev den fjärde mest aktiva månaden i vår historia”, säger VD Klas Danielsson. ”Aktiviteten var hög på alla våra marknader. I Finland fortsatte antalet avslut att öka till nya rekordnivåer”, säger Klas Danielsson. Nordnets antal avslut per dag ökade med 11% …

Mars ännu en stark månad för Nordnet Läs mer »

Fortsatt høy aktivitet på Oslo Børs for privatpersoner i mars

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 323.978transaksjoner i mars og handelsvolumet endte på 32,2 mrd. Dette tilsvarer en nedgang sammenlignet med februar på 2,1% målt i antall transaksjoner og en økning på 2,2% målt i volum. I februar var antall transaksjoner …

Fortsatt høy aktivitet på Oslo Børs for privatpersoner i mars Läs mer »

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006 för Nordnet AB (publ) finns nu tillgänglig på www.org.nordnet.se För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd, +46-8-506 330 30, +46-708-744574, klas.danielsson@nordnet.se

Kallelse till årsstämma samt inbjudan till seminarier

Inbjudan till seminarier Välkommen till en eftermiddag om de nordiska börserna! 12.30-13.30 Presentation av Nordnets delårsrapport januari-mars 2007 13.45-14.30 Varför spara i en Kapitalförsäkring? Mirjana Ivanic, Nordnet Pension 14.45-15.30 Är aktierna på Oslobörsen köpvärda? Tormod Andreassen, Nordnets Experterna 15.45-16.30 Lär dig mer om aktierna på Helsingforsbörsen, Kim Lindström, Nordnets Experterna 16.45-17.30 Vart är de nordiska …

Kallelse till årsstämma samt inbjudan till seminarier Läs mer »

Rekord i aktiehandel under februari

I februari 2007 gjorde Nordnets kunder på samtliga marknader 877 573 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarade ett nytt rekord om 43 879 avslut per dag. Aldrig tidigare har den dagliga handeln under en månad varit intensivare. ”Oron på börsen i slutet av februari ledde till mycket hög aktivitet på världens börser. Den …

Rekord i aktiehandel under februari Läs mer »

Høy aktivitet og kursfall på Oslo Børs for privatpersoner

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 330.850 transaksjoner i februar og handelsvolumet endte på 31,5 mrd. Sammenlignet med februar i fjor er økningen i antall transaksjoner 29,3% og økningen i volum 24,6%. I februar i fjor var sammenlignbare tall 255.854 transaksjoner …

Høy aktivitet og kursfall på Oslo Børs for privatpersoner Läs mer »

Bokslutskommuniké 2006

Helåret • Rörelseintäkterna ökade med 52% till 661,0 (434,2) mkr • Resultatet ökade med 42% till 206,7 (145,7) mkr • Resultatet per aktie ökade med 42% till 1,25 (0,88) kr • Rörelseresultatet ökade med 46% till 292,1 (200,1) mkr • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,10) kr per aktie Fjärde kvartalet • Rörelseintäkterna ökade …

Bokslutskommuniké 2006 Läs mer »

Rekordaktivitet i januar på Oslo Børs for private investorer

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 364.192 transaksjoner i januar og handelsvolumet endte på 34,9 mrd. I desember var antall transaksjoner 228.015 og volumet var 22,3 mrd. Sammenlignet med desember i fjor er økningen i antall transaksjoner på 59,7% og økningen …

Rekordaktivitet i januar på Oslo Børs for private investorer Läs mer »

Rolig desember på Oslo Børs for private investorer

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 228.015transaksjoner i desember og handelsvolumet endte på 22,3 mrd. I november var antall transaksjoner 281.349 og volumet var 28,1 mrd. Sammenlignet med desember foregående år er nedgangen i antall transaksjoner 14% og nedgangen i volum …

Rolig desember på Oslo Børs for private investorer Läs mer »

Förändring i koncernledningen

Nordnets Sverigechef Anders Bons har lämnat Nordnet på egen begäran. Tillförordnad Sverigechef blir Nordnets marknadschef Victoria Thore. Victoria är sedan tidigare medlem i koncernledningen. För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, VD, +46 8-506 330 30, klas.danielsson@nordnet.se

Årets Bank lanserar spartorg för strukturerade produkter

”Med vårt nya spartorg fortsätter vi att utveckla vårt oberoende kunderbjudande som gjorde oss till både Årets Bank 2006 och till Årets bästa Bank & Finanssajt. Vårt kunderbjudande bygger på enkelhet och valfrihet utan extra kostnader. ”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet. Med strukturerade produkter menas sådana sparprodukter som ofta kallas för aktieindexobligationer, garantiprodukter …

Årets Bank lanserar spartorg för strukturerade produkter Läs mer »

Rekordmåned for internetmæglerne på Københavns Fondsbørs

”Hvilken fantastisk måned. Den markante kursstigning i de privates favoritaktie Vestas samt en række interessante regnskaber medførte den højeste handelsaktivitet vi nogensinde har set hos private investorer”, siger Max Gandrup, Landechef Nordnet Danmark. Markant stigning for internetmæglernes omsætning Internetmæglerne har længe haft store markedsandele målt på antal handler på Københavns Fondsbørs, men den største vækst …

Rekordmåned for internetmæglerne på Københavns Fondsbørs Läs mer »

Ökat antal avslut i november

Nordnets antal avslut per dag ökade i november med 6% jämfört med oktober. Jämfört med november 2005 ökade antalet avslut per dag med 33%. I november gjorde Nordnets kunder på samtliga marknader 709 857 avslut (32 266 per dag). ”November var sammantaget per dag den 6:e mest aktiva månaden någonsin. Både i Danmark och Finland …

Ökat antal avslut i november Läs mer »

Kraftig økning fra i fjor for private på Oslo Børs i november

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 281.349 transaksjoner i november og handelsvolumet endte på 28,1 mrd. I oktober i år var antall transaksjoner 280.650 og volumet var 27,9 mrd. Sammenlignet med november i fjor er økningen i antall transaksjoner 28,4% og …

Kraftig økning fra i fjor for private på Oslo Børs i november Läs mer »

Årets Bank är Nordnet

Nordnet utsågs idag till Årets Bank av tidningen Privata Affärer. Några av de viktigaste motiven var att Nordnet är en lågprisbutik för sparande som ändå kostar på sig att ständigt förbättra informationen och rådgivningen till kunderna. Nordnet belönas för att vara en fullmatad lågprisbutik inom sparande. Mycket låga avgifter och flytträtt är konsumentvänliga villkor som …

Årets Bank är Nordnet Läs mer »

Ökad börshandel i oktober

”Oktober var en aktiv månad på alla våra marknader. Framförallt är det intresset för bolagens rapporter som bidrog till ökad aktivitet men vi såg också ökat intresse för handel över gränserna bland våra kunder, trots att vi sedan flera år har erbjudit detta.”, säger Jessica Gertun, Informationschef på Nordnet. ”Jämfört med oktober 2005 var den …

Ökad börshandel i oktober Läs mer »

Delårsrapport januari-september 2006

Resultatutveckling niomånadersperioden – Rörelseintäkterna ökade med 62% till 489,3 (302,2) mkr – Resultatet ökade med 73% till 164,1 (94,6) mkr – Resultatet per aktie ökade med 71% till 0,99 (0,58) kr – Rörelseresultatet ökade med 80% till 230,0 (128,1) mkr Resultatutveckling tredje kvartalet – Rörelseintäkterna ökade med 16% till 138,7 (119,3) mkr – Resultatet minskade …

Delårsrapport januari-september 2006 Läs mer »

Ökad börshandel i september efter en lugn sommar

”Hösten är normalt en intensiv period för privatpersoners aktiehandel. En orsak att handeln piggnade till i september jämfört med augusti är alla de uppköpsrykten som cirkulerat på börsen”, säger Jessica Gertun, Informationschef på Nordnet. ”Jämfört med september 2005 är ökningen starkast i Danmark och Luxemburg. Vi märker ett växande aktieintresse generellt i Danmark”, säger Jessica …

Ökad börshandel i september efter en lugn sommar Läs mer »

Stor aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i september

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på 285.843transaksjoner i september og handelsvolumet endte på 28,8 mrd. I august i år var antall transaksjoner 292.747 og volumet var 25,7 mrd. Sammenlignet med september i fjor er økningen i antall transaksjoner 15% og økningen …

Stor aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i september Läs mer »

Anders Bons ny medlem i koncernledningen

Anders Bons har tillträtt som Country Manager för Sverige och medlem i ledningsgruppen för Nordnet. Anders, 46 år, har i bagaget mer än 25 års erfarenhet från affärsrelaterad teknik och affärsstrategi både i Sverige och internationellt. De senaste fem åren har han arbetat i Singapore och Australien med tjänster, system och programvaror för förmögenhetsförvaltning och …

Anders Bons ny medlem i koncernledningen Läs mer »

Private investorer tilbage på Københavns Fondsbørs +61%

Nordnet næststørste aktør på Københavns Fondsbørs I august måned blev Nordnet for første gang den næststørste aktør på Københavns Fondsbørs, målt på antal handler, kun overgået af Danske Bank. Med 73.947 handler og en markedsandel på 8,17% gik Nordnet præcis forbi Nordea som havde 73.332 handler og en markedsandel på 8,10%. Målt på omsætningen blev …

Private investorer tilbage på Københavns Fondsbørs +61% Läs mer »

Ökad börshandel i augusti

Börshandeln i augusti återhämtade sig efter den svaga julimånaden. Nordnets antal avslut ökade med 44% jämfört med juli i år. Jämfört med augusti 2005 ökade antalet avslut med 4%. Totalt i augusti gjorde Nordnets kunder på samtliga marknader 592 711 avslut (ca 25 770 per dag). ”Efter att många tog semester från börsen under juli …

Ökad börshandel i augusti Läs mer »

Minskad börshandel i juli

”Juli blev en mycket lugn månad. Vi tror att det är ett resultat av marknadsoron i maj och juni, konflikten i mellanöstern men också på grund av det fantastiskt fina vädret då man mindre gärna sitter inne framför datorn”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet. Tidigare år har säsongsmässiga effekter påverkat börshandel under sommaren. I …

Minskad börshandel i juli Läs mer »

Delårsrapport januari-juni 2006

Resultatutveckling första halvåret • Rörelseintäkterna ökade med 92% till 350,5 (182,8) mkr • Resultatet (efter skatt) ökade med 150% till 128,0 (51,1) mkr • Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 152% till 0,78 (0,31) kr • Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 159% till 178,9 (69,0) mkr Resultatutveckling andra kvartalet • Rörelseintäkterna ökade med 89% …

Delårsrapport januari-juni 2006 Läs mer »

Störst i Norden

”Under första halvåret har våra kunder varit mycket aktiva och vi har haft god kundtillströmning på alla våra marknader. Det goda börsklimatet under första kvartalet och turbulensen under andra kvartalet bidrog till detta. Vi såg också fortsatt stort intresse för handel över gränserna. Det har gjort att vi fortsatte att stärka vår position som den …

Störst i Norden Läs mer »

Fortsat høj aktivitet på Københavns Fondsbørs + 18%

”Den høje handelsaktivitet hos de private investorer fortsatte i juni måned. Maj måneds enorme kursudsving og den fortsatte usikkerhed i markedet, sætter stadigvæk sit præg på handelsaktiviteten”, siger Max Gandrup, Landechef hos Nordnet Danmark. Vestas Wind Systems i særklasse mest handlede aktie Med 12.738 handler i juni måned var Vestas, med mere end dobbelt så …

Fortsat høj aktivitet på Københavns Fondsbørs + 18% Läs mer »

Høy aktivitet før sommeren for privatpersoner på Oslo Børs

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på 339.623 transaksjoner i juni. Internettmeglernes handelsvolum endte på 32,7 mrd i juni. I juni i fjor var sammenlignbare tall 207.046 transaksjoner og 15,5 mrd, og sammenlignet med juni i fjor er økningen i antall transaksjoner …

Høy aktivitet før sommeren for privatpersoner på Oslo Børs Läs mer »

Ökning av antal avslut i juni, +41%

Juni månad var en mycket aktiv månad bland Nordnets kunder. Totalt gjordes 621 387 avslut (ca 28 200 per dag) i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det var 41 % fler jämfört med juni 2005. ”Efterdyningarna av börskaoset under maj gjorde att det var hög aktivitet även under juni”, säger Jessica Gertun, informationschef …

Ökning av antal avslut i juni, +41% Läs mer »

Sveriges bästa sajt inom kategorin Bank & Finans

Juryns motiveringen löd: ”Snygg design, modiga färger och en riktigt bra tjänst. Men det som verkligen får oss på fall är det unika innehållet, de roliga funktionerna och de personliga kommentarerna från Nordnets Experter” Tidningen Internetworld skriver: ”Sveriges bästa aktiesajt är också den snyggaste med fräsch design, modiga färger och fina illustrationer som lättar upp …

Sveriges bästa sajt inom kategorin Bank & Finans Läs mer »

Mycket kraftig ökning av antal avslut i maj, + 278%

”Börskaoset i maj gjorde att våra kunder var extremt aktiva. Enskilda dagar gjorde våra kunder över 60 000 avslut”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet. Oslobörsens berg-och-dalbana gjorde att de norska kunderna ökade sin aktivitet mest. Aktiviteten ökade med hela 387% jämfört med maj förra året. ”Både Stockholmsbörsen och Oslobörsen har fullständigt kokat under maj …

Mycket kraftig ökning av antal avslut i maj, + 278% Läs mer »

Courtaget för aktieaffärer i Sverige sänks med 17% till 0,10%

”Vi sänker priserna när det går som bäst för vi strävar efter att högre volymer ska leda till lägre priser. Vi fortsätter att vara den ledande aktören som förbättrar villkoren för sparandet”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet. Genom prissänkningen går courtaget för en aktieaffär på 100 000 kronor ned med 17% från 120 kronor …

Courtaget för aktieaffärer i Sverige sänks med 17% till 0,10% Läs mer »

Aktiviteten koker blant privatpersoner på Oslo Børs – antall transaksjoner økte med 322% sammenlignet med i fjor

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken økte kraftig i mai og endte på 489.368 transaksjoner. Internettmeglernes handelsvolum endte på 51,0 mrd i mai. Sammenlignet med mai i fjor er økningen i antall transaksjoner 322% og økningen i volum 454%. Internettmeglerne stod for 23,17% …

Aktiviteten koker blant privatpersoner på Oslo Børs – antall transaksjoner økte med 322% sammenlignet med i fjor Läs mer »

Aktiviteten koker blant privatpersoner på Oslo Børs – antall transaksjoner økte med 322% sammenlignet med i fjor

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken økte kraftig i mai og endte på 489.368 transaksjoner. Internettmeglernes handelsvolum endte på 51,0 mrd i mai. Sammenlignet med mai i fjor er økningen i antall transaksjoner 322% og økningen i volum 454%. Internettmeglerne stod for 23,17% …

Aktiviteten koker blant privatpersoner på Oslo Børs – antall transaksjoner økte med 322% sammenlignet med i fjor Läs mer »

Nordnet och ICA Banken i strategiskt samarbete

ICA Banken har beslutat att utöka sitt erbjudande av sparprodukter med aktiesparande, fondsparande, och pensionssparande. Nordnet ska tillhandahålla dessa tjänster i form av en helt integrerad systemlösning i ICA Bankens Internettjänst. Nordnet utvecklar, driftar och hanterar hela lösningen. För ICA Bankens kunder betyder det en väsentlig förstärkning och breddning av sparandeerbjudandet genom att de får …

Nordnet och ICA Banken i strategiskt samarbete Läs mer »